Accessibility Tools

 

        Antrieji_Vainikai_virselis-2Antrieji_Vainikai_virselis-2

 

        Penkiolikos metų tarpas, praėjęs nuo poezijos balansinio leidinio „Vainikų“ pirmosios knygos pasirodymo, praturtino lietuviškos poezijos daržą naujomis skaidriomis gėlėmis. Įvairių įvairiausiais sąskambiais aidi lietuviškas žodis bent kelių dešimčių poetų kūriniuose.

 

        Tad iškilo reikalas vėl pabandyti suvesti nuo pirmųjų „Vainikų“ mūsų išaugusio poezijos turto balansas. Per trumpą laiką nueitas ilgas kelias, pasiekta labai daug. Nūdienių poetų lūpose lietuviškas žodis skamba nepalyginamai drąsiau ir galingiau, negu tai buvo anais laikais. Kas pirmuose „Vainikuose” atrodė neįprasta, naujoviška, dabar mums rodosi sava, lietuviška. Tiek temų įvairumu, tiek poetinės technikos pasiekimais mūsų poezija pirmauja kitų literatūros žanrų tarpe.

 

        Dėl leidinio apimties negalima buvo nė pusės visų pasireiškusių mūsų poezijos kūrėjų čia sutalpinti. Reikėjo pasirinkti patys charakteringiausi jos atstovai. Norėjosi patiekti kiekvieno autoriaus didesnį kūrybos pluoštą, kad labiau išryškėtų jo kūrybiškasai veidas.

 

        Redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems autoriams, sutikusiems parašyti nors trumpas savo biografijas ir padėjusiems atrinkti savo poezijos pluoštus.

 

        K. B.

 

        Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.