birute jonuskaite

 

 

Gruodžio naktį
 
miestai plaukia kaip miegančios žuvys
kala alkano vikšro protezai
geležinkelių stotys skrepliuoja nei šunys
nešioja pasiutusią ligą
loja šaižiai visom mobiliųjų natom
vis dar laukia greitukės bet dangūs
tik ką įmerkė
kojas Europon kelia vyną dievai ir dievaitės
tegul laisvė keliaus ir laižys vakarinį
dangaus pakraštėlį savo kraują
parduos o jos irstančios smegenys brausis

kopėtėlėm iš dugno į laivą kol žvynai

išbluks neblizgės o pro tunelį juodą į dangų
miestai plaukia kaip mirštančios žuvys
 
Vroclavas, 2004 12 15