M E S   G A V O M E

       1. Selma Lagerlöf, Peteris Nordas. Išvertė J. T. „Sakalo“ b-vės leidinys. 1930 m.
       2. „Tulpės“ b-vės knygų katalogas ir kainoraštis.
       3. V. Ruzgas. Gamtos metodikos pagrindai. „Sakalo“ b-vės leidinys. 1930 m.
       4. Zala Varna. Literatūros ir meno latviškas žurnalas. Redaguoja rašytojų kolegija: Karlis Baltgailis, Aleksandrs Čaks ir Fridrichs Gulbis. 1929 m. NN 1—5.
       5. Signals. Latvių liaudies universiteto socialistų mokslo, meno ir literatūros žurnalas. Redaguoja V. Branks, Fr. Rokpelnis ir A. Talcis. 1928 m. NN 1 ir 2, 1929 m. NN 1—8, 1930 m. NN 1—5.
       6. Daugava. Latvių literatūros, meno ir kritikos žurnalas. Redakc. kolegija: J. Grins, J. Roze, J. Veselis, ir P. Galenieks. 1930 NN 1—3. Šio žurnalo N-ry 3 latvių „Trauksmės“ kolektyvo narys E. Skujenieks rašo apie 1929 m. lietuvių literatūros balansą.
       7. Jauno Lira. Jaunosios latvių poezijos žurnalas. Redaguoja A. Čaks. 1928 m. NN 1—8. Pažymėtina, kad žurnale nėra nė viena prozos kūrinio.
       8. Aleksandrs Čaks. Pasaules Krogs. Eilėraščiai. 1929 m.
       9. Aleksandrs Čaks. Apašs fraka. Eilėrašč. 1929 m.
       10. Pavils Vilips. Romantika autobusa. Eilėraščiai. 1930 m.
       11. Pavils Vilips. 21 dzeja. Eilėraščiai. 1930 m.
       12. Janis Plaudis. Panama galva. Eilėrašč. 1930 m.
       13. Arvids Grigulis. Reportera plezimes. Eilėraščiai. 1929 m.
       14. Jauno Trauksme. Latvių modernistų žurnalas. Redaguoja: J. Plaudis, P. Kikuts ir J. Grots. 1930 N1.
       15. Monde. Redaguoja H. Barbusse, artimiau bendradarbiaujant A. Einsteinui, M. Unamuno, M. Gorkiui. 1930. NN 3—8.
       16. Die Linkskurve. Leidžia: J. R. Becher, A. ...bor, K. Kläber, E. Welnert ir L. Renn. 1929 m. 1—5.
       17. Der Sturm. Vokiečių modernistų žurnalas. Red. Herwarth Walden. 1929 m. NN 1—10.
       18. Литературная газета. Sovietų rašytojų sąjungos federacijos organas.
       19. Kalba. Bendrinės kalbos žurnalas. I metai.... tomas. I sąs. Red. Pr. Skardžius. „Sakalo“ b-vės leidinys. 1930.
       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis