„Tr. Fronto“ redakcija gauna daugybę laiškų iš visos Lietuvos didesniųjų provicijos miestų ir miestelių su pakvietimais surengti pas juos literatūros vakarus, prašoma skaityti savo kūrinius per radio ir t. t.

Malonu pranešti, kad visų širdingų mūsų skaitytojų ir norinčių girdėti mūsų žodžius norai bus kiek galima vykdomi. Mūsų organizacinis darbas dar vyksta, ir daugelis darbų laukia savo eilės.

       Šį „Trečio Fronto“ Nr. leidžiame padidintą, nes aktualios medžiagos yra tiek daug, jos 32 pusl. negalime visos jos sudėti. Šiame Nr. dėl vietos stokos negalėjome įdėti Bronio Railos, Petro Čiurlio apysakų, P. Laurinaičio straipsnio apie šių dienų SSSR beletristiką, Henry Parland'o straipsnio apie naująją skandinavų literatūrą ir kitos medžiagos, kuri lieka tolimesniem numeriam. Kada išeis „Trečio Fronto“ Nr. 3, pranešime spaudoje atskirai.

       Redakcija 

       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis