Kiekviena nors ir gražiausiai pareikšta mintis apie meną neturi virsti mums dogma.

       Kiekvienas žingsnis, kurį žengia meno darbininkas, negali būti jo paskutinis žingsnis. Paskutinis žingsnis — mirtis. Kas nori gyventi, tas visuomet nesulaikomai į priekį veržiasi.

       Mes rėkaujam, blaškomės, ieškome . . . Kurias formas priims tirpstantis švinas — nežinome. Bet pakanka to, kad jis teka.

       Manome, jog meno laikraštis galima ne  p a r a š y t i,  o  s u k u r t i. Todėl stengsimės, kad būsimieji mūsų darbai būtų stipresni, negu dabartiniai.

       Atgal žengti—neišvydus pasaulio žūti. Vietoje stovėti — gyvam į grabą lįsti. Į priekį norime veržtis!

       _________________
       Kalba autentiška
       Raketa. Vienkartinis meno leidinys. Redaktorius Vytautas Montvila. – Kaunas, 1929.