kas gi kitas tai...
(negali būti)

 

gal kokią
išbrauką iš josios
gyvenimo
galėčiau papasakoti
kad ir mergaitės!..
metas būtų nutilt
mat įkvėpimas
sužnybo kairiosios
spenelį – – – – – – ir
                    kvėpiau
         beiš
ne


Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

kavinėj

 

jei turi pakankamai knygų
nusipirk laiko joms perskaityt
už į delną subertus įvykius
įsitaisęs kavinėj
vardas tas įsijautė pasakot
nesusikalbėjimo labui
kreipdamasis balsu


Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

metamorfozių

 

manai tik gulėjau
mirties patale smegenų
lopinėliams užgąsčiojant
augo nagai
susitraukė į kumštį
vamzdeliais apregztas protas

nesėti ne saulėje dygo protiniai
išsprogo jazminų žiedais

peršviesk ir sužinosi


Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

priešremontinio röntgeno requiem

 

karti karti karti karti karti citrina
britvų pjaunama
karti karti karti karti karti citrina

tomografijos meistras
vingiuotus patalus sklaido
juodas paršelis ant mano rankų
kriuksi mažytis mane jau myli
ir niekada nesitraukia

mergaite mergaite ko tu drebi
nudelbus iš šešto aukšto
į baltas alyvas akis


Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

***
nuspalvintos kūnų duobės
juda iš lengvo trūkčiodamos

kaulai slenka filmo minutėm
po violetiniais sariais

už nugaros stovinčių kaulai
telpa į delną
išeinantys atgniaužys
po vieną pirštus
sakydami
išspjauk moterie savo pyktį
suzmek dabar jau
patogiai iškeisdama
išdžiūvusį kūno paviršių
į stiklą su arbata

išspjauk šventyklų akmenėlius
lipnus jų saldumas
tau liks
kvapo likučiais
apsibarsčiusiai galvą

ausines padėsi ant stalo
aiškiai kaip laikrodį tiksint
išgirsi savo kvėpavimą
ir slystelėsi
po ekrano užuolaida

nusispjausi
į pešamų paukščių kraują
žiojinčius jų kaklus
kaitroj aptirpusias plunksnas

tavo žvilgsnis pripildytas
išmėsinėtų karštyje bučinių

lūpose paukščiai užšaldyti
snapais įsikirtę į žvyrą

kaulai lėtai nubyra
nuo slenkančių pavardžių

 

Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.
 

***

 

       likęs vienas matau kai kada / p. neruda

drėgme ir nešvarumais dilgsinčiose
statybose gimsta mies to po
e ti ka

ši gatvė trumpesnė už cigaretę

karštyje laša

tamsinto stiklo šliūžė
bėga per kūną
velkamą kapsinčių žingsnių

krenta
nuo atbrailos

toliau nuo rožinių
namų atvirukų
(senamiesčio nepasirinksi
kaip bronzinio daikto vitrinoj
ar tuščiavidurių žvėrių)

(jeigu tai būtų tik gyvenimo būdas
kaip mylimi gyvūnai ar muzika)

duoną pagriebia raišas balandis

vis tie balandžiai

iš pradžių jie susipeša
paskui bliuzas
(negi jūs – tokio amžiaus – klausotės)

paskui kažkas visad einąs
kaip visada
kažkur

(privalomi puslapiai
atsiranda bet knygos
čia tirpsta

kaip cukrus)

skruzdėlių metas knygose

asfaltas skaidrus

sakų

 

Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

atgal į pakraščius


I

 

mėlynomis žvaigždutėmis
išmargintas laikas suvaikščioja
paskutiniojo šiobeito

galima buvo nuspėti
kad vaikelių nepraustos vizijos
ir apšalęs pinigėlių žvangėjimas
bus šio maršruto pokštas

kioskininkė ištraukia užslėptą laikrodį
kaipmat atgyja
visaapimantis susenusių sąsmaukų
kretulys (keliai į tyliai
sau čiulbančios senutės šlaunikaulį
kuris vėliau mėtysis palei kelią
gal tris kilometrus pėsčiomis)

kiekvienas kaimas ne badas
jie privažiuojami rangantis
per miesto pakraščius ir ne maras
ažūriškai skylėtuose medžiuose
dangop išrikiuotuose
komposterio dantų tikslumu kad
neišlietų koks išsikreipėlis spazmų
kiekvieno šerdimi sliuogiančių

į šaknis išpilstyto vyno (pora
mažyčių puodelių ir aplenktas
skausmas)

staigiai į dešinę
prasivėrusios durys
ant suolo sumeta senutes
elgetaujant kauptos minutės
pakabintos ant kaklo


II

 

pėdos smaigsto pabirusias
kelio pakopas
grikši aštresniosios briaunos

ilgiausios
susitaršiusių priežodžių virtinės
užtvindžiusios šitą kelią
kaip vienintelį aiškų mišku

tai kas šmėsčioja panašu
į gipsinio kiškučio galvą
– – – – – – – – – – – – – –
tarp medžių šviesi dėmė

vienintelis pirštas grūmo
nevalgyk vaisių nuo kelio
geltonus slyvagyvių kiaušinius
senukų turguj pardavinėjamus
aukso dulkėmis nupurkštus
kai kartą pro čia važiavome
traukiniu – – – – – –

pabandžius tą patį sapnuot
prieš autostopo erą
bėgiai užsidegė ir
išsilakstė nuogi po du

pušys girgžda be perstojo
varstomos

išdžiūvusius pakraščius užveržia
gaisras

lipnios suplyšusios slyvos
voratinklių stiklo vatoj

apsvilę spygliai atvirukuose
duria

kankorėžiai ne pagal paskirtį
(kas įrėmins tą grožį)


III

 

įmirkusi medžių siena
prieblandoj verčiasi žuvimis
čia pat praryjančiomis
namelių žibantį jauką

vyrą
šviesiai mėlynais apatiniais
išėjusį laistyti daržo
nutrenkia žaibiškas tigro
ir antilopės šokis

išgeltusi kaulo nuolauža
ritinėjas ant kelio

ketvirtis balkšvo mėnulio

kūnas iš toli yra adata
su įvertu mašinų siūlu
per kaklą perverto šilko

mėnulio siūlas varva žemyn

išblukusiam toly
čiuožteli kelio titrai
strada*la strada*la str

apsilupęs horizonto suolelis
šunys
po mažu mėnuliu
paukštis didelis skrenda

tas pats autobusas
rudi putojantys
medžiai
– – – – – – – – –

balta balta skrendančio
laiko muselė
vartos po mėnuliu


Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.
 

toreadoro dainelė

 

mergele geroji
čiūto lylia
negirdyk jautelio
čiūto lylia
neglostyk kojelių
čiūto lylia
jautelis įspirs tau

nepešk ir žolelės
čiūto lylia
nenešk nenešk
iš jaučio pieno
negausi

mergele jaunoji
čiūto lylia
griebki jautelį
čiūto lylia
už dramblio liaunų
iltelių

ir taip atsivedėjusi
trinktelėk
leliumai
kad sudužtų
galvelė

 

Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.

už turėjimą

 

jis turėjo atrodyt stiprus
ir šlapintis ne už durų

o buvo su alyviniais
marškinėliais
ir stiklo kardelių puokšte
(gėlė geltona per vidurį)

nuleidus vandenį
vis tiek plūduriavo
seklaus upelio
paviršiuj

 

Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.
 

deivės

 

balta deivė
vartosi akyse
įplyšusio gemalo
syvuose

raudona deivė
čiulpia kraujuotą cukrų

platūs atlaso klubai
apžiūrinėjami juda

jeigu dievinu
tai esu

jei esu
tai ir dievinu

Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios: Eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2005.