„Muminukų šokis“, piešinio autorė Tovė Jansson – iliustracija iš Sirke‘s Happonen pranešimo       „Tiek metų gyvenu kitoje Nemuno pusėje ir nežinojau, kad čia vyksta toksai gėris“, – sako ištikima šių metų Jurbarko tarptautinio literatūros forumo „Šiaurės vasara: prarastos kokybės beieškant“ klausytoja. „O kaip sužinojote?“ – klausiu. „Draugas pasakė. Kurį laiką su juo nebendravome.“ Gerai, kad Nemuno krantai vėl susišaukia. Daugėja gėrio. „Čia tokia jauki atmosfera. Kitais metais būtinai vėl atvažiuosime“, – sako filosofijos specialybės doktorantės, nors lauktasis filosofijos didmeistris Arvydas Šliogeris taip ir neatvažiavo. Kas žino, ką atneš tie kiti metai. Giedra Radvilavičiūtė tvirtai nežada, kad kitąmet Jurbarko seminaras bus. „Kai kurios poros, – sako ji, užbaigdama seminarą, – gali gyventi ir be meilės. Bet ne visos.“ Poezijos pavasaris klestės ir po šimto metų. Bet Jurbarko seminaras, ko gero, tikrai ne. Jo kūrėjams reikia meilės, įtampos ir dinamikos. Ar ji jau išvėso? Kas gali žinoti? Tiems, kurie pažadėjo, bet neatvažiavo, galima įtarti, kad taip. O tiems, kurie trypė Kęstučio Navako diskotekoje „Mano vinilai“, viskas, matyt, pasirodė kaip tik atvirkščiai. Net ir tie, kurie nebenori ar niekada nenorėjo šokti, galėjo mėgautis alternatyva – susėdus parke ant suoliuko, įkurti „alternatyvaus meno studiją“ ir traukti už širdies griebiančias retrostiliaus dainas ar čia pat kurti naujas (pradžiugino netikėtai atsiskleidęs Rimo M. talentas). Tiesa, nuo tų kiek vyresnėlės kartos dainų subtilaus skonio Andrių Jakučiūną apima jausmai, panašūs į tuos, kuriuos patirdavo giminaičių vestuvėse, bet kokie – dėl savo delikatumo rašytojas neatskleidė. Galima tik numanyti.

 

       Ak, Jurbarkas, meilė mano... Atsibundi naktį ir jautiesi pakliuvusi po kriokliu. Šniokščia vanduo. Artėja pasaulinis tvanas. Mintyse pakeiksnoji save, kad lėkdama iš namų pamiršai du dalykus – skėtį ir pranešimą. Pranešimą turi Radvilavičiūtė, o tvanas, pasirodo, esąs per naktį praeivius vėsinęs centrinis miesto fontanas. Viskas gerai. Viskas vyksta kuo švelniausiai. Kitą naktį prieš užmigdama girdi nežinia kokius pasakiškus saksofono garsus, ištirpstančius naktyje akompanuojant gitarai. Atrodo, kad jau mirei ir pakliuvai į rojų. Papasakoji rytą A. A. Jonynui. Jis subara, kad neteisingai suprasta gyvenimo ir mirties takoskyra. Viskas, kas geriausia, vyksta būtent čia – gyvenimo realybėje. O po mirties neaišku, kaip bus. Nereikėtų pernelyg pasikliauti tuo Edgaru Poe. Pasirodo, iš tiesų saksofonas – Kęstučio Vaiginio. Gitara – kartu grojančio Aleixo. Kęstutis iš Amsterdamo menų mokyklos ir Manhatano muzikos mokyklos atvyko su savo kurso draugais –­ Aleixu di Gispertu ir Celeste Alias. Celeste užburiantis vokalas šildo kas vakarą. Ji dainuoja keliomis kalbomis, primenančiomis saulę, šilumą ir Viduržiemio jūrą, – portugalų, ispanų, katalonų, italų. Kai kas sako, kad migdomai, kai kas – kad labai subtiliai. Tarp jų girdime kalant šiaurietišką skandinavišką tartį. Kritikas iš Estijos Berkas Vaheris estiškai skaito ištraukėlę iš Nikolajaus Baturino tekstų, Dagas Heede – ištraukėlę iš Hanso Christiano Anderseno „Undinėlės“ daniškai, Trondas Haugenas – norvegiškai norvegų rašytoją Dagą Solstadą, Annina Rabe švediškai – šios šalies rašytojo Magnuso Hedlundo tekstuką. Sirke Happonen suomių kalba Tovės Jansson tekstų neskaito, nes ji išvykusi į savo senelės laidotuves Suomijos vidury ir atvyksta tik naktį prieš pranešimą. Jos pranešimas labai sušildo klausytojų širdis, nes kai kurie jų iš ryto dar tebegyvena Navako diskotekos įspūdžiais, o Sirke Happonen kalba apie charakterių ir peizažų choreografiją garsiosios muminukų autorės Tovės Jansson iliustracijose ir tekstuose. Rodo iliustracijas, vienoje jų – visi muminukai šoka. „Kur tu matai save?“ – klausiu draugės, diskotekos entuziastės. „Dešinėje pusėje prie krašto“, – atsako.

 

       Su manimi atvažiavo dvi draugės, kurios dirba visai kitus darbus (viena psichoterapeutė, kita architektė) ir nesuka galvos dėl literatūrinio pasaulio naujienų ar įmantrybių. Jos gėrisi įvykiais Jurbarke taip, kaip gėrisi praplaukiančiu Nemunu. Pirmapradiškai. Man jaukus jų susidomėjimas tuo, kas čia vyksta. Prieš užmigdama girdžiu, kaip jos kalbasi. „Nebuvau salėje, bet pirmą sykį išgirdau skaitant tą Rimvydą Stankevičių. Buvau sukrėsta. Supratau, kad arba aš nieko nesuprantu, arba čia labai gera poezija“, – sako viena. „Labai įtaigus poetas, – pritaria ir kita. – Taip pat ir atrodo“. Matai, pagalvoju, pavyko poetui Stankevičiui pratęsti senelio amatą. Papasakojo jis savo skaitomų „kalbelių“ atsiradimo istoriją. Taigi jo senelis užkalbėdamas žodžių magija gydęs gyvūnus, o namiškiams liepdavęs nežiūrėti, sueiti į trobą. Po penkių minučių grįždavęs, ir šeimininkas išjodavęs jau su arkliu. Jis norėjęs perprasti senelio amatą, bet jam nepavykę. Verčiu į anglų kalbą poeto pasakojimą ir užsikertu, neprisimenu žodžio. Kaipgi tą užkalbėtoją svetima kalba vadinti? „Wizard“, – padeda man poetas. Magas ar poetas? Gal tinka abiem.

 

       Žvelgiu į Jurbarko seminarą nesuinteresuotu draugių žvilgsniu ir bandau atsekti, kas gi šiame renginyje vis dėlto joms nepatiko. Liko keli nesuprasti teoriniai pranešimai, bet nedaug, tik kokie trys. O vienas pasirodė agresyvus. Kuris? Jos pasako, bet man baisoka rašyti. Ką žinai, gal pažeisiu politinį korektiškumą. Dagas Heede skaitė pranešimą „Pasaka apie uodegą. Hanso Christiano Anderseno „Mažoji undinėlė“ kaip transseksualumo alegorija“. Dagas Heede iš queer teorijos perspektyvos Danijoje yra aptaręs Karen Blixen kūrybą. Jurbarko seminare iš tos pačios perspektyvos buvo pažiūrėta į Anderseno pasakas. Nieko tai iš anksto nepiktino ir netrikdė. Maža kokių teorijų būna pasaulyje. Tik vertėjos prieš pranešimą rūpinosi, kaipgi darinį queer reading teisingai išversti į lietuvių kalbą? Dėl termino queer theory konsultavausi iš anksto. Sulaukiau pasiūlymo versti kaip keistų tapatumų teoriją (idėjos autorius – Vytautas Rubavičius). Tačiau queer reading terminas vėl stringa. Verskite paprastai, patariau – tiesiog „homoseksualus skaitymas“. Gal ateityje kas nors turės geresnių pasiūlymų... Taip viskas būtų gražiuoju nuplaukę, bet, pasirodo, Dagas Heede į literatūrą žvelgė kaip į politinės kovos areną: aptaręs lietuvių homofobiškumą, jis suformulavo didžiausią rezonansą turėjusį forumo teiginį „mes jus stebime“. „Žvilgsnis agresyvus. Akys tyrinėja“, – sako Lietuvoje gimęs filosofas Emmanuelis Levinas. Stebėjimą, kaip agresiją, aptaria ir Michelis Foucault knygoje „Beprotybės istorija“. Niekada man nerūpėjo M. Foucault seksualinė orientacija. Lygiai taip pat kaip G. Deleuze’o ar F. Guattari. Žavėjausi jais kaip puikiais mąstytojais. Lygiai taip pat M. Prous­tas atrodė nuostabiausias žmogus. Tiesiog išsiugdai dar paauglystėje ar ankstyvoje jaunystėje pusiau estetinį, pusiau etinį priesaiką – „nekišk nosies į kito žmogaus lovą“. Bet atvažiuoja Dagas Heede ir primygtinai liepia kišti. Atsiprašome, bet nelabai norisi. Lyg ir koktu. Ir jokia homofobija čia net nekvepia. Tai estetika. Kai žmogui lipama ant galvos, jis turi teisę šiek tiek susipurtyti. Ir jo veido išraiška yra jo paties privatus reikalas. Todėl stebėtojams atsakau: „Ir mes jus stebime“. Atleiskite, kad gal šiek tiek ironiškai.

 

       Į Jurbarko seminarą neapsimoka važiuoti savu automobiliu. Autobuse visada yra laisvų vietų. Be to, grįžtant čia išsirutulioja viena kita tolimesnė mintis. Šiais metais buvo aptarinėjamas internetinio komentavimo fenomenas, tarsi pratęsiant tą pačią dieną skaitytą Sauliaus Norvaišo teorinį pranešimą. Nuomonių buvo išsakyta labai įvairių. Kai kas sakė, kad liovėsi rašyti „Šiaurės Atėnams“, nes šie neatsiklausę įdeda straipsnį į internetą, o juk jis skirtas tikrai ne čia autorius užgauliojantiems internetiniams komentatoriams. Jie įžeidžiantys. Kai kas sakė, kad tų kometarų neskaito, kai kas – kad į juos nekreipia dėmesio, ir tai jų neveikia. Be to, labai sunku atskirti, kuriuos komentarus išmesti, kurių – ne. Tačiau „smegenų šturmo“ būdu aptarus problemą iš įvairių perspektyvų, buvo prieita prie išvados, kurią šių eilučių autorei liepta viešai paskelbti. Jeigu kurio nors kultūros portalo redaktorius norėtų išlaikyti elitinį internetinio kometavimo lygį, jis galėtų remtis senu iš viduramžių atėjusiu akademinių universitetinių disputų draudimu, pažeidžiančiu diskusijų dvasią – išmesti visus kometarus, kurie pagrįsti argumentum ad hominem. Visi komentarai apie tekstus – ar geri tie tekstai, ar prasti, ar visai beviltiški – šventa komentatorių teisė. Šių eilučių autorė labai nustebo, kad kai kurie diskusijos dalyviai puikiai žinojo, kokie asmenys slypi po internetinių komentatorių slapyvardžiais, netgi jų pavardes. Gal atėjo laikas visiems legalizuotis ir išeiti į viešumą? Juk mafijos bosai jau seniai įteisino savo slapta įgytus turtus. Siūlyčiau kitais metais tiems komentatoriams atvykti į Jurbarko forumą, susėsti prie stalo ir tiesiog padiskutuoti. Visi laukiami. Nenorint verbalizuotis, galima bus dainuoti ar šokti. Žinoma, jei Jurbarko dvasia neišblės. Ir jei Giedra Radvilavičiūtė (padedama Rūtos Elijošaitytės) dar sykį pažadės mus ten pakviesti.

 

       Literatūra ir menas

       2009-09-04
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1