Taip atrodo, jog nei iš šio, nei iš to užeina toks baisus žvėriškumas, dar daugiau, mizantropijos priepuolis, kad pagatavas stulpą apkandžioti, bendrakeleivį papjauti, žmoną išprievartauti, padaryti baisų nusikaltimą, smulkią šunybę (atsiprašau Rekso), viskas gerai, kas tik yra bloga. Atsuki visus čiaupus, atveri vartus, atidarai šliuzus ir paleidi savo apskretusią dūšią lyg kokį dresiruotą vilkšunį, srūva
susikaupusios srutos, plyksi pagiežos žaibai, tykšta nuodingos seilės, verkit, archangelai, anot Aloyzo.

       Tokiu atveju, sako Gulkis, labai padeda karatė. Šiais laikais, jis sako, neišmanyti karatė yra blogiau, kaip nežinoti daugybos lentelės. Tikrai tau sakau, net lyginti negalima. Mano sąnariai, sako Gulkis, jau gerokai sukalkėjo, negaliu tau praktiškai parodyti, kas tai yra karatė. Aš tau nupaišysiu, jis sako, o paskui jau spręsk pats – sportas tai, menas, ar gyvenimo būdas.        Va, matai, sako Gulkis, kaip tas dryžuotas trenkė tam atlėpausiui? Gerasis tai yra tas dryžuotas, aiškina Gulkis, o tas atlėpausis, tas girtuoklis yra vagis, paleistuvis ir alkoholikas. Jis yra perėjūnas, tas nusmuktkelnis. Va, čia tau nupaišysiu 1–ą detalę stambiu planu.        Matai, kaip tas, nusmukusiom kelnėm, gailisi, kad gyveno tokį nedorą, tokį niekingą gyvenimą? Nežino, alkoholikas, kas jo dar laukia. O, žiūrėk:      Dabar, žiūrėk, parodysiu tau antrąją detalę stambiu planu, sako Gulkis:       Matai, kaip tas vagis ir paleistuvis yra sukrėstas? Viešpatie, lyg rėkia jis, kaip aš iki šiol įgalėjau šitaip gyventi? Kur buvo mano protas? Matai, kaip jis nuoširdžiai nustebęs ir susijaudinęs? Jam atsivėrė akys.

       O tas dryžuotas, sako Gulkis, yra geras. Gamybos pirmūnas, studentas neakivaizdininkas, laisvalaikiu filosofas. Jis yra mylintis tėvas ir geidžiantis vyras, atlaidus sūnus ir išmintingas anūkas, knygos bičiulių draugijos narys. Jeigu man tave, sako Gulkis, sunku tais piešiniais įtikinti, todėl, kad mano sąnariai suakmenėję, gali susitikti su pačiu dryžuotu, idant tavęs nekankintų abejonės, kas yra karatė – sportas, menas ar gyvenimo būdas. O kai kartais norisi stulpą apgraužti, dryžuotas net traktorių gali numušti. Ir nuskristų tas kaip bitė!Gimberis, Jurgis. Dar pastebėjau: Humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1985.