Kęstutis Navakas. Žaidimas gražiais paviršiais: eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2003.

       Pasaulį pirmiausia išvydau knygose: pritaikytą, suklasifikuotą, suskirstytą, įprasmintą, tačiau vis vien bauginantį; ir knyginio savo patyrimo „chaotiškumą“ aš painiojau su realių įvykių atsitiktinumu. Iš čia ir kilo tas idealizmas, kurio atsikratyti neįstengiau ištisus trisdešimt metų.

       Jean Paul Sartre „Žodžiai“

       Daugelis turbūt atsimena mažą berniuką Žaną Polį iš knygos „Žodžiai“, kuris niekada nekapstinėjo žemės, nelaipiojo po medžius, nesvaidė į paukščius akmenų. Būdamas mažas, jis tik skaitė, o užaugęs ėmė ir rašyti.

       Būtent jį iš karto prisiminiau užvertęs paskutinį K.Navako eilėraščių knygos „Žaidimas gražiais paviršiais“ puslapį. (Beje, ši knyga irgi sudaryta iš dviejų dalių: „pirmas“ ir „antras“). Taip taip, jei kas nors tiesiai šviesiai paklaustų, apie ką ji, trumpai drūtai atsakyčiau - apie rašymą. Apie rašymą - nelengvą žodžių dėlionę, kurią autorius romantiškai pavadina žaidimu gražiais paviršiais:

       juos tu ir vėl pamiršęs
       tau jų dienų mažai
       tu sau žaidi paviršiais -
       rašai

       „taurūs erzacai eilės“

       Užvertus knygą, dar ilgai neapleidžia nuojauta, kad sugrįžai į visai kitą pasaulį. Jie tokie skirtingi: vienas realus, pilnas kasdienybės šleikštulio bei grožio, o kitas išgalvotas, knyginis, erzacinis, kupinas žodžių žaismės bei gramatinės ekvilibristikos. Pažiūrėkime, kas gi gyvena tame pasaulyje?

       Pirmiausia, žinoma, pats autorius - tas, KURIS RAŠO. Dažniausiai jis sėdi už stalo savo kambarėlyje, nukrautame knygomis, varto jas, skaito laiškus, klausosi miesto garsų, žvelgia pro langą ir, be abejonės, rašo rašo rašo. Visa jį supanti aplinka, miestas - tai tik jo sąmonę pasiekiančios gramatinės formos ir literatūriniai vaizdiniai. Čia nėra daiktų, tik daiktavardžiai, gyvenimas - tik tekstas, sakinys su keliais veiksmažodžiais, kurio pabaigoje dedamas taškas. Tai tikra popierinė karalystė:

       kaip praeina pasauliai lėtas šio
       vakaro Viešpatie:
       kaip aštrūs švieži spinduliai smeigias
       į kambarį
       dar pilną vakarykštės dienos:
       lentynos dar kupinos jos knygų (...)

       „Heraklitas“

       Toj karalystėj autorius gyvena savitą gyvenimą: regi žmones, kuriuose nieko neparašyta, geria žodynų degtinę, jo akyse dyla pavargę tekstai, po jo sapnus vaikšto nusiskaityti herojai, jis rėkia pasiilgęs vienaskaitos, o klaidas įveikia pasinaudodamas kalba ir sintakse. Čia lyja lietus jam dedikuotais lašais, iš atversto puslapio veržiasi veriantis vėjas, iš praverto sakinio byra nutylėti veiksmažodžiai, o rūdijančiai plunksnai pavasaris papila tušo.

       Tame pasaulyje atgyja net atskiros raidės ir skyrybos ženklai: upės ledas suskyla į skiemenis, degtuko liepsna virsta šaižia priebalse, balti žodžių tarpai krenta ant stalo, o knygos taikosi iššauti taškais ir kableliais taip, kad tu gali likti kitoje skliaustelių pusėje. (Įdomu, kad daugelis eilučių prasideda dvitaškiu, o vieno eilėraščio pradžia atrodo netgi šitaip: „/// jau“).

       Žinoma, egzistuoja ir kiti tos karalystės gyventojai: viena kita moteris, vienas kitas žuvęs draugas, keli Mocartai (vienas vargšelis, kitas ne), du Bergai (vienas užuomarša, kitas ne), Marija Teresė su Konradu Valenrodu, Dievas ir Viešpats. Tačiau jie čia daug vietos neužima. Moterys užmiega, draugai išsižudo, Mocartas kažką kepa, Marija Teresė gyvena toli, tad lieka tik susižavėjimo ir nevilties kupinas šūksnis: o Dieve!

       Beviltiškas tas popierinis pasaulis, kuriame „nebegeriam net arbatos be nuorodų bei kontekstų“. Visiškai beviltiškas. Ir reikia tik nulenkti galvą prieš autorių, KURIS TĄ KUO PUIKIAUSIAI SUPRANTA! Suvokia, kad eilės - tik gyvenimo imitacija, kad žaidimas daiktų pavadinimais niekur neveda:

       ištark savo daiktus
       leisk jiems pajust pavadinimų svorį
       atimk iš jų

       pavadinimus: vis tiek jie tylėdami
       iš tavo atminimų nyksta (...)

       „atsitraukimas“

       Jis žino, kad rašytojo darbas pasmerktas, kad tai tik niekad nesibaigiantis Sizifo triūsas. Sizifo, kuris iki kaulų smegenų įsitikinęs, kad šis reikalas bergždžias, tačiau vis tiek ridena savo popierinį akmenį į popierinės karalystės kalno viršūnę. Sizifo, kuris vienąkart galbūt spjaus į viską ir ištars:

       kam tų gražių paviršių
       negi tik jų užteks
       (...)
       liaukimės žaidę meną
       eime

       „taurūs erzacai eilės“

       Tačiau vėliau būtinai sugrįš prie savo popierinės papėdės...

       Literatūra ir menas
       2003 09 12