Accessibility Tools

Juozas-Zenge_fotoJuozas-Zenge_foto       LADY,

 

       Jei Jūs sukryžiuosite savo rankytes po kaklu, kaip nuostabų kaklaryštį ir ar kalbėsite man meilius žodelius, ir ar darysite man pastabų, aš visvieną tada galvosiu, kodėl Jūs nesispardote kojytėmis į tolimas mėlynas padanges, ten, pav., kur matyti debesėlio balta kurpytė. Tuo Jūs pamatysite, kad aš esu keistas žmogus, išdykėlis turbūt, išklydėlis dar, gal valkata, o pagaliau poetas.


        O jei dar klausite mane apie autobiografiją arba ergobiografiją, tai aš pasirodysiu, kaip nepataisomas žmogus visą laiką. Ir iš tikro aš niekados iš viso nesu buvęs caca vaikelis, ir niekados nesu buvęs mane apsupančioms auklėms ir tetulėms pasididžiavimas ir paguoda. O kaip tik antraip, nes mažu vaikpalaikiu būdamas taip mėgdavau išdykauti, kad ne vienai tetulei keldavau sijoną ir rodžiau jų storą ir ne visados gražų kūną. Prašau atleisti, Lady, Tamsta pati supranti koks nepasitenkinimas tada dėl vaiko kildavo.

 

       Vėliau panašiai elgiausi ir kitur, nors ir buvau kitose aplinkybėse ir ilgus metus nešiojau kardą, kaip dabar nešioju plunksną. Bet ir čia aš žiūrėjau ir žiūriu reliatyviškomis akimis, nes kardas man buvo ne smurto, bet tiesos ženklas, užtarti nuskriaustus ir skriaudžiamus, o ypač Lietuvos žmones. Todėl tą patį galvoju ir apie plunksną, nes jos parduoti nemanau nė vienam pinigingam piliečiui, nė už jokius pinigus.

 

       Literatūra man yra akcija ir teorema, kurioje aš noriu įrodyti tai, kam aš tikiu ir ko aš noriu. Taigi, Lady, daugiau Jums jokios autobiografijos nepasakysiu, jeigu Tamsta pati neišskaitysi, neatspėsi mano lyrikos ir jos, patiektuose eilėraščiuose.

 

       Prašom atleisti, Lady, aš taip užsikalbėjau, kad net nepasakiau iš kur esu kilęs. Gimiau 1899 m. skaisčioje Žagarės padangėje ir nuo to laiko gyvenu, bet ar myliu ar kenčiu, tai visvieną ir tai nieko nereiškia, nes į viską žiūriu stačiai ir aiškiai.

 

       Todėl tuo tarpu, Lady, good bye, good bye, Lady.

 

       Juozas Žengė

 

       Juozo Žengės raštai: Anykščių šilelis. Nervuota poema. 1930 m.

 

       Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.

 

       1_Vainikai-II-virselis1_Vainikai-II-virselis