taskauskas audrapaukscio        Taškauskas, Tomas. AUDRAPAUKŠČIO MONOLOGAS. – V.: Versus aureus, 2008.

 

        Tomas Taškauskas (g. 1986 m.) - istorijos studentas, poetas. Savo eiles publikavo „Šiaurės Atėnuose“, „Literatūroje ir mene“, „Naujoje Romuvoje“. Pirmoji T.Taškausko knyga išleista nepriekaištingai – stilingas dizainas, puikios Justinos Pakalnytės iliustracijos. Malonu paimti į rankas, bet nejučiomis kyla sunki mintis – matyt, nelengva jaunam studentui pasišvęsti poezijai?

        Visų pirma todėl, kad kaskart iš naujo reikia įveikti tradicinę poezijos sampratą, vis dar giliai įsišaknijusią skaitytojų sąmonėje. Bet nepaisant nostalgiškų senosios inteligentų kartos atodūsių, kultūroje ir tuo pačiu poezijoje jau vyksta radikalūs, negrįžtami pokyčiai ir jau niekas nedrįsta abejoti šiuolaikinių poetų pastangomis ieškoti naujų raiškos būdų.

        Autorius „išlaužia“ tradicinės poezijos duris, bet niekas nepašiurpsta ir nepanikuoja, nes mes lietuviai - visi poetai. Bet išlepusios visuomenės dėmesio, deja, sulaukia tik tas drąsuolis, kuris „nepataiko“ į klausai ir širdžiai įprastą, šiek tiek varginantį poezijos ritmą.

        Lyrinio herojaus stichija – vanduo. Matyt, todėl lyrinį herojų supa lietus ir rūkas. Jis žengia tamsiu pažinimo koridoriumi, kuriame sunku įžiūrėti net sienas ir ieško „sutartinių gyvybės ženklų“, nes „dauguma išrinktųjų neišlaiko atminty tvano / paskendusius nurašydami į sapnų pasaulį / jie atmeta ketvirtąjį – patį svarbiausią – nepažinumo matmenį“.

        „Audrapaukščio monologe“ vandens ženklai į darnią poetinę visumą sujungia didžiulį kiekį įvairiausių nuojautų ir pastebėjimų. Grimztant į eilėraščių gelmes apima keistas jausmas, tarsi atrandi savo išgyvenimus. Autorius teisus: „Nėra esančių sau“. Ištikimas jaunatviškam maištui, poetas fiksuoja aštrias jausmų nuolaužas, drąsių minčių skeveldras, kurios tarsi vandens ženklai turi išryškėti skaitytojo sąmonėje. Jei pastebėjai ženklą – pagauk, jei pagavai – tu poetas! Štai pabaigai minimalistinis perliukas: „suaugusiems / žiema irgi moteris“.

 

        Salve.lt, 2008-05-07