Pavadinimas
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Adomas Lastas (1996)
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Ignas Šeinius (1996)
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Julijonas Lindė-Dobilas (1996)
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Juozapas Albinas Herbačiauskas (1996)
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Kazys Puida (1996)
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Kleopas Jurgelionis (1996)
Vytautas Kubilius. Modernizmo pradmenys. Zigmas Gėlė (1996)
Vytautas Kubilius. Nuo „Atlydžio“ iki Nepriklausomybės (Miliauskaitė, Jonynas, Patackas, Grybauskas, Cieškaitė, Platelis) (1996)
Vytautas Kubilius. Perskeltos literatūros integracija (Leonas Švedas) (1996)
Vytautas Kubilius. Perskeltos literatūros integracija. Tomas Venclova (1996)
Vytautas Kubilius. Simbolizmo raida (1996)
Vytautas Kubilius. Stasys Santvaras (2003)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika: Balys Sruoga (1982)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika: Vincas Mykolaitis-Putinas (1982)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika. Lietuviškasis simbolizmas (1982)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika. Tolyn nuo Maironio! (1982) (1)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika. Tolyn nuo Maironio! (1982) (2)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika. Tolyn nuo Maironio! (1982) (3)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus literatūra: Leonas Skabeika (1996)
Vytautas Kubilius. XX amžiaus literatūra: Stasys Santvaras (1996)