Vasario 3 d. tokį pokalbį apie 2004-ųjų knygas surengė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius. Konstatuota, kad rašoma daug ir įvairiai. Rašoma tam tikriems socialiniams sluoksniams, kartais rašymas renkamasis toks, kad jį paremtų finansuojančios institucijos, rašomos knygos, pritaikytos rinkai, kritikai ir net moderniausioms literatūros teorijoms. Gal tikrai menininkas yra laisvas, – nes jis pats renkasi priklausomybę, arba, kaip teigia madinga teorija, kultūros laukas sąlygiškai autonomiškas.

       Pokalbio dalyviams išdalytoje bibliografijoje buvo daugiau nei 800 knygų. Tad natūralu, kad kritikai, kartais bandantys aprėpti literatūros visumą, pasijunta bejėgiai, o jų darbai, kuriuose pasigendama keturių penktadalių konteksto, su humoru įvardijami kaip ,,pavinguriavimai“, ,,pasitaškymai“ ir ,,patapšnojimai“. Nors tokį kiekį knygų apmąstyti, o juolab aptarti per kelias valandas vargu ar buvo įmanoma, institute padiskutuoti apie 2004 m. knygas susirinko nemažas ,,apsiskaičiusiųjų“ būrys.

       Kaip vertinti tokią galybę įvairiausių knygų? Ar galima kalbėti apie jų centrą šiais visuotinio išsklidimo laikais? Juk LLTI turi ginti literatūros vertybes, palaikyti idėją, kad literatūra vis dar turi centrą, t. y. svarbias, geras knygas. Kalbant apie jų atrankos kriterijus, grįžta prie senos tiesos, kad vertingiausi yra ne vienadieniai buitiniai, ne egocentriški, o turintys bendruomeninę socialinę dimensiją bei kalbinę potenciją tekstai. Tad ar verta kalbėti apie knygas, kur kalba neatlieka estetinės funkcijos, o rašytojas tėra žodinės medžiagos tiekėjas knygų gamybos linijai.

       Diskusijoje mėginta atskirti knygas, rašomas rinkai ir eiliniam skaitytojui, ir knygas, svarbias literatūros raidai, tačiau, bandant aprėpti visumą, buvo kalbama ir apie vienas, ir kitas. Nors kūrybos procesą vertinti pagal vienerius leidybos metus yra dirbtina, vis dėlto mėginta diagnozuoti ryškesnes tendencijas. Pasirodo, literatūros industrijoje šiandien aukščiausiai vertinamas romano žanras. Jų šiemet išleista įvairiausių. Vis daugiau autorių ima eksploatuoti popliteratūros elementus (D. Vaitkevičiūtė, E. Jonušas, R. Kundrotas, A. Lyva, T. Staniulis, R. Černiauskas, R. Šerelytė). Itin mėgstami herojai verslininkai, nusikaltėliai, žmogžudžiai, samdomi žudikai (replika iš salės: prieš kelerius metus leidėjai bijodavo likti su trilerių autoriais dėl jų kūrinių siužetų). Galbūt kurdami lengvai nuspėjamą pasakojimą ar rinkdamiesi populiarų detektyvo ar net holivudinio trilerio žanrą rašytojai siekia didesnės auditorijos, rizikuodami prarasti kritikos palankumą? Pažymėtina, kad tokiuose romanuose ryškėja nauja vyriškoji tapatybė – stiprus, šaunus vyrukas (macho).

       Įdomus ir provokuojantis kitas dabartinės romanistikos sluoksnis – vadinamieji postmodernistiniai romanai, iš skaitytojo reikalaujantys ne psichologinio susitapatinimo, o kultūros žinių bei literatūrinio žaidimo taisyklių išmanymo. Vienas iš tokių – S. Parulskio romanas ,,Doriforė“. Knyga – viena iš pretenduojančiųjų į literatūros centrą – sulaukė skirtingų vertinimų. Išaugusi iš esė, ji nesunkiai prikausto ir išlaiko skaitytojo, vedžiojamo už nosies, dėmesį; autorius joje atsisako sklandaus pasakojimo, patetikos, vyrauja paradoksinis parodijavimas; ,,Doriforė“ laikytina postpostmodernistiniu romanu. Kūrinys liudija S. Parulskio gebėjimą užimti vieną stabiliausių pozicijų ganėtinai determinuotoje literatūroje ir ją kontroliuoti (o gal toks ir galėtų būti talento, apie kurį pastaruoju metu ne itin madinga kalbėti, apibrėžimas?). Kita vertus, į ją pažvelgta ir skeptiškiau: šypseną kelia keisti šios knygos ir T. Staniulio romanų siužetų sutapimai. Dar prieštaringesnių vertinimų sulaukė H. Kunčiaus ,,Gaidžių milžinkapis“, radikaliai atmetantis mąstymo klišes. Šis autorius stebina vaizduotės galia, laisva kultūros, istorijos elementų interpretacija. Tekste vyrauja košmarai, siurrealizmas, sujauktos hierarchijos, – autoriui, atrodo, yra svarbiausia peržengti ribas, nelabai rūpinantis žengimo tikslingumu.

       Kita naujovė – M. Ivaškevičiaus pjesė ,,Madagaskaras“. Ko gero, jau seniai lietuviškai dramai teko tiek liaupsių: autorius išmoningai dekonstruoja nacionalinius mitus, (su)kuria naujakalbę stilizuodamas tarpukario kasdienius ir intelektinius diskursus; joje padarytas analitinis mūsų kultūros pjūvis (su meile) aprašant lietuviškas utopijas. Tokios provokuojančios knygos, kaip M. Ivaškevičiaus ,,Madagaskaras“ ir H. Kunčiaus ,,Gaidžių milžinkapis“ (bent laikinai), turi atsidurti literatūros centre (o gal talentas – tai gebėjimas kurti naują poziciją kultūros lauke?).

       Nebemadinga gylio kultūra sieja ,,skolos knygomis“ pavadintus T. S. Kondroto ir I. Mero novelių rinkinius ,,Meilė pagal Juozapą“ ir ,,Stotelė vidukelėj“, pagaliau užpildančius baltas mūsų literatūros dėmes. Šalia jų minėtinos ir epiloginė P. Dirgėlos keturtomio epo ,,Karalystė“ knyga ,,Alibi knygos“, kaip ir visa P. Dirgėlos kūryba laukianti atidesnio skaitytojo, tyrinėtojo, bei G. Kanovičiaus apysaka ,,Našlių kelionės“. Tačiau ne visi kelių garbingų knygų autoriai spėja pavyti kintantį laiką, o juolab išlikti centre, kuriame darosi nebereikšmingas realistinis psichologinis romanas (V. Bubnio ,,Tas ryto laukimas“).

       Aptariant šiųmetės prozos tendencijas, kaip vienos ryškiausių knygų minėtos ir A. Andriuškevičiaus ,,Rašymas dūmais“ bei G. Radvilavičiūtės ,,Suplanuotos akimirkos“. Pastaroji įasmenina kasdienybę, atveria moteriškojo pasaulio skirtingumą, ji intelektuali ir ironiška. Tačiau ar (be)galima sieti mūsų literatūros centrą su esė? Dalyvavusiųjų nuomonės išsiskyrė: vieni teigė, kad lietuvių eseistika, dažnai fiksuojanti kasdienius kūno ir sielos virpesius, jau išsikvėpė, jos šlovės laikai praėjo; kiti manė, kad ji – ir šiuo metu veiksmingas žanras. Lietuvių literatūros posūkis į eseistiką priminė kitą faktą, – tarp prozininkų turime daug gerų poetų, puikių stilistų, tačiau jiems trūksta įdirbio, amato išmanymo, t. y. to, kas sustruktūruotų poeto patirtį. Tad ar esė žanro įsitvirtinimas nėra panašus reiškinys – juodo darbo, suteikiančio tikrą prozininko statusą, vengimas? Šis klausimas liko atviras.

       Eseizmas pereina ir į kitus literatūros žanrus. Poezijoje vis daugiau pasakojama (G. Grajauskas, V. V. Landsbergis, H. A. Čigriejus, R. V. Graibus), o kai kurie V. Kukulo tekstai gali būti laikomi esė. Įdomi K. Platelio ir L. Gutausko poezija, gimstanti veikiant kultūrinei savimonei. M. Martinaitis naujoje knygoje ,,K. B. įtariamas“ iki šaknų proziškas – grįžtama prie knygos ,,Tolstantis“ stilistikos. Autoironija ir sarkastišku kalbėjimu išsiskiria S. Parulskis, įdomi G. Bleizgio nubūtinto peizažo poetika. Teatrališkų moterų, karaliaujančių Kaune, poezija dažnai primena trumpas noveles, kuriose kalbama apie moters kasdienybę, savo tapatybės ieškojimą, patirtis, kurias sunku nusakyti (D. Zelčiūtė). Jų eilėraščiuose personažas yra tarsi mimas: meistriškai kaitalioja figūras, kalba mizanscenomis ir situacijomis, detalėmis ir fragmentais (D. Čepauskaitė). E. Perednytei trūksta poetinės mokyklos, E. Puišytės religinės tematikos eilėraščiuose per daug žinomų tiesų išpažinimo ir eiliuoto pamokslavimo, nors nenuginčysi puikiai valdomo žodžio ir gamtos pagavos. Eseizmas pereina ir į memuaristiką. Tai bene labiausiai išryškėja L. Tapino kartos studijoje ,,Prarasto laiko nebūna“. Šioje knygoje jaučiama nostalgija laisvam, nepasiduodančiam sovietmečio menininkui, pristatomam su visom žmogiškom silpnybėm. Memuarų knyga apie K. Borutą yra labiau klasikinio tipo. Prisiminimai apie S. Krasauską patraukia montažo technika, dukters ir mamos dialogu. Knygoje apie P. Širvį vyrauja lyrinis pasakojimas su dienoraščio ištraukomis. Visos šios knygos, teikiančios peno apmąstymams (o gal studijai?) apie bohemą, parašytos su pagarba žmogui.

       Pokalbio pabaigoje pagal abėcėlę buvo sudėliotos meniškiausių knygų dvyliktukas: A. Andriuškevičiaus ,,Rašymas dūmais“, D. Čepauskaitės ,,Nereikia tikriausiai būtina“, P. Dirgėlos ,,Alibi knygos“, L. Gutausko ,,In fine“, M. Ivaškevičiaus ,,Madagaskaras“, S. T. Kondroto ,,Meilė pagal Juozapą“, V. V. Landsbergio ,,Lunatikų dainos“, M. Martinaičio ,,K. B. įtariamas“, I. Mero ,,Stotelė vidukelėj“, S. Parulskio ,,Doriforė“, K. Platelio ,,Palimpsestai“, G. Radvilavičiūtės ,,Suplanuotos akimirkos“.


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1