bociarovas_rastaibociarovas_rastai        Justinas-Juozapas Bočiarovas. RAŠTAI. I tomas. – Vilnius, 2003. – 223 p.

 

        Na štai dabar jau galime ištarti – „Laukėme, laukėme ir pagaliau sulaukėme, VALIO!!!“ Pagaliau skurdžioje mūsų literatūrinėje žemelėje pasirodė unikalus Justino-Juozapo Bočiarovo Raštų pirmasis tomas. Unikalus, nes Justinas – Juozapas Bočiarovas gyvas genijus. Juk ne kiekvieno autoriaus Raštai imami spausdinti dar jam gyvam esant (čia neturi jokios reikšmės tas menkavertis faktas, kad knygą savo lėšomis, savo triūsu ne tik parašė, bet ir išleido pats autorius). Ne kiekvienas genijus būdamas gyvas sužino esąs genijus. Ne kiekvienam tai duota. Justinas-Juozapas Bočiarovas dar tik pačiame jėgų žydėjime, o žino tai kuo puikiausiai.

 

        Gyvojo genijaus Justino-Juozapo Bočiarovo „Raštų“ tome rasite visko – jo laiškus pasauliui (tikro genijaus ženklas), žmonių laiškus (autoriaus surinkta šiuolaikinė tautosaka), eilėraščius, neeilėraščius, kūrinių, nepatekusių į rinkinius, visiškai neeilėraščius – visokiausias miniatiūras, trumpus ir ilgus pasakojimus, apsakymėlius, noveles, dramas. Net keletą labai gražių paties genijaus Justino-Juozapo Bočiarovo pieštų piešinių. Žodžiu, negaiškite laiko skaitydami šiuos niekus – skubėkite įsigyti Justino-Juozapo Bočiarovo „Raštų“ I tomą. Beje, redakcija, šiuo klausimu, gali jums pagelbėti. Kreipkitės ir jei pasiseks, gausite šią knygą iš paties gyvojo genijaus rankų.

 

        Lux, 2003 m. lapkritis