Accessibility Tools

Juozas-Tysliava_fotoJuozas-Tysliava_foto       Gimė Suvalkijoj. Rašyti pradėjo labai jaunas būdamas. Pirmąją eilėraščių knygą „Žaltvykslės" išleido 1922 m. Vėliau buvo aktingas „Keturių Vėjų" brolijos narys. Ilgesnį laiką yra gyvenęs Vakarų ir Šiaurės Europoj. 1929 m. išvyko į Š. Ameriką, kur jau kelinti metai redaguoja seniausią Amerikos lietuvių laikraštį „Vienybę". 1935 m. išleido Amerikoj parašytų eilėraščių rinkinį „Poezija".

 

 

 

 

 

       Juozo Tysliavos raštai:

       Žaltvykslės 1922 m.

       Traukinys 1923 m.

       Nemuno Rankose 1924 m.

       Auksu Lyta 1925 m.

       Tolyn 1926 m.

       Coupe de Vents 1926 m.

       Poezija 1935 m.

 

       Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.