[3 psl.]                                                                                                                    Nr., psl.

Braziūnas Vladas. Knyga ir kitos
       žodžio pasaulio formos
Daujotytė Viktorija. Perpetuum mobile
Jonušys Laimantas. Inteligentas
       paraštėje
Juozaitis Arvydas. Evangelija
       pagal Lietuvą
Kunčius Herkus. Nebenoriu susikalbėti
 
4
8-9
 
7
 
3
10

3
3

3

3
3
Kvietkauskas Mindaugas. Dialogas
       per sienos viršų
Martinaitis Marcelijus. Apie mitologiją
       ir veršelių maitinimą
Sadauskas Romas. Ar bus,
       kad Nemuno nebus?
Stankevičius Rimvydas. Noriu be eilės
Šerelytė Renata. Metų simboliai

12

11

2
5-6
1

3

3

3
3
3ORIGINALIOJI PROZA

Čergelienė Rasa. Dvi novelės
Černiauskaitė Laura Sintija.
       Du apsakymai
Černiauskas Rimantas. Du apsakymai
Čigriejus Henrikas Algis. Dvi novelės
Dirgėla Petras. Marija Lupu,
       mergaitė našlė. Romanas
Girdzijauskas Vytautas. Valinčius.
       Romano fragmentas
Gutauskas Leonardas. Datos.
Romano fragmentas
Ignatavičius Eugenijus. Geležinašis.
       Apsakymas
Jakučiūnas Andrius. Servijaus
       Galo užrašai. Romanas

Kasparavičius Ramūnas. Skrebės
       ežero pasaka
1

11
12
4

12

4

3

11

10
11

11
51

43
74
52

12

12

14

73

11
13

70

 

Kunčius Herkus. Nepagailėti Dušanskio.
       Romanas

Liegutė Emilija. Baltoji moteris.
       Romano fragmentas
Marcinkevičius Juozas. Novelė
Medelis Linas V. Lili Širdutė. Novelė
Narbutas Vytautas. Sugrįžimų ratas.
       Novelė
Sabolius Kristupas. Garsų nelaisvė
Sajauskas Justinas. Užkritę lapai
Sluckis Mykolas. Su skrybėle
       Kurfiurstendame. Novelė
Šavelis Rimantas. Geriu žalią tylą.
       (Atsiminimai apie Paulių Širvį)
Šerelytė Renata. Raudono Šilko kilpa.
       Apsakymas
Venclovas Petras. Vakaro traukinys.
       Apsakymas
1
2

5-6
2
1

3
7
7

5-6

8-9

8-9

5-6
11
12

42
65
68

66
37
12

12

12

63

71ORIGINALIOJI POEZIJA

Balbierius Alis. Eilėraščiai
Bložė Vytautas P. Migruojantiems
       paukščiams
Bložė Vytautas P. Žiemos prirašyti
       lapai
Braziūnas Vladas. Eilėraščiai
Cieškaitė Gražina. Teofanijos
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Gaidauskas Egidijus. Eilėraščiai
Janonė Ineza Juzefa. Eilėraščiai
Jažauskas Vidmantas. Eilėraščiai
Kasparavičius Ramūnas. Eilėraščiai
Kazlauskaitė Giedrė. Eilėraščiai
Keleras Julius. Eilėraščiai
Keturakis Robertas. Eilėraščiai
Kukulas Valdemaras. Eilėraščiai
4

5-6

12
11
4
2
1
7
1
3
5-6
4
12
11
48

7

9
38
62
61
64
32
62
50
67
8
69
8

 

Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Mezginaitė Elena. Eilėraščiai
Norvilas Gytis. Eilėraščiai
Orintaitė Laura. Eilėraščiai
Patackas Gintaras. Eilėraščiai
Rudokas Tomas Arūnas. Kadaise.
       Eilėraščiai
Skripka Vytautas. Eilėraščiai
Stacevičius Stasys. Eilėraščiai
Strielkūnas Jonas. Eilėraščiai
Striogaitė Enrika. Eilėraščiai
Šimkutė Lidija. Iš ciklo
       „Žibintų Šviesa“. Eilėraščiai
Šimonis Darius. Eilėraščiai
Zelčiūtė Dovilė. Eilėraščiai
Žilaitytė Joana Danutė. Eilėraščiai
7
1
8-9
1
1

11
2
10
10
8-9

10
3
5-6
8-9
7
47
59
66
6

65
7
51
7
80

60
9
38
8ORIGINALIOJI DRAMA

Gancevskaitė Diana. Lombarde. Pjesė
Iešmantas Gintautas. Tikocinas.
       Drama poema
Saja Kazys. Kirpėjos. Melodrama
10

7
3
55

48
55VERSTINĖ PROZA

Borges Jorge Luis. Novelės.
       Vertė L. Rybelis
Bråtveit Inger. Lūpomis prie užšalusio
       fiordo. Vertė A. Petrauskaitė
Gałczyński Konstanty Ildefons.
       Novelės. Vertė V. Dekšnys
Keret Etgar. Trumpi apsakymai.
       Vertė L. Liubinavičiūtė

10

4

3

1

64

65

77

79

 

Kerouac Jack. Dharmos valkatos.
       Vertė S. Repečka
Loetscher Hugo. Uždanga po uždangos
       po uždangos. Vertė A. Merkevičiūtė
Mamlejev Jurij. Novelės.
       Vertė D. Pocevičius

8-9

2

7

84

74

59VERSTINĖ POEZIJA

Alonso Damaso. Moteris su aliejaus indu.
       Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Andersson Claes. Eilėraščiai.
       Vertė Z. Mažeikaitė
Apollinaire Guillaume. Eilėraščiai.
       Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Edson Russell. Eilėraščiai.
       Vertė M. Burokas
Elfyn Menna. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė

1

3

12

4

8-9

74

72

81

75

93

 

Hee Van Miriam. Eilėraščiai.
       Vertė A. Gailius
Hordynskyj Sviatoslav. Eilėraščiai.
       Vertė G. Patackas
Pessoa Fernando. Piemuo ir jo banda.
       Vertė N. S. Pukinskaitė
Traat Mats. Iš „Charalos biografijų“.
       Vertė S. Geda

7

10

5-6

2

82

83

82

70VERSTINĖ DRAMA

Beckett Samuel. Ne aš. Komedija.
       Dvi pjesės. Vertė S. Repečka
Handke Peter. Pranašystė. Pjesė.
       Vertė D. Pocevičius
Maeterlinck Maurice. Aklieji.
       Drama. Vertė L. Rybelis

5-6

12

11

87

86

77SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI

Girdzijauskas Juozas. Spaudą atgavus 5-6 103JONUI AISČIUI – 100

Jono Aisčio laiškai (V. Šatkuvienė.
       Epistolinė autobiografija)

7
8-9

97
132SALOMĖJAI NĖRIAI – 100

Daujotytė Viktorija. Eschatologija
       Salomėjos Nėries eilėraščiuose

11

91LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Bendraminčių knyga („Naujausioji lietuvių
       literatūra.1988-2002“).
       Pokalbyje dalyvavo
       Kęstutis Nastopka, Vanda
       Zaborskaitė, Giedrius Viliūnas,
       Mindaugas Kvietkauskas,
       Marcelijus Martinaitis.
       Parengė G. Ramoškaitė-Gedienė
Daujotytė Viktorija. Janinos Degutytės
       poetinių laikysenų atodangos
7

10
86

87

 

Jurgutienė Aušra. Globalizmo iššūkis
       nacionalinei literatūros istorijai
Kubilius Vytautas.
Dramatinis eilėraštis
Speičytė Brigita. Senobinė grožė:
       romantizmo estetika „Anykščių
       Šilelyje“
Sprindytė Jūratė. Lošti iš romano
Šeina Viktorija. Kartos be savybių
       metraštininkas (S. Parulskio „Trys
       sekundės dangaus“)

1
2


3
8-9


11

89
79


85
98


98APIE 2003-IŲJŲ PIRMĄSIAS KNYGAS

Kašauskas Raimondas. Kasdienybės
       dulkių spindesys
Paulauskaitė Jolanta. Poezija ar pasaka?

1
1

101
98AKCENTAI

Stoškus Krescencijus. Klasika
       vienmačio žmogaus kultūroje
       (V. Mykolaičio-Putino „Vakarėj žaroj.
       Būties valanda. Langas“)
Tamošaitis Regimantas. Jurbarko
       forumo pamokos:
       lietuviškas euroromanas
11


1
108


105SVARSTYMAI

Baranova Jūratė. Eseistika: tarp įspūdžio
       ir naratyvo
Literatūra nusipelnė „gyventi geriau“.
       2003-iųjų knygos. Elena Baliutytė,
       Vytautas Kubilius, Laimantas
       Jonušys, Viktorija Šeina, Sigitas
       Geda, Renata Šerelytė, Valentinas

       Sventickas.
       Parengė G. Ramoškaitė-Gedienė
Literatūros kritika: gyva ar mirusi?
       Pokalbyje dalyvavo Elena Baliutytė,
       Audinga Peluritytė, Viktorija Šeina,
       Vytautas Rubavičius, Regimantas
       Tamošaitis

11


4
2

115


79
92

 

Poezija: tarp magijos ir kasdienybės.
       Regimantas Tamošaitis, Mats Traat,
       Michael Jennings, Audinga
       Peluritytė, Viktorija Šeina,
       Rimantas Kmita

Sverdiolas Arūnas. Rėtis, migla ir korys
       (Dabartinės lietuvių kultūros
       erdvėlaikio ypatybės)
Šliogeris Arvydas. Nihilizmas kūryboje
8-9


3
10
110


102
101SKAITYMAI

Bražėnas Petras. Svarbiausia – literatūra
       (V. Martinkaus „Literatūra ir
       paraliteratūra“)
Daujotytė Viktorija. Gyvenimo
       ištuštėjimas  (R. Granausko romano
       „Duburys“ fenomenologinis aprašas)


2


3


109


94

 

Ketvirtoji literatūros istorijos kolona.
       Oksana Aleknavičius, Ernesta
       Danauskaitė,
Neringa Lašaitė,
       Kęstutis
Bunevičius, Mindaugas
       Stasiulis,
Asta Kaupaitė, Milda
       Bunevičienė,
Rita Tamošauskaitė,
       Eugenijus
Steiblys, Irma
       Jasulevičienė,
Meilė Junevičienė
       (V. Daujotytės  „Parašyta moterų“)
5-6 117APIE KŪRYBĄ IR SAVE

„Dalis manęs yra kiekviename personaže“.
       Su rašytoja Jurga Ivanauskaite
       kalbėjosi ir susirašinėjo literatūrologė
       Solveiga Daugirdaitė
„Esu paskutinis mohikanas“. Su estų
       rašytoju Matsu Traatu kalbasi
       literatūrologė Donata Mitaitė
Gyvenimo harmonizavimo būdas, arba
       Kas yra kultūros žmogus.
       Literatūrologę Eleną Nijolę
       Bukelienę
kalbina
       rašytoja Birutė Jonuškaitė7


5-6
8-9108


129
124

 

Kvėpuojant išminties dulkėmis.
       Literatūros tyrinėtoją ir kritiką
       Rimvydą Šilbajorį kalbina literatūros
       kritikė Gražina Ramoškaitė-Gedienė
Pilnas ilgesio. Rašytojų sąjungos premijos
       laureatą Sigitą Parulskį kalbina
       Liudvikas Jakimavičius
Sverdiolas Arūnas. Henrikas Nagys
       ir filosofai
Šauksmas nėra beprasmis.
       Su Nacionalinės premijos laureatu
       tapytoju Algimantu Kuru kalbasi
       poetas Sigitas Geda.
       Parengė G. Ramoškaitė2


4

12
10104


99

99
92SUKAKTYS

Leonido Jacinevičiaus 60-mečiui.
       Mykolas Sluckis. Išsakyti
       neišsakoma. Petras Dirgėla. Išdidus
       ir orus Dievo gyvenime. Vytautas
       Martinkus.
Drama didelė – maža
Martinkus Vytautas. Keli žodžiai
       jaunojo Icchoko Mero portretui
5-6

12
148

94TAUTOSAKA. MITOLOGIJA

Laurinkienė Nijolė. Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys
12

113MŪSŲ PUBLIKACIJA

Benn Gottfried. Lyrikos problemos.
       Vertė G. Grinytė
Calvino Italo. Greitumas. Vertė L. Rybelis
Camus Albert. Apmąstymai apie
       giljotiną. Vertė V. Tauragienė

Cioran Emile Michel. Dvi tiesos.
       Beckettas. Esė. Vertė L. Rybelis

4
7

11
12

8-9

119
119

123
131

162

 

Nietzsche Friedrich. Antikristas.
       Vertė L. Rybelis

Tamošaitis Regimantas. „Antikristo“
       gimimas iš protestantizmo dvasios
Zieduonis Imants. Epifanijos.
       Vertė A. Valionis

1
2

1

5-6

113
114

112

155AKIRATIS

Benn Gottfried. Istorijos tema.
       Vertė G. Grinytė
Kubilius Vytautas. Sukilusio
       žmogaus mitas
Kunčinaitė Karolina. Miniatiūros iš
       Bharatos (R. Tamošaitis. Stebuklo
       ilgesys)

3

5-6


8-9
10

124

136


148
121ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Atgrąžtai, atgrąžtai…
       Nijolės Miliauskaitės laiškai
       Gražinai Ramoškaitei-Gedienei
Eduardo Cinzo laiškai (V. Šatkuvienė.
       Belaukiant Cinzo)
Kostkevičiūtė Irena. Apie Kazį Borutą
       ir Putiną. Iš dienoraščio puslapių


3

4

10


112

104

113IŠ PRAEITIES

Ilgūnas Gediminas. Vincas Pietaris –
       draudžiamos lietuviškos spaudos
       bendradarbis
Sarbievijus Motiejus Kazimieras.
       Pamokslas. Vertė E. Ulčinaitė
Šiukščius Vygantas. „Keturių vėjų“ aura.
       Akcijos


12

3

7


125

135

132
Šverebas Povilas. Keletas Štrichų
       Dionizo Poškos biografijai
Ulčinaitė Eugenija. 400 metų Šventojo
       Kazimiero kultui Lietuvoje
Tumas-Vaižgantas Juozas. Recenzijos

4

3
1

111

133
130


žr. tęsinį
 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1