Kazys Boruta
       ALO! pirmoji poetiška rakieta.
       DAINOS APIE SVYRUOJANČIUS GLUOSNIUS. Lyrika ir poemos.
       KRYŽIŲ LIETUVA. Lyrika ir poemos.
       NAMAS NR. 13. Romanas 1 dalis.
       DRUMSTAS ARIMŲ VĖJAS. Apysak.
       BALTIJA. Eilėraščiai. (Ruošiama).
       AKMENS ANT KRŪTINĖS. Apysakos. (Ruošiama).

       Butkų Juzė
       ŽEMĖS LIEPSNA. Eilėraščiai.
       VERKIANČIOS ROŽĖS. Eilėraščiai.
       PAPARČIO ŽIEDAS. Eilėraščiai.
       PALAIDŪNAS. Komedija.
       DARBAS IR PRAKAITAS. Eilėraščiai.

       Petras Cvirka
       PIRMOSIOS MIŠIOS. Eilėraščiai.
       (Konfiskuota).
       SAULĖLYDIS NYKOS VALSČIUJE.
       Apysakos. (Spaudoje).

       Petras Čiurlys
       NAKTIS. Apysakos. (Ruošiama).

       Kazys Jakubėnas
       MIEGANTI ŽEMĖ. Eilėraščiai.

       Kazys Kiela
       TARP GARUOJANČIŲ NUODŲ. Apysakos.
       LIKIMO GRIMASOS. Apysakos.

       Bronys Raila
       BARBARAS RĖKIA. Eilėraščiai.
       PAUKŠČIAI VIRŠUM MIESTO. Apysakos. (Ruošiama).

       Jonas Šimkus
       UŽU DURŲ. Eilėraščiai.
       PASAKOS IŠ CEMENTO. Eilėraščiai.

       Antanas Venclova
       SUTEMŲ SKERSGATVIUOS. Eilėraščiai.
       GATVĖS ŠVINTA. Lyrika.
       ŽMOGUS TARP PIŪKLŲ. Apysakos. (Ruošiama).

       NAUJOSIOS PROZOS ANTOLOGIJA. Dalyvauja: A. Biliūnas, K. Boruta, P. Cvirka, P. Čiurlys, K. Kiela, K. Korsakas, B. Raila, J. Šimkus, A. Venclova ir k. (Ruošiama).
       _________________
       Kalba autentiška
       Trečias frontas Nr. 2. Rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930 m. balandis