Iš kairės: Liutauras Leščinskas, Donatas Valančiauskas, Dainius Dirgėla, Valdas Gedgaudas, Alvydas Šlepikas (nuotraukoje nėra Evaldo Ignatavičiaus). Dž. Barysaitės nuotr.

        Dainius Dirgėla gimė 1969 m. Vilniuje. 1988 m. baigė Vilniaus 9-ąją vid. mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto filologijos fakultetą, kur studijuoja lietuvių kalbą ir literatūrą bei klasikinę filologiją. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1987 m.

        Valdas Gedgaudas gimė 1963 m. Klaipėdoje. 1981 m. baigė Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. 1981-1986 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje kompoziciją. 1989 m. įstojo į Vilniaus universitetą. Šiuo metu yra lietuvių kalbos ir literatūros-teatrologijos specialybės III kurso studentas. Respubliknėje spaudoje debiutavo 1989 m.

        Evaldas Ignatavičius gimė 1967 m. Ukmergės raj. Baravykų kaime. Baigė Ukmergės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1985 m. įstojo į Vilniaus universiteto filologijos fakultetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. 1985-1987 m. Carskoje Selo atliko karinę tarnybą sovietų armijoje. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1985 m.

        Alvydas Šlepikas gimė 1966 m. sausio 27 d. Molėtų raj., Videniškių kaime. 1984 m. baigė Videniškių vid. mokyklą. Mokėsi Vilniaus 21-ojoje technikos mokykloje. Semipalatinsko srityje atliko karinę tarnybą sovietų armijoje. Dirbo ELFOS gamykloje tekintoju, šaltkalviu. Šiuo metu mokosi Lietuvos konservatorijos teatrinio meno fakultete. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1989 m.

        Donatas Valančiauskas gimė 1968 m., gyvena Vilniuje, nevaikšto į mitingus ir nežiūri televizoriaus. Normalaus išsilavinimo neturi.

        Svetimi. – Vilnius: „Vakarinių naujienų“ leidykla, 1994.