jaunuju_kurybos_rinktine_keturi_1986jaunuju_kurybos_rinktine_keturi_1986       Saulius Kubilius gimė 1960 m. Pietų Australijos sostinėje Adelaidėje. Yra penktas šešių vaikų šeimoj, kurioje lietuvių kalba buvo šventas dalykas. Todėl nuo pat mažumės lankė lituanistines mokyklas, deklamavo, vaidino įvairiose minėjimų ir koncertų programose. Ir ūgtelėjęs su visa šeima buvo įsijungęs į vietos lietuvių religinį, kultūrinį bei socialinį gyvenimą. 1978 m. išvyko studijoms į Italiją. Naujas pasaulis ir kultūrinė Europos aplinka pažadino domėjimąsi literatūra, ypač poezija. Sauliaus Kubiliaus eilėraščiai ėmė rodytis išeivijos jaunimo spaudoje ir šiaip kultūriniuos jos puslapiuos. 1983 metais yra laimėjęs „Ateities“ žurnalo poezijos premiją, o 1984 m. jam paskirta JAV LB Kultūros tarybos skelbtojo jau­nimo kūrybos konkurso pirmoji poezijos premija (mecenatas Lietuvių fondas). S. Kubiliaus kūryba įtraukta į 1986 m. išleistą jaunųjų poezijos rinkinį „Keturi“.

 

 

       ***

 

       vakarą

       užkopęs ant aukšto kalno

       renku dangaus ašaras žibančiom akim

 

       nuskynęs nusileidusią saulę

       dedu kišenėn

 

       namie

       įsidedu saulę į akį

       ir užmiegu

 

       sapnuoju mėnulį

       kurio pasiekti negaliu

 

       atsibudęs

       saulę vėl matau

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

 

       ***

 

       Piramidžių freskose

       jauni faraonai

       auksinėse procesijose

       neša dievam gyvybę.

 

       Seni archeologai

       žibalinių žibintų šviesa

       ardo tamsių kambarių ramybę

       ir linksmai skaito hieroglifus.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       ***

 

       Nerone, tu tyli šiandien.

       Tyli ir tavo namu griuvėsiai

       apaugę krūmais ir žole.

 

       Vien poeto eilėse skamba

       tavo orgijos ir dega Roma.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       ***

 

       Nepažįstamų naktų

       nauja gija gema.

       Užgimsta

       lyg pirmą kartą

       nerimas ir nežinomybė.

       Iš bedugnės audeklo

       išsirita

       lyg kamuolys

       beveidė ir bevardė

       beveik baisi

       pirmoji FORMOS apraiška.

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       LA BOHÈME

      

       Už durų

       rūkas leidžiasi

       viduj

       žvakės didelės ir mažos

       cigarečių dūmas kyla

       tirpstu vaškinis aš

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986

 

 

 

       ***

 

       Žodis — paslaptis

       šiandien niekam kitam

       neištartas

       o

       tartas

       ir

       kartotas

       mūsų pasaulio

       žvaigždynuose

       stebuklingų žiburių apšviestas

       septyniais raudonais žaibais

       saugojamas

       varpų gaudesiu

       ir jų aidais

       pasveikintas

 

       KETURI: jaunųjų poezijos rinkinys. – Chicago (Ill.): Ateities literatūros fondas, 1986