TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 11. (lapkritis)

TURINYS

JUOZAS APUTIS. Pakelėse daug sugulusių
VALDAS DAŠKEVIČIUS. Eilėraščiai
ARŪNAS SPRAUNIUS. Isterikas, arba Istorija apie šoferį Sofiją. Romanas (Pradžia)
RAMŪNAS KASPARAVIČIUS. Eilėraščiai
EMA MIKULĖNAITĖ. Trys novelės
KERRY SHAWN KEYS. Eilėraščiai. Vertė S. Paliulytė
ALDOUS HUXLEY. Puikus naujas pasaulis. Vertė G. Kirvaitis

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
LAURA LAURUŠAITĖ. Vyrų ir moterų lemtys baltų egzodo romane

             A K C E N T A I
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Laikas, išlikęs prasmėmis (J. Biliūnienės-Matjošaitienės, M. Lukšienės „Laiko prasmės“)

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Tarp sapno ir išminties ženklų. Filosofijos kritikė Jūratė BARANOVA kalbina poetą Aidą MARČĖNĄ

             E S Ė
TOMAS REKYS. Keep smiling! – gyvenimas eina…

             A K I R A T I S
Gyvybės galia ir nuošalė: žvilgsnis į pomirtinį Czesławo Miłoszo profilį. Mindaugo KVIETKAUSKO pokalbis su lenkų literatūros kritiku Andrzejumi FRANASZEKU

             P A L E I   B A L T I J Ą
ARVYDAS JUOZAITIS. Karaliaučius – be karalių (Pradžia)

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
ELENA BUKELIENĖ. Vienatvės anatomija (L. S. Černiauskaitės „Artumo jausmas“)
NERIJUS BRAZAUSKAS. Trilerių sezonas tęsiasi (M. Zingerio „Sezonas su šokėja“)
PETRAS VENCLOVAS. Tarp novelės ir esė (G. Klimaitės „Liūdnas malonumas“)
ELENA BALIUTYTĖ. Ilona Gražytė-Maziliauskienė: kritikė-egzistencialistė
(I. Gražytės-Maziliauskienės „Idėjų inventorius: literatūros kritika“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Perkantis žmogus

K. BAUBLYS. Žemės dievų puota Druskininkuose
H. A. ČIGRIEJUS. Petro Cvirkos premija – Juozui Apučiui
V. JARUTIS. Vertimų gaivalas ir jų vertinimo viltys
V. BRAZIŪNAS. Tarp Poezijos pavasario ir Poetinio Druskininkų rudens

GAUTA PAMINĖTI

Mieli skaitytojai,

neužmirškite 2006-iesiems užsisakyti
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“.

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.
Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt