Accessibility Tools


Petras-Vaiciunas-fotoPetras-Vaiciunas-fotoPETRO VAIČIŪNO RAŠTAI:

 

Poezija:

 

1. Rasoti spinduliai. 1923 m.

2. Tekanti saulė. 1925 m.

3. Gimtuoju vieškeliu. 1927 m.

4. Amžiais dės galvą už Vilnių lietuvis. 1928 m.

5. Saulės lobis. 1935 m.

 

 

Proza:

 

1. Aukštaičių pasakos. 1934 m.

 

 

Scenos veikalai, išspausdinti bei suvaidinti:

 

1. Pražydo nuvytusios gėlės. 1921.

2. Milda. 1920 m.

3. Mano taurė. 1920 m.

4. Žemėtos kaukės  (Skaitymų XXIII kn.).

5. Giedrėjanti sąžinė. 1924 m.

6. Sudrumstoji ramybė. 1926 m.

7. Tuščios pastangos. 1926 m.

8. Patriotai. 1927 m.

9. Nuodėmingas angelas. 1927 m.
10. Stabai ir žmonės. 1928 m.

11. Liepsnojančios širdys. 1936 m.

12. Aukso žaismas (rankrašt).

13. Laimės gėlė. 1928 m.

14. Naujieji žmonės (rankrašt.).

15. Tikruoju keliu (rankrašt.).

16. Sulaužyta priesaika. 1935 m.

17. Prisikėlimas (rankrašt.).

 

 

Į kitas kalbas išversti veikalai:

 

1. „Tuščios pastangos”. Į latvių kalbą išvertė Janis Jaunsudrabinš. Vaidino Rygos Nacionalinis Teatras. Į lenkų kalbą išvertė V. Zaleskis.

2. „Nuodėmingas angelas” išverstas į latvių ir rusų kalbas. Vaidino latvių ir rusų teatrai.

3. „Aukso žaismas”. Į latvių kalbą išvertė J. Paleckis ir į rusų — E. Škleras.

4. „Naujieji žmonės”. Į latvių kalbą išsivertė Latv. Ūkininkų Teatras, o Pr. Ramutis — į čekų kalbą.

5. „Laimės gėlė”. F. Beršteinaitė ir Z. Šachnovičius išvertė į žydų kalbą ir Vilniaus žydų mokinių teatro leidykla išleido.

 

Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.