JAUNIEJI MŪSŲ BROLIAI,

       „Trečio Fronto“ I-ame N-ry paskelbtas mūsų laiškas literatūros broliam neliko be atbalsio. Iš visų Lietuvos kampų gavome tokias daugybes laiškų, paklausimų, nurodymų, pageidavimų, — ir kūrybos: apysakų, eilėraščių, eskizų, jog nieku būdu negalėjome suskubti į visus juos atsakyti. Tikimės, kad jūs, broliai, nepyksite, jeigu greitai negaunate mūsų atsakymų. Taip pat nepyksite, jeigu ne visus jūsų raštus galime sunaudoti.

       Mes reikalaujame, kad kiekvienas literatūros daiktas būtų aktingas, t. y. būtų parašytas aktualia gyvenimo tema, aktualia idėja, būtų reikalingas, be to, kad jis tobulai būtų padarytas (žiūr. str. „Aktyvizmo pagrindus tiesiant“). Padaryti gerą literatūros daiktą nelengva, reikia ilgai su atsidėjimu dirbti, žinoti kaip dirbti ir ką bei kuriam tikslui dirbti.

       Mieli broliai! I-ame „Trečio Fronto“ N-ry mes iškėlėm naują principą mokytis. Šiandien daugiau negu aišku, kad bemokslis yra joks rašytojas. Visiem mūsų lit. broliam patariam lavintis, daug skaityti, studijuoti patį gyvenimą ir kuo daugiausia dirbti: parašius dešimtis kartų braukyti, pertaisinėti, perrašinėti. Tik daug dirbant išeis geras daiktas. Tinginiai literatūros nesukurs!

       Patariam sekti ne tik mūsų, bet ir svetimų literatūrų ūgį, formos užkariavimus, kad nebūtų kartojamos kitų pasakytos mintys, kad nebūtų pamėgdžiojama svetima forma.

       Tai elementariniai dalykai, bet juos reikia dar ir dar priminti.

       Mes norime su savo bendradarbiais ir šalininkais palaikyti glaudžiausius santykius. Į kiekvieną laišką atsakysime.

       P. S. Atsakysime tik į tuos laiškus, kur atsakymui bus pridėta pašto ženklų už 30 ct.

„Trečio Fronto“ redakcinė kolegija       

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis