Mes, nedidelė grupė Vilniaus universiteto trečio kurso lituanistų, paskatinti prof. V Daujotytės leisti almanachą, ėmėme rengti vakarinius pokalbius. Mėginome kurti mąstančių ir kuriančių žmonių dialogą. Bandėme suvokti save, rasti tapatų sau, nusakyti savo santykių su literatūra, kultūra, valstybe ribas. Mūsų pokalbiuose ryškėjo ne tiek tai, kuo mes panašūs, kiek tai, kuo esam skirtingi. Netikėtai vėrėsi naujos ribos: riba tarp racionalios–loginės ir intuityvios–metaforinės kalbos, riba tarp autentiško mąstymo ir „protinių žaidimų“, riba tarp bohemiškos dvasios ir akademinės minties. Tačiau bene paradoksaliausia buvo riba tarp „kuriančių vyrų“ ir „mąstančią moterų“.

       Be abejo, atrasdami naujas ribas, mes atradome ir naujų jungčių. Skirtumai taip pat gali jungti.

       Šio almanacho patirtis – atrasti ribas: sustoti ar peržengti?


       ***

       Dėkojame už paramą almanachui prof. Viktorijai Daujotytei ir Indrei Klimkaitei.

       Sveikiname 1994 metų VU literatų konkurso laureatus, gavusius prof. V Kavolio skirtas premijas: Liutaurą Leščinską, Arną Ališauską, Renatą Šerelytę, Ingą Liaubaitę ir Rimvydą Stankevičių.

       Almanacho rengėjai