MŪSŲ SKAITYTOJAM

       „Trečio Fronto“ N 1 turėjo didelį pasisekimą. Jis beveik visas buvo bematant išpirktas. Neabejojame, kad taip bus ir su antruoju numeriu, kurį leidžiame jau didesnį, bet kainą paliekame tą pačią — 1 lt. Dovanai „Tr. Fr.“ niekam nesiunčiame. Kas atsiųs mum 4 litus, gaus visus keturis šiais metais išeinančius „Trečio Fronto“ numerius. Paskubėkite, nes N1 yra vos keliolika egzempliorių. Atsiuntusiam 3 lt. siųsim „Tr. Frontą“ nuo N 2 ligi metų galo. Į Ameriką „Trečią Frontą“ per metus (keturis Nr.) siunčiame už 1 dol. Prašome savo draugam ir pažįstamiem nurodyti „Trečio Fronto“ adresą ir paraginti „Trečią Frontą“ užsiprenumeruoti.

       Administracija
       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis