Kornelijus Platelis. PALIMPSESTAI. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 116 p.

       Kornelijaus Platelio knygoje „Palimpsestai“ apie pavasarį, kurio vaizdiniai yra pati lietuvių poezijos šerdis, kalbama kaip apie vieną esmingiausių žmogaus patirties dalykų, labai paslaptingų, fatališkų: „Rūmų gyventojai žvelgia per petį pašaipiai – / mažai kuo čia betikima. Bet pavasario / frontas platus it balandy – griūva ledo tvirtovės, / aiži ir trupa statulų marmuras, / vis arčiau atšuoliuoja negeros žinios“ (eil. „Pavasaris vidury rudens“). Iš pirmo žvilgsnio nieko bendro šitoks pavasaris neturi su lietuvių dainių sukurtais provaizdžiais – Maironio „Pavasario balsais“ ar Kazio Binkio „Šimtu pavasarių“. Nei jis pakilus, nei džiaugsmingas, o dvelkiantis požemių tamsa. Ir pats autorius, kurio atvaizdą skaitytojai pamato atvertę knygelę, atrodo kaip išvarytas iš tėvynės į literatūros konferenciją ar į knygų mugę prašyti paramos literatūros savaitraščiui (palyginkime su Maironio ar K. Binkio fotografijomis: pirmasis – kalnų ir parkų fone, visada susimąstęs, o antrasis – laisva ir vėjavaikiška povyza Europos didmiesčių aikštėse, atlošta galva, rankos kišenėse). Šiuolaikinio poeto veide – nuovargis, o už nugaros, ant autobuso sienos – angliški užrašai: Lithuania, LT ir man. Gal pastarojo žodžio būta ir ilgesnio, bet jo santrauka, bent jau knygos „Palimpsestai“ fone, įgyja lyg ir gilesnę reikšmę, kuri neturėtų būti skaitoma kaip nors familiariai. O ta kelionė, apie kurią nesunkiai galima numanyti, parvykusiam arba atvykusiam autoriui neteikia didelio džiaugsmo, tik pareigų naštą. Kitaip kitados lietuvių klasikai keliaudavo į Vakarus, ir, beje, dažniausiai pavasariais: džiugiu veidu, ištroškę įspūdžių!

       Turiu įprotį skaityti knygas nuo antros pusės – nuo turinio, nuo pabaigos, todėl iškart nudžiungu ant trečiojo ir ketvirtojo knygos viršelių radusi dar porą, beveik identiškų atvaizdėlių: barzdos kuokštu savo nuogybę kiek prisidengęs Panas, grojantis dviguba fleita. Mitinė vyriška būtybė, pilna chtoniškų gamtos galių ir prigimtinio troškimo muzikuoti. Ir knygos autorius, regis, kur kas mieliau tapatinasi su šituo Panu nei su savo paties paveikslu, nes virš mitinio Pano galvos ketvirtame viršelyje puikuojasi ryški aureolė, virš jos – autoriaus parašas. Todėl ir knygos tekstą kur kas patogiau suvokti, lyg parašytą ne paties K. Platelio, santūriai žvelgiančio į skaitytoją, bet šitos nevaržomos mitinės būtybės, su kuria savo kūrybine esme autorius tapatinasi. Žvelgiant iš tokios mitinės perspektyvos nublanksta visi nereikšmingi kontekstai, lieka tik Lithuania (Lietuva), man (vyras) ir užburiantis pavasario jausmas, tarsi Pano muzikos fonas, tarsi pats jos turinys. Kaip ir Panas, pavasaris K. Platelio poezijoje yra mitinio, archetipinio lygmens vaizdinys, todėl nepraeinantis, nesusidėvintis, nesenstantis. Susidėvi nebent to archetipinio pavasario jausmas žmogaus kūne, eikvojančiame ir eikvojamame šio gaivalo. Tik Panas visur ir visada nevaržomai dalijasi savo muzika ir gyvybės sėklomis, nes archetipų pasaulyje galioja amžina pavasario šventė. Ši šventė K. Platelio poezijoje, rašomoje XXI amžiuje, yra įgijusi kartojimosi ir dvelkia nuobodžiu, ir nežinia, ar pasaulis yra paveldėjęs meilės ir mirties mechaniką iš išsisėmusių mitų, ar mitai atkartoja dievų ir herojų nebepasigendantį pasaulį: „Mes žinom iš mitologijos / kad Korė jau keletas tūkstantmečių / žiemodama požemiuos nepastoja / ir nepagimdo nieko. / Ten auga žolė, žiedais / migdolmedžiai ją pasitinka grįžtančią, / bet jokio asmens, herojaus. Savitikslė / meilė mirties karalijoj“ (eil. „Korė“). „Palimpsestuose“ apie tai nemažai mąstoma, bet turime suprasti kodėl: moterys rūpi Panui kartu su visom meilės ir mirties pasekmėm, nors rinkinio autoriui svarbesnis kūrybos bei teksto gimimo aspektas. Poezijos pasaulis atspindi dieviškosios kūrybos modelį, tačiau rezultatai, arba vaisiai, yra skirtingi: „tarp tavęs ir atvaizdo įsiterpia / stikle tiktai teksto mandala“ (eil. „Poetiška ruletė“). Dievai kuria pasaulį, poetas – tik poezijos tekstą.

       Nutrūkusi mitų gyvybė K. Platelio poezijoje reiškia šį tą daugiau nei antikinio pasaulio pabaigą. Savo rinktinėje „Prakalbos upei“ (1995) poetas išryškino chtoniškąją savo kūrybos prigimtį: gyvybės ir kūrybos pamatuose glūdinčią sėklą. Judėdama savo ciklo ratu ir įkūnydama augališką istorijos prigimtį, ši sėkla šaknijasi kūrybos judesiais. Kalba užfiksuoja besiskleidžiančio jos kūno fiziką, o kalbos tarpai („tarpeliuose tarp garso pasikeitimų“) – metafizines augimo galimybes. Todėl vaisingumą praradusi Korė iš cituoto eilėraščio byloja ne šiaip apie požemio ir mirties valdovo bergždumą, bet apie archetipines vaisingumo galias prarandantį poezijos tekstą, apie XXI a. poeziją. Kalba mūsų laikais tampa virtualia ženklų tikrove, identiška internetinei erdvei, be metafizinio pertrūkio zonų. Ką gali tokia kalba papasakoti apie žmogaus ir pasaulio prigimtį, apie jų sąveiką, apie transcendenciją? Virtualių ženklų erdve tėra plokščias kasdieninės veiklos ekranas, kuris vien skaido ir daugina atspindžius, bet neatsiveria jokiai gelmei. Mitų subrandintos vertybės gravituoja į iliuzijų sferą, o metafizinis santykis su kažkuo, esančiu anapus žmogaus ir pasaulio, tampa įvardijama ženkleliu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., galinčiu atidaryti šią išslaptintą erdvę bet kuriuo momentu. Tačiau šis virtualios ir dieviškosios tikrovės sugretinimas „Palimpsestuose“ neatrodo pakankamai motyvuotas, todėl lieka miglotas, neaiškus. Eilėraštyje „Copyright©“ dauginimo, kuris yra poligrafija, bei dauginimo, kuris yra vaisingumo aktas, tema pasirodė kiek nuoseklesnė, į diskurso tėkmę įtraukianti svarbią chtoniškajam K. Platelio poezijos pasaulėvaizdžiui eroso temą. Tarp šių, regis, nesugretinamų dauginimo(si) reikšmių šio poeto eilėraščiuose sukuriamos svarbios semantinės sąsajos. Kalba šioje poezijoje tiesiogiai susijusi su gyvybinėmis gamtos galiomis, su gebėjimu įvardyti formas ir reiškinius, atkartoti kūrybos ritmą ir įkūnyti pažinimą: „Ką išdarinėja kalba su skaisčiais daiktais! / Kas pirmesnis – daiktas ar vardas, lytis ar idėja? / Nežinai, bet ne tu – būk ramus – atlikai šiuos / tvirkinamuosius veiksmus. Ne tu, / žmogau, pasukai tą ratelį“ (eil. „Eros“). Savo ruožtu kalbos galia įvardyti daiktus toli gražu nėra žmogaus proto, sielos ar kokių mimetinių galių padiktuotas veiksmas, bet vienas esminių pasaulio tvėrimo momentų: „stalas, kėdė, pieštukas, popierius, / raidė, kopūstas, morka, dilgėlė, mėnulis, / (ar tai po nuopuolio, ar po įvardijimo?) / saulė, žemė, dangus, drugelis, plaštakė, / (ar nuopuolis po tik, ar dėl įvardijimo?)“ (eil. „Erosas“). Ties klausimu, ar kalba yra daiktų sukūrimo priežastis, ar tik instrumentas, susitvenkia visos intelektualinės šios knygos įtampos.

       Kalbą, kūrybą ir pažinimą „Palimpsestuose“ suvienija matricos vaizdinys ir sąvoka: „Kiek veidų tilptų į tavo veidą, / neperregimą, kiek žalsvų akių į žalsvas akis, / kiek lūpų į tavo retai prasiveriančias / lūpas, žavioji matrica?“ (eil. „Tekstas rėmeliuose“). Poezijos tekstas įkūnija matricos, giliojo psichikos lygmens, bei poeto vaizduotės, išsprūstančios netikėčiausiais pavidalais, susidūrimą. Matricos sąvoka sutinkama ne viename „Palimpsestų“ eilėraštyje ir ketvirtame viršelyje – tiesiai virš Pano galvos, aureolės ir paties autoriaus autografo: „Kad ir kokios „naujos“ būtų mūsų patirtys, kad ir kaip jis pats stengtųsi atsinaujinti, keisti nuostatas, jo kūryba neišsiveržia už jo paties psichikos ribų. O poezija, regis, šiek tiek intymiau už kitus žanrus susijusi su šia matrica“. Visa K. Platelio kūrybos logika remiasi matricos, glūdinčios žmogaus psichikoje, samprata. Šioje knygoje galbūt labiau nei kitose rūpinamasi išaiškinti tokią pasaulio sandaros versiją. Ir nors trumpa recenzijos apimtis nevalioja apimti tų antropologijos bei psichoanalizės elementų, kuriuos būtina pasitelkti tyrinėjant K. Platelio matricą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kaip tik Pano figūra čia atlieka toli gražu ne antraeilį vaidmenį. Panas įkūnija nevaržomo vaisingumo vaizdinį, patį kūrybos ekstazės momentą. Eilėraščiuose šis momentas išskaidomas į skirtingus pasakojimus, o juos realizuoja visa galerija erotizuotų moteriškų portretų. Panas vaikosi moteris savo amžinojo pavasario pasaulyje, gąsdindamas jas laukine ir nesutramdoma prigimtimi, ir jos būtinai pasiduoda, o poetas savo tekstuose archetipų ir metaforų jungtimis gaudo kalbos, kūrybos ir pažinimo jungtyje gimstančią pasaulio ir poezijos prasmę: „Apsėstas / ne savo minčių, suvokimų, įsivaizdavimų, / apsunkęs praeitimi ir jutimais, / pinu / savo tekstą, stebėdamas melancholiškai, / kaip raidės čia pat akyse pakeičia pavidalus, / kaip reikšmės bendrėja ir svetimėja gerdamos / nutrintą, nuskustą ir nuplautą raizginį, / ir kaip prie jo prisitaiko vokianti sąmonė...“ (eil. „Palimpsestai“).

       Regis, visos knygos „Palimpsestai“ idėja – priartėti prie matricos esmės, kuri į mitologinį pavasarį susiruošusiam poetui tampa vis svarbesnė: „ko mes ieškom (ne kartą klausei)? Savo esmės, / neapaugusios patirtimis? Patirčių, kurias / būtų galima atgaminti, įkalinti griežtuose pavidaluose / ir išskusti, ištrinti iš atminties, iš tikrovės?“ (eil. „Šauksmas sapne“). Pergamento, atminties, tikrovės skutimas, trynimas ir plovimas tampa giliosios žmogaus archetipinės tapatybės paieškomis. Skutami pažinimo, kūrybos bei kalbos ženklai apnuogina sąmonės struktūras, kuriose veriasi ta mitinė, religinė, filosofinė gelmė. Šioje juodoje gelmėje gamtos syvai palieka substancijas, pavidalai – šešėlius (eil. „Vizualizacija“), o sąmonė, peržengianti pati save, atsiveria į vientisas ir begalines struktūras (eil. „Daiktų transcendavimo priemonė“). Tikriausiai šias struktūras galėtume laikyti dieviškosiomis, tačiau K. Plateliui kur kas labiau rūpi ne kaip nors jas pavadinti ir susieti su konkrečiomis mitinėmis ar religinėmis sistemomis, bet analizuoti ir aiškintis. Ir šiuo požiūriu analitinė filosofinė mintis šioje poezijoje yra stipriausia. Tačiau kad ir kaip ten būtų, šaltinis, į kurį ši mintis krypsta, yra religinė patirtis. O lyrinio „Palimpsestų“ subjekto santykis su šiuo objektu – grįstas intelektualine refleksija ir individualiomis įžvalgomis. Individuali religijos versija pinama iš eklektiškų Vedų, budizmo, antikos, krikščionybės bei modernios filosofijos vaizdinių ir čia pat sutvirtinama originaliomis metaforomis, todėl nesubyra. „Palimpsestuose“ K. Platelis leidžia suvokti postmodernaus žmogaus religinę sąmonę: dezintegruotame išsklidusios informacijos pasaulyje intelektualinės refleksijos keliu kuriamą asmenybę integruojantį mitą. Vis dėlto Panas, nors archetipiniame lygmenyje ir galėtų atstovauti pačiam autoriui (tiesa, šis labiau pamėgęs Krono personažą), būtų daugiau nei subjektas, bet centrinis šios poezijos matricos kodas: gamtos ir vaisingumo jėga. Jį pritaikius, atsirakina archetipų slaptažodžiai ir atsiveria sudėtingos metaforos.

       Pano vaizdinį kuriančiai sąmonei aktualiausia yra vegetacinė žemės galia, kuri, pasak Norberto Vėliaus, yra visų pasaulio religijų šaltinis. Tas šaltinis yra beasmenis, kaip chaosas, tačiau Panas, Kronas ar Korė savo mitiniais pasakojimais jį įasmenina. K. Platelis bendrauja su įasmenintomis šio mito versijomis, įvairiai jas interpretuodamas, trindamas, skusdamas, nuplaudamas ir kurdamas iš naujo. Tačiau toks pasikartojantis veiksmas nėra betikslis, kaip nėra betikslė tokį veiksmą fiksuojanti poezija. Naujos interpretacijos metu fiksuojamas pasaulio vaizdas kiekvieną sykį trinamas su vis didesne jėga ir didesniu įniršiu, nes pasaulio vaizdo, jo vaizdų ir formų išnykimo momentu tikimasi išvysti išgrynintą matricos, o kartu ir savo sąmonės vaizdą. Už šio vaizdo – filosofinei K. Platelio minčiai jo vieno jokiu būdu neužtenka – trokštama išvysti visuotinesnį literatūros, kultūros, pasaulio sąmonės provaizdį. Sausu filosofinių samprotavimų keliu prie tokių atverčių sunku priartėti, tačiau poezija K. Plateliui yra toks filosofavimo būdas, kuris leidžia esmę išreikšti keliomis eilutėmis: „Tąsyk, galbūt pavasarį, sodams žydint, jų vaisiams / vaizduotės nokstant ir trinantis standžiomis žievelėmis, / žvilgsniams ganant purius, kažką žadančius debesis, / jos prisiartino. Sielą laikiau delne / dangiško vaisiaus pavidalo, / jų vyzdžiuose atsispindinčią obuolio holograma, / ir ištiesiau tai, kuri pati buvo ir žiedas, ir vaisius“ (eil. „Santarvės vaisius“). Pavasariui, kaip matyti ir iš šių eilučių, „Palimpsestų“ pasaulėvaizdyje tenka ypatinga vieta, nes visų pasaulio religijų pamatuose glūdinti vegetacinė žemės galia su visais šią galią žyminčiais kultūros pasakojimais ir herojais kyla iš tos pačios matricos – iš žemės gelmės, iš gamtos ritmo pradžios, iš pavasario.

       Čia galima būtų recenziją baigti, jei ne autoriaus portretas ir užuominos apie varginančias keliones autobusu. Juk visiškai aišku, iš kur tas nuovargis, nes – kam reikalingos tos kelionės? Autorius žino, kad amžinasis pavasaris autobusu, kaip ir rojus, kaip sapnas, kaip esmių esmė, yra nepasiekiamas. Atvirkščiai, taip jis vis labiau tolsta. Vaisingąją kūrybos galią, pasibaigus Maironio ir K. Binkio pavasarių epochoms, gožia besidauginančių linijinių ženklų galia. Kas žino, gal kada nors ji ir visai nebepasieks lietuvių poezijos, bet šiandieną vis dar galima pasakyti, kad yra poetų, gebančių šį padrikai sklindantį pasaulio vaizdą sutelkti į geros poezijos tekstą. Gali būti, kad postmodernizmo epochoje, vis labiau bylojančioje apie mirtį, amžinojo pavasario vaizdinys lietuvių poezijai vėl gali tapti lemtingas.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1