2008 m. yra Skaitymo metai, tačiau sociologiniai tyrimai liudija apie nedžiuginančius lietuvių skaitymo įpročius. Jei skaitymas yra nepopuliarus užsiėmimas, ar galime sakyti, kad XXI a. nyksta tendencija kaupti asmenines bibliotekas, kad bibliofilai – knygų kultūros puoselėtojai – yra nykstantis reiškinys Lietuvoje? Knygotyrininkai ir patys bibliofilai tai neigia ir pabrėžia, kad šiuolaikinis žmogus be knygų išsiversti negali.

     „Modernios technologijos knygoms yra dideli konkurentai. Bibliofilai palaiko gyvastį ir džiaugiasi knygomis“, – pastebi XXVII Knygos mėgėjų draugijos pirmininkės pavaduotojas Povilas Saudargas. „Bet knyga visais amžiais išliks ir jokios technologinės naujovės jos nenukonkuruos“, – įsitikinęs bibliofilas iš Panevėžio Rimgaudas Banys.


     Bibliofilas ne vien kaupia

     Bibliofilas turi labai konkretų tikslą, aiškiai apibrėžtą objektą, kuriuo domisi. Jis formuoja savo asmeninę biblioteką pagal aiškiai pasirinktus kriterijus, sako pašnekovai.

„Bibliofilas nori sukurti savo ir kartu knygos kultūros muziejų. Turėti namuose, džiaugtis, atsiversti, mėgautis, pasakoti kitiems, rodyti kitiems, ir galiausiai, kai ateis tokia valanda, padovanoti kam nors, prasmingai palikti, kad ji gyvuotų toliau“, – sako Vilniaus universiteto profesorius, knygotyrininkas Domas Kaunas.

     Jo nuomone, bibliofilija yra tam tikros žmonių kategorijos „pomėgis, užsiėmimas, laisvalaikio užėmimo būdas“.

     „Tai taip pat yra pinigų investavimas, galų gale, kūrybinis procesas. Bibliofilą gali dominti senoji knyga, inkunabulos. Jį gali traukti konkretus autorius: K. Donelaitis, J. Tumas-Vaižgantas, Just. Marcinkevičius. Bibliofilas renka visa ką: kas yra išleista visomis kalbomis visame pasaulyje. Jis taip pat domisi knygų funkcionavimo (kaip knygos vertinamos ir pan.) aplinka. Jeigu rašytojas gyvas, jis su juo bendrauja, kaupia medžiagą.

     Pagaliau bibliofilas visuomet gilina žinias apie knygą. Jis stengiasi jas pažinti ne tik iš antraštinio lapo, tačiau taip pat bando suprasti, kas yra ta knyga, kokia jos prigimtis. Jeigu tai yra senoji knyga, domisi jos biografija, kodėl keitėsi tos knygos anatomija. Mat senos knygos anksčiau buvo vienokios, šiandien jos yra kitokios.

     O knygos anatomija yra labai sudėtinga: tai ne tik lapai, viršelis, bet ir daugybė elementų, iš kurių susideda knyga. Knyga yra labai sudėtingas statinys, su savo struktūra, elementais“, – apie bibliofilus ir knygas pasakoja knygos žinovas D. Kaunas.

     Lietuvos mokslų akademijos direktoriaus pavaduotojas mokslui, XXVII Knygos mėgėjų draugijos pirmininkės pavaduotojas Povilas Saudargas pabrėžia, kad bibliofilų nemažėja, įvairių Lietuvoje veikiančių klubų narių ratas būna maždaug pastovus.

     Suskaičiuoti visus veikiančius Lietuvoje bibliofilų klubus pašnekovams buvo sunku, nes vienu metu aktyviau veikia vieni, kitu – kiti. Tačiau garsiausi yra Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, minėtoji XXVII Knygos mėgėjų draugija (atkurta maždaug prieš 15 metų), Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubas, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje taip pat buriasi saujelė knygos entuziastų (bibliofilo Rimgaudo Banio teigimu, apie 20 narių – lrt.lt).

     „Vienokia kitokia, bet bibliofilų veikla vyksta: ir leidybinė, ir knygotyros. Rengiame knygos šventes, šiemet jungiamės į Skaitymo metų renginius“, – pasakoja P. Saudargas.

     Panevėžietis bibliofilas Rimgaudas Banys pastebi, kad bibliofilai niekuomet nebuvo vyraujanti visuomenės dalis. „Žinoma, anksčiau buvo kitos aplinkybės: Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, sakykim, raštingumo didelio nebuvo. Tik didžiūnai galėjo mokytis skaityti, knygas ir asmenines bibliotekas kaupti.

     Tarybiniais laikais „filija“ knygoms buvo: pamenu, kaip ilgai stovėdavome eilėje užsiprenumeruoti leidinį ar gauti knygą, ieškodavom pažinčių su knygų darbuotojais. Bet magėjo knygą turėti, žmonės daug skaitydavo. Ir intelektas žmonių buvo kitas. Dabar padėtis, manau, tragiška.

     Bibliofilus aš suprantu plačiąja prasme – tai nėra knygų nugarėlių rinkėjai ar į saldainių popierėlius panašių viršelių mėgėjai. Bibliofilams svarbi knygos istorija, knygos vystymosi etapai ir pan. Labai didelį dvasinį turtą yra sukaupę tie žmonės, kurie užsiima bibliofilija“, – kalba R. Banys.

     Knygų rinkimas – ne pareiga, o poreikis

     „Mes nedaug turime bibliofilų Lietuvoje. Net tokios didelės šalys kaip Rusija, Baltarusija, Ukraina neturi daug šios veiklos atstovų. O ką jau kalbėti apie Lietuvą. Jeigu kalbėtume apie klasikinio tipo bibliofilus, pasirengusius, išsilavinusius, gerai pažįstančius pasaulį, mokančius bendrauti su aplinka, visuomene, galinčius nueiti į televiziją, parašyti į spaudą, pakalbėti per radiją – tokių yra nedaug“, – sako knygotyrininkas D. Kaunas.

     Jis pabrėžia, kad bibliofilija yra pomėgis, kuris nėra būdingas kokiai nors vienai profesijai. Daugiausia bibliofilų, specialistų pastebėjimu, yra tarp humanitarų ir socialinių mokslų žmonių.

„Bibliotekininkai neretai užsiima šia veikla. Knygotyrininkai, knygų prekybos ir leidybos sistemose veikiantys žmonės. Ir šiaip „užklydusių“ būna: inžinieriai, filosofai. Tie, kurie negali gyventi be knygų“, – apie šiuolaikinius bibliofilus kalba P. Saudargas.

     „Tačiau tarp bibliofilų sutiksi ir tiksliųjų mokslų atstovų. Tai žmonės, turintys tam tikrą interesą šiai kūrybinei veiklai. Bibliofilija – tai medžioklė, azartas surasti tai, ko labai troškai, turėti tai, ką pasisekė rasti netikėtai. Bibliofilas tiesiog kuria savo mikropasaulį, kuris susideda iš jį džiuginančių dalykų“, – sako D. Kaunas.

     Profesorius pabrėžia, kad knygų mėgėjai niekuomet nerenka knygų tik dėl paties rinkimo. „Jeigu būtų tik taip, nieko neišeitų, nes čia labai greitai galima prarasti suinteresuotumą. Čia turi veikti vidinis intelektinis variklis. Tu turi siekti, to trokšti, norėti, jausti poreikį. Jeigu knygų rinkimas bus tik kaip pareiga, nieko iš to neišeis“, – įsitikinęs pašnekovas.

     Bibliofilams konkurencija nebūdinga

     Net ir šiandien dažniausia lietuvių bibliofilai gilinasi į senosios knygos tyrinėjimus, senąją literatūrą.

     „Daugiausia domisi senosiomis knygomis, bet pažįstu ir vieną Maironio gerbėją. Donelaičiu užkrėčiau ir keletą savo klubo narių“, – šypsosi minėtu lietuvių klasiku besidomintis R. Banys.

„Kiekvienas turi savo interesus, savo polinkius. Pavyzdžiui, žinau teisininką, kuris labai daug yra surinkęs apie teisės istoriją. Žmonės gilinasi pagal savo profesiją. Akademikas Antanas Buračas (iš garsiosios Buračų giminės) turi retenybių visokiausių.

     Vieni gilinasi daugiau į senąją knygą, kiti – į šiuolaikinę. Jie visi labai įvairūs“, – sako XXVII Knygos mėgėjų draugijos pirmininkės pavaduotojas P. Saudargas.

     Konkurencija, pašnekovų teigimu, bibliofilams nėra būdinga, nors į klubus buriasi tuo pačiu objektu besidomintys knygų mėgėjai.

     „Kokia čia konkurencija: susineša tas knygas, keičiasi, dalinasi, jeigu kas ko turi daugiau“, – sako P. Saudargas.

     „Knygų kolekcininkai ir bibliofilai vieni kitiems padeda, dalinasi, ką randa. Konkurencijos nėra, bendradarbiaujame. Kiekvienas žinome, į ką kas gilinasi ir padedame vieni kitiems. Esu priešininkas tų, kurie tyliai renka ir niekam nerodo. Aš rengiu savo eksponatų parodas, K. Donelaičio paminėjimams, sukaktims renginius siūlau“, – pasakoja R. Banys.

     Apgailestauja, kad neveda bibliofilo užrašų

     Bibliofilas R. Banys pabrėžia, kad jam svarbiausias yra K. Donelaitis.

     „Donelaitis, Donelaitis ir dar kartą Donelaitis. Mano smalsumas yra įvairialypis: negaliu rinkti vien knygas. Man yra reikalingas kiekvienas K. Donelaičio paminėjimas: ir straipsniai, ir grožiniuose kūriniuose K. Donelaičio atspindžiai, ir medaliai, ir menas, ir filatelija ir t. t. 2014 m. švęsime 300-ąsias K. Donelaičio gimimo metines. Bus medžiagų bumas“, – džiaugiasi pašnekovas.       

R. Banys apgailestauja negalintis tiksliai pasakyti, kiek medžiagos apie K. Donelaitį yra sukaupęs.

„Čia yra visų kolekcininkų bėda, kad jie neregistruoja kiekvieno savo eksponato. Ir nesuskaičiuotos kolekcijos guli tuose mažuose butuose. O būtų įdomu paskaityti bibliofilo užrašus – juk kiekvienas eksponatas turi savo istoriją“, – sako R. Banys.

     Seniausias jo eksponatas yra antrasis K. Donelaičio raštų leidimas. „Įdomu tai, kad knyga išleista 1865 m. lotyniškais rašmenimis Sankt Peterburge (1864 m., kaip žinia, lietuviška spauda buvo uždrausta – lrt.lt). Radau šį leidinį viename Kauno antikvariate visiškai atsitiktinai“, – mena bibliofilas.

     Be asmeninės bibliotekos šiuolaikinis žmogus išsiversti negali

     Šiais laikais asmeninės bibliotekos dažniausia naudojamos kiekvieno žmogaus buitinėms reikmėms, pastebi pašnekovai. Kalbama ir apie asmeninių bibliotekų nykimo tendenciją.

„Žmonės keičia butus, jaunimui knygų nereikia... Žmonės įlindę į internetą, į kompiuterius ir skaitančiųjų knygas ratas mažėja. Modernios technologijos knygoms yra dideli konkurentai. Bibliofilai palaiko gyvastį ir džiaugiasi knygomis“, – pastebi P. Saudargas.

     „Bet knyga visais amžiais išliks ir jokios technologinės naujovės jos nenukonkuruos. Nemažos kainos taip pat nenukonkuruos“, – įsitikinęs R. Banys.

     Profesorius D. Kaunas pastebi, kad pati asmeninės bibliotekos kūrimo situacija šiandien yra pasikeitusi, tačiau be knygų žmonės išsiversti negali.

     „Informacijos prieiga pasidarė didesnė. Tai žmogų atpalaiduoja nuo bibliotekos kaupimo. Esame įpratę įsivaizduoti klasikinę biblioteką – tokią, kokia ji buvo praeityje, tačiau be bibliotekos žmogus negali išsiversti. Ypač tie, kurie yra susiję su intelektualine veikla. Kaupiama visų pirma informacinė literatūra, susieta su profesine veikla. Žinoma, yra ir vadinamoji laisvalaikio knyga: ji gali būti ir rimta, ir nebūtinai (pagal pomėgius).

     Asmeninės bibliotekos tikrai dar egzistuoja. Padorūs namai be asmeninės bibliotekos daug ko netektų. Šiandien žmonės tai supranta. Lietuviai yra prakutę, tad ir jų pasirengimas, ir išsilavinimas, ir piniginė leidžia palaikyti savo biblioteką tinkamoje būklėje“, – mano D. Kaunas.

     Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejaus (Panevėžio kraštotyros muziejaus filialas) vedėja Emilija Juškienė atkcentuoja pasikeitusią ekonominę situaciją.

     „Šiandien žmonės yra labiau susirūpinę ekonominiais dalykais, tad dvasiniai dalykai didžiajai daliai žmonių yra antrame plane. Tai lemia knygų pirkimą ir nepirkimą.

     Tie, kurie tikrai mėgo knygą, manau, jiems neturi įtakos nei ekonominė padėtis, nei mados tendencijos“, – sako E. Juškienė.

     lrt.lt
    2008.09.07

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1