Pavadinimas
Rita Kasparavičiūtė. Gintaro Beresnevičiaus gyvenimo teksto paraštėje (2008)