ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
g. 1919

AUTOBIOGRAFIJA 1986

Gimiau ir augau dar tėvų
Fantazijos sukurtoje valstybėje.
Turėjau savo
Namus ir savo vardą.

Dabar aš gyvenu
Savo paties lagamine, susidėliojęs
Reikalingiausius kasdienybei daiktus, –
Miniatiūrinius baldus ir knygų
Lentynėles su savo
Discours de la methode,
Su savo Sein und Zeit, su savo
Baigiančiom susidėvėti

Kaukėm, ir be perstojo
Vežiojuosi save lėktuvais
ir traukiniais
(Kartais nusisiunčiu paštu).
Mėgindamas surasti vietą
Laike ir buityje. Dabar
Aš vadinuosi Killalusimeno.

Baltimore, MD (USA)
1993, gruodis

IŠLEISTOS KNYGOS

PRARADIMO SIMFONIJOS. Poezija. – Tübingen, 1946;
ORFĖJAUS MEDIS. Eilėraščiai. – Chicago, 1952, 1954;
BALANDŽIO VIGILIJA. Eilėraščiai. – Chicago, 1957;
W. Shakespeare. HAMLETAS DANIJOS PRINCAS. Tragedija. – Vert., Chicago, 1964;
Antanas Škėma. RAŠTAI, t. 1–2. – Red. su A. Landsbergiu ir K. Ostrausku. – Chicago, 1967,1970;
IŠDUOTAS MEDIS. Eilėraščiai. – Čikaga, 1971 (Mažoji b-ka);
VYNO STEBUKLAS. Eilėraščiai. – Chicago, 1974;
Publius Maronas Vergilijus. GEORGIKOS. Vert. iš lot. k., Chicago, 1984;
ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. – Chicago, 1985;
Jonas Aistis. RAŠTAI, t. 1–2. – Red. su A. Vaičiulaičiu, Chicago, 1988, 1993;
BŪTIES EROZIJA. Eilėraščiai 1937–1984. – Vilnius, 1989;
Antanas Škėma. RINKTINIAI RAŠTAI, t.1–2. – Red. su kt., Vilnius, 1994.

Eilėraščių išspausdinta metraščiuose, antologijose, chrestomatijose, kituose kolektyviniuose leidiniuose; išversta į kitas kalbas. Išvertė į lietuvių kalbą prancūzų (Ch. Baudelaire'as, A. Rimbaud, P. Claudelis, O. V. de Lubicz-Miłoszas; H. Michaux), vokiečių (F. Hölderlinas, S. George), anglų (E. A. Poe, T. S. Eliotas), italų (G. Leopardis) ir kitų tautų poetų kūrinių. Paskelbė literatūros kritikos ir polemikos straipsnių, parašė poezijos knygoms įvadų (V. Mačernio ir kt.), suredagavo įvairių leidinių. Tikroji pavardė Alfonsas Čipkus. Pasirašinėjo ir slapyvardžiais Leonas Miškinas, Andrius Sietynas, Kostas Rauda, kriptonimais O.M, H. B. S. Ir kt.

Egzodo rašytojai: Autobiografijos. – Vilnius: LRS leidykla, 1994.