alt        Šių metų pradžia Lietuvos leidykloms nežadėjo nieko gero – išaugęs PVM, daugiau nei per pusę padidėjęs autorinio atlyginimo mokestis, šoktelėjusios spaudos kainos leidėjus privertė suklusti – kas bus toliau, kaip reikės gyventi? Tačiau šią savaitę Lietuvos leidyklas pasiekė dar viena žinia –beveik perpus sumažinus leidybos projektams per Kultūros ministeriją skiriamas lėšas, daugeliui nekomercinių leidinių sumažintos dotacijos, o kai kurių teks ir išvis atsisakyti.

 

 

Mažėjančios dotacijos kultūrai

 

Vasario mėnesį Kultūros ministerijoje buvo patvirtintas leidybos projektams skiriamas finansavimas, kuris šiais metais siekė 2 milijonus 24 tūkstančius litų, ir leidyklos ėmėsi patvirtintų projektų įgyvendinimo darbų, tačiau gegužės 22 dienos potvarkis daugelį leidėjų privertė susiimti už galvų, mat iš buvusios sumos teliko milijonas 29 tūkstančiai litų.

 

Prieš porą savaičių paskelbus patikslintą 2009 metų valstybės biudžetą, Kultūros ministerijai ir jos remiamiems kultūriniams projektams lėšos sumažintos 27 milijonais litų.

 

Pasak Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vadovo Laimono Ubavičiaus, gavus patikslinto biudžeto skaičius, neliko nieko kito, kaip tik nurėžti dalį finansavimo praktiškai visiems Kultūros ministerijos remiamiems projektams. „Labiausiai nukentėjo viešųjų bibliotekų fondų komplektavimo programa, kuriai finansavimas sumažėjo veik 75 procentais. Perpus sumažintas ir finansavimas leidybos projektams. Tačiau ir visi kiti projektai neteko dalies finansavimo“, – teigė L. Ubavičius.

 

Pagal ministerijos finansuojamą leidybos programą daugiausia remiami nekomercinio pobūdžio, lietuvių autorių ir kiti leidiniai, kurie be valstybės paramos tikrai neišvystų dienos šviesos.

 

„Regis, milijonas nėra tokia didelė suma, tačiau šiuo atveju akivaizdu, kad artimiausiu metu neturėsime galimybės vartyti nemažos dalies įdomių ir vertingų leidinių. Negaliu komentuoti tokio Seimo priimto biudžeto patikslinimo. Mūsų darbas buvo grynai techninis – surasti tuos „atliekamus“ 27 milijonus mūsų remiamoms programoms“, – kalbėjo L. Ubavičius.

 

Kultūrai padarytos žaizdos gyja lėtai

 

Leidybos projektų ekspertų komisijos pirmininkė Eglė Patiejūnienė pripažino, kad šis „įsakymas iš viršaus“ visai komisijai buvo netikėtas ir itin nemalonus. „Posėdžio pradžioje visa komisija net ketino atsistatydinti, kad valdininkams patiems tektų imtis tos gėdingos atsakomybės už savo veiksmus. Tačiau nusvėrė argumentas, kad mums nusišalinus sprendimas būtų atidėtas nežinia kokiam laikui, o daugeliui leidėjų svarbiausia buvo gauti nors ir nemalonią, bet aiškią ir konkrečią informaciją“, – sakė E. Patiejūnienė.

 

Prieš keletą metų leidybos projektams per Kultūros ministeriją buvo skirstomos gerokai didesnės lėšos įvairesnio pobūdžio projektams, tačiau prieš metus nustatyti nauji projektų atrankos kriterijai. E. Patiejūnienės teigimu, Kultūros ministerijos prioritetu tapo originali lietuvių autorių kūryba, vaikų bei paauglių literatūra, pirmosios debiutuojančių autorių knygos, tokie tęstiniai projektai, kaip „Poezijos pavasario“ ar „Druskininkų rudens“ almanachai, lietuvių rašytojų knygų leidimai akliesiems ir pan.

 

„Sausio mėnesį vykę posėdžiai komisijai įkvėpė optimizmo, nes suma, skirta leidybos projektams, atrodė visai padori, panaši į ankstesnių metų, – prisiminė ekspertų komisijos pirmininkė. – Tačiau gegužės pradžioje paaiškėjo, kad kažkur „viršuje“ ši suma sumažinta perpus ir jau padarytą darbą teks perdaryti iš naujo. Kultūros ministerija, norėdama palengvinti mūsų užduotį, siūlė remtis objektyviais (tiesą sakant, biurokratiniais) kriterijais – visų pirma atsižvelgti į tai, kiek paraiškos atitinka formalius reikalavimus. Tačiau mūsų komisija vieningai atmetė tokią galimybę ir visas paraiškas stropiai peržiūrėjo iš naujo“, – teigė E. Patiejūnienė.

 

Pasak ekspertų komisijos pirmininkės, buvo iškart atsisakyta projektų (kai kurių pusiau albuminių leidinių, vertimų, dailininkų ar kompozitorių biografijų, kartotinių leidimų), kurie iš esmės neatitiko ministerijos apibrėžtų kriterijų, bet vis dėlto buvo patvirtinti metų pradžioje dėl bendrosios kultūrinės vertės.

 

„Braukyti teko negailestingai, nors ir kaip buvo nesmagu, – kad nereikėtų mechaniškai mažinti finansavimo visoms knygoms per pusę. Stengėmės, kad nors ir sumažinta skirtoji suma suteiktų leidėjams bent šiokių tokių vilčių knygą išspausdinti. Atmetę brangų, tačiau neprioritetinį projektą, iš jo „atimtus“ pinigus galėjome paskirstyti kur kas kukliau kainuojantiems, bet turintiems išliekamąją vertę leidiniams. Kai kuriuos sprendimus daryti buvo tikrai labai sunku.“

 

Kadangi finansavimas leidybai buvo patvirtintas dar metų pradžioje, kai kurios knygos jau buvo pradėtos rengti spaudai ar spausdinti, todėl, kaip teigė E. Patiejūnienė, buvo stengiamasi atsižvelgti ir į tokio pobūdžio „pagalbos šauksmus“ iš leidyklų. „Ne vieną kartą vis iš naujo žiūrėjome paraiškų sąrašą, svarstėme, ieškojome ne tokių skaudžių sprendimų, bet kai atrodė, kad jau viską subalansavome, paaiškėjo, jog reikia nuo kažko „nukirpti“ dar aštuoniasdešimt tūkstančių... Ir vėl viskas iš pradžių. Šitokio darbo nė priešui nelinkėtum.“

 

E. Patiejūnienė apgailestavo, kad toks finansavimo karpymas originaliems nekomerciniams leidiniams gali daug kainuoti leidykloms, kurios ir šiaip neretai patiria nuostolių, iš patriotizmo investuodamos į lietuvių autorius, jau nekalbant apie lietuvių kultūrą apskritai. „Jei nebus atleisti tie varžtai, kurie pastaruoju metu taip užspaudė leidėjus, gali nutikti ir taip, kad netrukus ims užsidaryti leidyklos ir aukšto lygio profesionalai, savo srities žinovai bus tiesiog išmesti į gatvę. Tie žmonės protingi ir raštingi, dauguma neprapuls, kur nors įsitaisys, tačiau ar lengva bus juos sugrąžinti į ankstesnę veiklos sritį ekonominei situacijai pagerėjus? Nemanau, kad visos šios reformos, ypač kultūros finansavimo mažinimas ir mokesčių kūrėjams bei leidėjams didinimas, atnešė bent kokios naudos. Greičiau visiškai priešingai. Kultūrai padarytos žaizdos gyja kur kas lėčiau, čia jums ne kelio duobę užtaisyti...“ – teigė leidybos projektų ekspertų komisijos pirmininkė E. Patiejūnienė.

 

Šiaudas skęstantiesiems?

 

Naujausiomis žiniomis, vakar, trečiadienį, Vyriausybė nutarė iš Privatizavimo fondo skirti 2 mln. litų lietuviškų knygų leidybai. Šios papildomos lėšos bus skirtos per Kultūros ministerijos Visuomenės informacinio aprūpinimo ir viešosios informacijos sklaidos programą.

 

„Vykdome pažadą lietuviškų knygų kūrėjams ir leidėjams kompensuoti padidėjusią mokesčių naštą. Vyriausybės programoje įsipareigojome saugoti, puoselėti lietuvių kalbą, skatinti laikytis kalbos tradicijų, tad pagal šalies finansines išgales visada remsime lietuviško žodžio sklaidą“, – spaudos pranešime cituojamas Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.

 

Kultūros ministerija jau išsiuntinėjo leidykloms elektroninius laiškus su raginimu neskubėti iš naujo perdaryti sutarčių. Pasak Kultūros ministerijos atstovo L. Ubavičiaus, tikėtina, kad dalis šių pinigų padengs gegužės mėnesį leidybos projektams nubrauktą milijoną litų ir visiems projektams bus atstatyta ta suma, kuri leidybos ekspertų komisijos buvo patvirtinta vasario mėnesį. „Likusiai sumai įsisavinti greičiausiai bus skelbiamas naujas konkursas“, – teigė L. Ubavičius.

 

Visiškas valdžios nesusigaudymas

 

Pasak knygų leidėjo Gedimino Baranausko, tokie chaotiški veiksmai tik rodo valdžios nesusigaudymą ir neadekvatų mėginimą bent šiek tiek sušvelninti savo pačių skubotus sprendimus. „Panašu, kad valdžia po truputį pradeda suprasti, kad kai didini mokesčius ir viską mažini, tai viskas ir mažėja. Visa kultūros ir kūrybos industrija, kaip ir buvo prognozuota, ir kaip neatsitiko daugelyje kitų šalių, papuolė į gilų nuosmukį. O pasekmės yra tragiškos ir žala kultūrai padaryta milžiniška“, - teigė G. Baranauskas.

 

Pasak leidėjo, mūsų valdžia nesupranta labai paprastų bet esminių dalykų – kultūros industrija sukuria didžiulę pridėtinę vertę, gerokai didesnę, negu tik užmokestis, kuris už tai gaunamas.

 

„Juk knygą nusiperka vienas žmogus, o ją perskaito galbūt 20 nieko už tai nemokėdami. Ir čia tik vienas pavyzdys, jau nekalbant apie muzikos įrašus, knygų kopijas, internetą, kuriuo viskas plinta nemokamai. Lietuvių kultūra yra labai „nekonkurencinga“, nes Lietuva yra maža šalis, todėl mūsų kultūros produktai turi labai mažą rinką. Tad jei ji nebus palaikoma dotacijomis, nieko mes ir neturėsime“, – teigė knygų leidėjas G. Baranauskas.

 

Knygų leidėjas Pranas Vildžiūnas, reaguodamas į šios dienos aktualijas, teigė, jog „knygai reikia konkrečių investicijų, kaip ir kitiems dalykams. Negalima už pusę sumos padaryti viso darbo. O juk dotacijos leidybai ir taip neretai nesiekdavo trečdalio, kartais net ir penktadalio, knygos leidybai būtinos sumos. Lieka tik regimybė, kad knygų leidyba remiama“, – kalbėjo P. Vildžiūnas.

 

Pasak P. Vildžiūno, svarbu prisiminti, kad „iki šiol Lietuvoje paramą gaudavo nacionalinį tapatumą ir savimonę ugdantys reikšmingi kultūrologijos, istorijos, filosofijos leidiniai. Šiandien kyla pavojus, kad bus tik šiek tiek paremta viena kita rašytojų kūrybos knyga, ir Vyriausybė jausis atlikusi savo misiją lietuvių kultūrai. Tačiau iš tiesų Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo ir Vilniaus kultūros sostinės metų proga kultūrinė leidyba bus sužlugdyta.“

 
Bernardinai.lt
2009-05-28

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1