Pavadinimas
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „IŠVARYMAS IŠ ROJAUS“ (1981)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „JAUNI PATRAKĖLIAI PETRARKOS“ (1998)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „KAPITONO HOMERO VAIKAI“ (1989)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „KURTIZANIJA“ (1995)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „LAMPĖDŽIŲ KARJERO PASLAPTIS / GULAGO UNIVERMAGAS“ (1990)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „PERGAMENTO KRIAUKLĖ“ (1985)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „PERGAMENTO KRIAUKLĖ“ (1985)
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš rinkinio „PUSIAU SUGRIUVĘS STATINYS“ (1997)
Gintaras Patackas. Mažoji dieviškoji Co
Gintaras Patackas. Novelės iš rinkinio „LAMPĖDŽIŲ KARJERO PASLAPTIS / GULAGO UNIVERMAGAS“ (1990)
Kaip guru spardantis kenguru. Poetas Gintaras Patackas atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus
Kaip guru spardantis kenguru. Poetas Gintaras Patackas atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus (2007)
Mirties antologija. Gintaras Patackas
Patackas Gintaras
Rimvydas Šilbajoris. Išvarymas iš rojaus (Gintaras Patackas. Išvarymas iš rojaus, 1981)
Tautvydas Nemčinskas. Po įkvėpimo – iškvėpimas? (Gintaras Patackas. Lapė, rožė ir bambukas, 2007)
Valentinas Sventickas. O buvo mūšis... (Gintaras Patackas. Didysis širdžių mūšis, 2005)
Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Bambukais apsimetęs liūdesys (Gintaras Patackas. Lapė, rožė ir bambukas, 2007)