Eugenija Vaitkevičiūtė. BJ nuotrauka       Vienas litas – nedaug... Tačiau kai šis Vyčiu paženklintas pinigėlis tampa giliaprasmiu simboliu ir įkūnija būrio skaitytojų ir kolegų pagarbą Jūsų darbui, virtęs „Vieno lito premija“ – tai jau visai kitas reikalas. Šios premijos įteikti ir aptarti pernai išleistas Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus narių knygas šiemet susirinko mišri kompanija. Būta nepabūgusių lietaus poetų, prozininkų, skaitytojų ir šiaip smalsuolių. Šauniausia, kad atkeliavo ir pulkas viešnių iš Vytauto Didžiojo universiteto, Jaunųjų literatų klubo, globojamas doc. dr. Ingos Stepukonienės. Užbėgsiu už akių ir pranešiu, kad šiemet Vieno lito premija P. Venclovos rankomis įteikta Zitai Gaižauskaitei už jos tikrai puikią, tėvams ir vaikams žinomą, poeziją.

 

O vyko šitaip: moderatoriai Laimonas Inis ir Eugenija Vaitkevičiūtė pristatė pernykštį derlių. Krizės išvakarėse jo būta gausaus (tikiuosi, kad mūzos pastebės šiuo sakiniu slepiamas ateities leidybos viltis...). Pasaulį išvydo dvylika prozos, penkiolika poezijos, trylika vertimų knygų. Taip pat šešios knygos vaikams, dvi „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlės“ serijos knygos... Jos nedidelės, grakščios ir sąlygiškai nebrangios, tačiau, nepaisant dydžio, liežuvis nesiverčia R. Keturakio ir Just. Marcinkevičiaus eilėraščių rinkinių pavadinti „knygelėmis“. Pridėkime keturias toliau tęstos serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ knygas ir E. Janušaičio kompaktinę plokštelę – štai ir „ikikrizinės“ leidybos kraitė. Visi jos autoriai ir autorės visuomenei puikiai žinomi, gerbiami, kūrybingi ir solidūs. Prasitarsiu, kad net penkios šios kraitės knygos Poezijos pavasario šėlsme gavo įvairias premijas. Kitkas, mielieji, telieka intriga. Kas norite pasmalsauti, kviečiame į svečius, juolab kad Kaunas šiemet švenčia 90-ąsias savo, kaip Lietuvos Respublikos Laikinosios sostinės, metines.

 

„Pegasas 2008“ yra jau tradicinis renginys, tad džiugina šiemet sugalvota naujovė. Knygas aptarė ir, drįstu teigti, nuodugniai išanalizavo minėtos viešnios iš Vytauto Didžiojo universiteto. Poezijos knygas pristačiusios Justina Juozapavičiūtė ir Julija Perekrest išryškino temų, žanrinius ypatumus. Atskirai išgvildeno kiekvieno autoriaus ar autorės kūrybos išskirtinumą – netgi decentralizacijos ir sociologinius ypatumus šiuolaikinės lietuvių literatūros kontekste. Antai K. Navako rinktinėje „Stalo sidabras“ J. Juozapavičiūtė aptiko kaunistikos atspindžių, o moterų poeziją aptarusios J. Perekrest žodžiais, „Vieni moterų poezijai gali prikišti per didelį sentimentalumą ar jautrumą, negausią tematiką, tačiau niekas nepaneigs šios kūrybos atvirumo ir nuoširdumo, dvasios polėkio ir išminties.“ Tai iš dalies patvirtina ir vienos iš jaunesnių poečių, E. Perednytės kūryba: „krikščioniškoji tematika – svarbiausia poetės kūryboje, būties prasmės ieškojimai dvasiniame pasaulyje tampa svarbia atsvara šiuolaikiniam, desakralizuotam ir materialiam žmogaus pasaulėvaizdžiui“. Salomėjos Nėries premijos laureatės E. Drungytės „Lietumi lyjanti, vėjų genama poetės kalba, eilių gelmė ir išbaigtumas tikrai užburia, guodžia, gaivina, įprasmina poeziją kaip žmogaus sielos kūrybą.“ A.Ruseckaitės knyga „Tik labas sudie“, anot J. Perekrest, „tampa ne tik menų – poezijos ir fotografijos, bet ir minčių sinteze.“ Joje ryškus mažyčių gamtos stebuklų vaidmuo. Tuo tarpu T. Marcinkevičiūtės „K. E. Lionėje“ ironiškai žvelgiama „į lėkštą, tačiau taip susireikšminusį šiuolaikinio miesto pasaulį“. Eilėraščių herojė „harmoniją, pilnatvę, tikslą (...) randa mitologijoje, literatūroje, įvairiose pasaulio kultūrose.“ Dokt. Laura Auksutytė pristatė smulkiajai prozai priskirtinas knygas. Ji sveikintinu laikė smulkiosios prozos žanrinį įvairumą: „atrodo, kad literatūra pagaliau vaduojasi iš gana ekspansyvios esė žanro įtakos.“ Eseistika būna tik „gera arba labai gera“, o vienintelė kraitėje K. Navako eseistikos rinktinė „Du lagaminai sniego“ priskirtina „prie labai geros eseistikos.“ Džiugiai nustebino V. Šoblinskaitės knygos „Truputis lauktuvių“ paantraštė – „rašiniai“. Knygoje „esama visko, atsiminimų, apmąstymų, skaitytų tekstų refleksijos, puikios tarminės kalbos...“. Anot L. Auksutytės, ta pati atminties paradigma svarbi ir D. Zelčiūtės sudarytoje knygoje „Jurga“, pasižyminčia „sudarytojos gebėjimu Pranešėja palankiai vertino humoristines knygas – J. Gimberio „Papashos testamentas“ ir  R. Kluso „Smagūs skaitiniai“. „Nedaug Lietuvoje turime humoristų, kurie būtų išleidę ženklų šio žanro knygų skaičių bei tapę savotiška humoro klasika. Jurgis Gimberis neabejotinai atsiduria tarp ryškiausių“, – teigė L. Auksutytė. Šis humoristas apmąsto supantį pasaulį, „šiandienius įpročius, vertybes, kuomet žinios yra tapę tikslu sau, o televiziją žiūrėti ir laikraščius skaityti reikėtų kaip pasaką (...) parodo televizijos perteklių ir tikrovės trūkumą mūsų gyvenimuose.“ Taigi „Papashos testamentas“ laikytinas žaisminga forma pateikiama sociokritika. Panašią sociokritinę komišką terapiją visuomenei taiko ir R. Klusas. Visai kitokią, bandančią atspindėti kasdieniškumą, socialinę kritiką atstovauja T. Šinkariuko apsakymų ir pjesių rinktinė „Šokis“, pasižyminti labai vizualiais tekstais, neperkrauta metaforomis kalba. Tuo tarpu V. Kalvaičio apsakymų knygos „Svečias iš Magadano“ tekstai „galėtų būti klasikinio apsakymo žanro pavyzdys. (...) tradicinėmis lietuvių literatūroje tampančios temos (tremtis, vokietmetis, sovietinės okupacijos laikotarpis ir šių patirčių aidas dabartyje). Jei manote, kad tai nuobodu, klystate. Minėtos temos vis dar neišsemtos ir bus semiamos tiek, kiek dar skaudės mums patiems.“ Dokt. Livija Mačaitytė pristatė keturis romanus: V. Šoblinskaitės „Skyrybų kambariai“, M.Rakausko „Mergelės moterys. Kitaip nebūtų žemiškas gyvenimas“, N. Raižytės „Nesudegintos ant laužo“ ir J.Jasaičio „Per sutemas“. Pastarasis, anot pranešėjos, populiarus ir jaunimo tarpe. Pirmuosius du romanus sieja „tarpusavio susvetimėjimas, priverstinis – aplinkos ar likimo nulemtas buvimas tik sau ar su pačiu savimi, vienišumo, atskirties akcentai“ . Kiti du romanai, nors „struktūra, leksika, vaizdinėmis priemonėmis bei meninio kalbėjimo strategijomis šie tekstai yra neabejotinai skirtingi, tačiau pastebima dar viena, juos vienijanti, ypatybė, kurią J. Sprindytė itin taikliai vadina „epikos sugrįžtuvėmis“. Epika – tai siužeto, sodrių personažų ir chronologijos sugrįžtuvės. (...) Epikos stiprybė – kai ne jausmai liejasi, o „daiktai“ tarsi reprezentuojasi patys, kai neiškreipiamos proporcijos, sukuriami įsimenami žmonių charakteriai ir modeliuojami psichologiškai motyvuoti santykiai. Kai rašoma ne kad išsiverktum, o kad paliudytum.“ Remdamasi J. Sprindytės įžvalga, L. Mačaitytė reziumavo: kultūros „vyksmas nenutrūkstamas, gelmėse nuolat kas nors gimsta ir bręsta, o kūrybiniai proveržiai nenuspėjami. Visada atsiras kūrinių su sidabro prabos dimensija.“

 

Poeziją ir prozą vaikams aptarė Akvilė Kaminskaitė ir Neringa Surgailytė. A. Kaminskaitė trumpai ir taikliai įvertino XX a. antrosios pusės vaikų literatūros tendencijas ir aptarė Z. Gaižauskaitės „Kur keliauji, debesėli?“, G. Patacko „Dangaus žvėrys“ bei S. Abromavičiaus „Noriu knygeles skaityti.“. Dabartinė situacija, anot A.Kaminskaitės, nėra palanki originaliajai vaikų literatūrai. Kasmet Lietuvoje išleidžiama apie 500 pavadinimų vaikiškų knygų ir knygelių, bet tik trečdalis iš jų – lietuvių autoriai. Tad šioje rinkoje pirmauja verstinė literatūra. Be to, vaikų literatūros kūrimą valstybinės institucijos remia atsainiai. Kad netyčia nesuverstume bėdų vien „valstybės“ sąvokai, pasvarstykime: kažkokiems asmenims, matyt, atrodo, kad verstinė pasaka išaugins geresnį lietuviuką? Aišku, pasaka pasakai nelygu. Bet kai atidžiau žvilgteli, kokie produktai uzurpuoja Lietuvos knygų rinką, tai noris vilku kaukti...   Ačiūdie, atsiranda ir kitaip manančių. Antai N. Surgailytės aptartoje A. E. Puišytės istorinėje apysakaitėje „Aukso kalavijas ir karaliaus karūna“ patraukliai susipina trys pasauliai – pasakiškasis, istorinis ir šiuolaikinis. Įdomiai ir netikėtai klostosi siužetas – du berniukai susitinka su Vaidila, tad esti ir paslapties motyvų, ir mistikos atspindžių, lobių ieškojimų... Sykiu perteikiamos žinios apie Lietuvos istoriją ir mitologiją. Įdomus turinys ir itin gražios R. Tumasonio iliustracijos. Moralės temas vaikams pasakos kalba ir vaizdiniais perteikia L. G. Latonaitės pasakų knyga „Laumės akiniai“. Žaismingai praminta L. Inio knyga „Dievo karvytė“ su paantrašte „mįslių kuodelis, pasakų maišelis“, anot N. Surgailytės, leidžia vaikams patiems mokytis tautosakos, mėgaujantis gražia pasakaite.

 

„Tik per vertimus mus pasiekia tai, ką didaus yra sukūrusios kitos tautos“, – teigė doc.dr. Inga Stepukonienė. Ji aptarė 2008 m. vertimų knygas, išskyrė įtaigius J. Gimberio, reikšmingus J. Čeponio, D. Chaveau ir kt. vertimus. Taip pat trumpai supažindino su vertimų istorija Lietuvoje ir palygino tiek praeities, tiek dabarties situaciją mūsų ir kitų tautų atžvilgiu. Deja deja,  daug išvadų – ne mūsų naudai: „Su didžiaisiais vertimais vėlavome ilgai: ilgai mūsų nepasiekė ir dvasine savastimi netapo J. V. Getės „Faustas“, J. Joyce‘o „Luisas“, kafkos ir kitų iškilių pasaulio kūrėjų kūriniai. (...) nors jau XXI amžius, bet neturime ne tik nė vieno Knuto Hamsuno romano, bet ir H. K. Anderseno pasakų, verstų iš originalo kalbos.“ Anot I.Stepukonienės, šiuo laiku verstinė literatūra sudaro didžiausią leidžiamos literatūros dalį. Tačiau vertimų atrankos kriterijai visiškai pasikeitę: leidžiami daugiausia perkami, atitinkantys masinio skaitytojo skonį tekstai. Leidėjai renkasi versti populiarias, nominuotas knygas, kurios „dažnai prasilenkia su meninės vertės kategorijomis. Nominacija vakaruose ne visuomet yra meninės kokybės ženklas. Vertimų atranka Lietuvoje šiuo laiku suvokiama ne kaip noras nacionaline kalba išskleisti tautai dar nepažįstamų literatūrų horizontus (lietuviams taip ir liko nepažinta net artimiausių brolių latvių, taip pat estų, gruzinų literatūra) ar tobulinti jau turimus vertimus, kaip to reikalauja laikas, bet kaip poreikis į ją perkelti visa, kas šiuo laiku populiaru vakaruose (todėl su perdėta aistra verčiami skandinavų autorių romanai, dažnai antraeiliai, trečiaeiliai)“. Vertimas tampa per sparčia veikla, atsakingam darbui nelieka laiko, tad dažnai prastėja meninė vertimų kokybė. Per mažai dėmesio žanrų įvairovei: vyrauja romanas, o drama kaip vertimo objektas apskritai tampa neįdomi. Palyginimui: Latvijoje nedidukė Rygos leidykla išleido tris Ibseno kūrybos tomus – ir juos akimoju išgraibstė. Pranešėja taikliai pastebėjo, kad vis erdviau vertimų nišoje įsitaiso populiarioji literatūra, turinti aiškų komercinį aspektą, „kuriama pagal popmeno ar antimeno, nemeno principus“. Skaitytojas ima laukti tekstų, kuriuose „ryškios demitologizacijos, dekonstruktyvizmo strategijos (...) dirginanti, šokiruojanti ar linksminanti stilistika, ciniška ironija, sapnų, košmaro vaizdinija (...) būtų natūralistiškai apnuoginamos fizinės aistros ir žiaurumo aktai, įsigalėtų seksualinės fantasmagorijos, kalbama apie periferinius, dažnai supaprastinami perteikiamus metafizinius ir religinius dalykus, žaidžiama fundamentaliais simboliais, kitaip sakant, aktualėtų sensaciniai romano principai.“ Taigi, mielieji, tokios tokelės... Kritinė tiesa, anot J. Girniaus, tik kritikuoja, o kuriančioji tiesa siūlo išeitį. Doc. dr. I. Stepukonienė pasiūlė, vertimų strategijos kryptis: padaryti savais didžiuosius literatūros klasikus; išversti kūrinius, kurie susiję su Lietuva; versti geriausius šiuolaikinius užsienio literatūros kūrinius; susipažinti su atskirų tautų visa nacionalinės literatūros raida, pradedant nuo jos pirmųjų pasireiškimų ir daugiau galvoti apie vertimų atranką. Nes „vertimų atrankos tradicija yra paremta daugelio specialistų pastangomis ir supratimu“. Tiesa. Kaip daugelis tradicijų – jos niekad nebūna tik iš piršto laužtos ar tiktai laužytinos be galo be krašto...

 

Vietoje reziumė: suvienytos pastangos tikrai pasiteisino ir panašus bendradarbiavimas su VDU Jaunųjų literatų klubu, tikimasi, tęsis. Nors dėl ekonominės krizės kavos nebuvo – trauk ją šimts, ne kavomis, o žmonėmis ir jų ryžtu mūsų kultūra gyva. Nuoširdžiai dėkojame E. Janušaičiui už mintį vaišes bičiuliškai atsinešti iš namų, o R. Marčėnui – už dailias rožes!

 
Bernardinai.lt
2009-06-08

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1