TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 7. (liepa)

TURINYS

RIMANTAS ČERNIAUSKAS. Pikantiškoji Lietuva
TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. Eilėraščiai
JAROSLAVAS MELNIKAS. Skambink man, kalbėk su manimi. Apysaka
ZITA MAŽEIKAITĖ. Eilėraščiai
DAINIUS ŠERELIS. Benjamino fikusas. Apsakymas
MYKOLAS SLUCKIS. Klajojantis orkestras
HENRIKAS ALGIS ČIGRIEJUS. Daržinėlė. Apsakymas
DEREK WALCOTT. Eilėraščiai. Vertė E. Ališanka
MARCEL SCHWOB. Eunuchai. Orfilos 52 ir 53. Fleita. Miegantis miestas. Apsakymai.
Vertė D. Bučiūtė

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
GIEDRĖ ŠMITIENĖ. Prigimtinė erdvė Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Apie Viduklę, tromboną ir eilėdarą. Literatūros istoriką ir teoretiką Juozą GIRDZIJAUSKĄ kalbina literatūrologė Viktorija ŠEINA

             S U K A K T Y S
VYTAUTAS MARTINKUS. Romanas (ne)jubiliejinei sukakčiai (Ramūno Klimo 60-mečiui)

             I Š   P R A E I T I E S
SOLVEIGA DAUGIRDAITĖ. Vilnius jaunųjų „škočių“ akimis

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
EMILE MICHEL CIORAN. Prisipažinimai ir anatemos. Vertė L. Rybelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
AUDINGA PELURITYTĖ. Kelionė į amžinąjį pavasarį (K. Platelio „Palimpsestai“)
RENATA ŠERELYTĖ. Sapnų šalies logika (A. Imbraso „Klajūnas“)
JUOZAS APUTIS. Plėšia plaučius šitas kvepėjimas… (K. Barėno „Apsakymų rinktinė“)
DOVILĖ ŠVILPIENĖ. Kai neįmanoma tampa įmanoma (G. Beresnevičiaus „Lietuvių religija ir mitologija“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Pakeista tikrovė

VYTAUTAS NARBUTAS. In memoriam. Vytauto Cinausko atminimui.
LRS valdyba. In memoriam. Ignas Pikturna.
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. In memoriam. Atsisveikinant su Linu Broga.

B. KLIMAŠAUSKAS. Kelmiškiui Žemaitės premiją įteikė Tel Avive
A. GUŠČIUS. V. Bubnys – aštuonioliktasis G. Petkevičaitės-Bitės premijos laureatas.

S. DAUGIRDAITE, E. KAČKUTE. Šiuolaikinės Europos rašytojos: lytis ir karta

GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt