Accessibility Tools

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Pavadinimas
Alfonsas Nyka-Niliūnas. „Keturi vėjai“ ir keturvėjininkai (1949)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. A. M. Katiliškio „Prasilenkimo valanda“ (1948)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. A. Vaičiulaičio „Valentina” – pastabos antrosios laidos proga (1952)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Antano Vaičiulaičio Italijos vaizdai (1949)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Balys Sruoga: atsiminimų nuotrupos (1972)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Daktaras Kripštukas pragare, arba Pasikalbėjimas apie pasakų knygas (1948)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Julius Kaupas. Portreto eskizas (1970)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Jurgio Jankaus pirmasis rūpestis (1951)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Kazio Almeno debiutas (1965)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Keturi vėjai ir keturvėjininkai: Teofilis Tilvytis (1949)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Pakeliui į naują prozos žodį (Vytautas Janavičius. Pakeliui į Atėnus, 1962)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Pulgio Andriušio „Tipelis” (1955)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Pulgio Andriušio lyrinės apysakos (1947)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Pulgis Andriušis dar kartą grįžta į kaimą (1951)
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Putinas gyvenimo ir kūrybos prieštarose (1964–1967)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Eilėraščiai (1)
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Eilėraščiai (2)
Kęstutis Nastopka. In memoriam. Šiapus nebūties (Alfonsas Nyka-Niliūnas)
Toma Gudelytė. Komparatyvistinės studijos bandymas: Giacomo Leopardi atgarsiai Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje (2009)
Žemininkai. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Atsakymai į „Literatūros lankų“ anketą (1959)