TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 4. (balandis)

TURINYS

LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS. Pergalių metai užriby
STASĖ LYGUTAITĖ. Eilėraščiai
ROMUALDAS GRANAUSKAS. Skustuvas ir paletė. Apysaka
ROMAS DAUGIRDAS. Eilėraščiai
PETRAS VENCLOVAS. Kelionė. „Mirtis ir mergelė“. Apysaka
STEPONAS ALGIRDAS DAČKEVIČIUS. Eilėraščiai
KORNELIJUS PLATELIS. Lotynų poetas. Odė Irkai. Du apsakymai
HUGO BALL. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas
VLADISLAV OTROŠENKO. Prosenelio Grišos kiemas. Dešimt novelių ir epilogas. Vertė R. Sabaliauskaitė

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
RITA TŪTLYTĖ. Lietuviškasis jugendas

             S V A R S T Y M A I
Tarp žemiškų eilėraščių ir poetiškų romanų. 2004-ųjų knygos. Jūratė SPRINDYTĖ, Eugenijus ALIŠANKA, Valentinas SVENTICKAS, Audinga PELURITYTĖ, Sigitas GEDA, Loreta JAKONYTĖ, Marijus ŠIDLAUSKAS. Parengė M. KVIETKAUSKAS

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Nuotrauka kabos ir po šimto metų. Poetę Neringą ABRUTYTĘ kalbina literatūrologas Regimantas TAMOŠAITIS

             A K I R A T I S
CARMEN CARO. Don Kichotui – 400 metų

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
MARINA CVETAJEVA. Menas ir sąžinė (Pabaiga). Vertė D. Kovzan

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Pakankamai geri pakankamai blogo poeto eilėraščiai (A. Marčėno „Pasauliai“)
RENATA ŠERELYTĖ. Pavargusio žodžio erdvė (R. Granausko „Kenotafas“)
BRIGITA SPEIČYTĖ. Balsas paraštėj (E. Karnauskaitės „Iš smilčių“)
LAIMANTAS JONUŠYS. „Romano“ erezija (G. Grajausko „Erezija“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
GINTARAS BERESNEVIČIUS. Šventų giraičių ilgesys

V. GIRDZIJAUSKAS. Žmonės prie knygų
D. MITAITĖ. Pagerbtas akademiko Jono Lankučio atminimas
B. KLIMAŠAUSKAS. Parodė J. Petrulio dramą „Prieš srovę“
L. LAURUŠAITĖ. Yra ko pavydėti
L. STEPANAUSKAS. V. Nabokovo „Lolita“ – ne plagiatas

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt