Agnė Biliūnaitė 9 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Mackus 11 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Almis Grybauskas 8 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Miškinis 2 Antanas Škėma 8 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 18 Castor&Pollux 73 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Daiva Čepauskaitė 11 Dalia Bielskytė 6 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Edas Austworkas 4 Eduardas Cinzas 8 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 1 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Gasparas Aleksa 27 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Henrikas Radauskas 13 Henrykas Sienkiewiczius 1 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 6 Ilzė Butkutė 4 Irena Bitinaitė 2 Jonas Jackevičius 12 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kęstutis Nastopka 9 Lina Buividavičiūtė 1 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Lukas Devita 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 33 Marijana Kijanovska 1 Marius Burokas 52 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Nerijus Cibulskas 11 Neringa Abrutytė 13 Neringa Klišienė 1 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Širvys 3 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras P. Gintalas 5 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Ramunė Brundzaitė 7 Rasa Aškinytė 1 Rimas Burokas 12 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Saulius Šaltenis 10 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 29 Sonata Paliulytė 1 Stasys Anglickis 1 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Venclova 44 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Venancijus Ališas 4 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Vilius Dinstmanas 3 Vincas Mykolaitis-Putinas 13 Virginija Cibarauskė 1 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 5 Vytautas P. Bložė 32 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 13 Živilė Bilaišytė 9

Poetas, prozininkas ir dramaturgas Sigurðuras Pálssonas (Sigurduras Paulsonas) gimė 1948 m. Skinastadure, Islandijoje. Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą, Sorbonos universitete – dramaturgiją ir literatūrą. Conservatoire Libre du Cinéma Français baigė filmų režisavimo studijas. 1975–2012 m. išleido penkiolika poezijos knygų. Poezija versta į daugiau nei dvidešimt kalbų. S. Pálssonas parašė ir vienuolika pjesių teatrui, išleido tris romanus. Kūryba įvertinta ne viena Islandijos literatūros premija, rašytojas yra pelnęs tarptautinių apdovanojimų.
Šiuo metu poetas gyvena ir dirba Reikjavike.

VERTĖJA


Iš islandų k. vertė Jurgita Marija Abraitytė

 

 

Poezijos eilutės šokis


I

Vėjai ir debesys

visi laisvi
toje pačioje vietoje

 

Paukščiai nepalieka žymių
dangaus skliaute

 

Vėjai ir debesys
ir ištemptos gijos

 

Dainų gijos minčių gijos
eilėraščių gijos

 

Paukščiai lesa Dievo dovanas
nesupranta apie kokį čia badą
kalba visi

 

 

Keturios sienos

 

Jei nebūčiau rūsy
tikriausiai pro langą matyčiau stogus

 

O dabar tematau žmonių kojas
čia viduj – keturios sienos
Kitapus durų šnabždasi
šios pasalūnės
girdžiu prislopintą juoką

 

Prisimenu kaip išvydau jas pro pravertas duris
rimtomis minomis besikeičiančias drabužiais

 

Atsargiai išeinu į koridorių
jų jau nebėra

 

Tik noriu joms pasakyti
kad labai pasiilgau

 

Kad labai pasiilgau rūsio
ir namų stogų
visų tų nepastatytų
namų

 

 

Pėdos sniege

 

Ketinu
pasakyti
viską!
Štai ten pėdos
jos išnyksta

 

sniegas išnyksta

 

Bet pėdos vis dar ten
atmintyje

 

kuri išnyksta

 

O ketinau
pasakyti
viską...

 

 

Vaiduokliai

 

Na žinoma, jie visados darbuojasi
tik nustatytu laiku
tie storžieviai
tie melo didmeistriai

 

Visi tie vaiduokliai
klaidinantys
žeminantys

 

Ir labai daug jėgų ir laiko
gali prireikti
jiems perkalbėti

 

 

Balius rūke


VII

Kriauklės ošimas
silpnutis kriauklės ošimas

 

Vis tiek
vis tiek
vis tiek

 

pakartoja
viską, kas pasakyta

 

Visa gyvenimo istorija
šiame ošime
kuris niekados nesiliaus

 

 

Prie upės ir krantų


VII

Prabyla bambukinė fleita
penki penki penki
sako ji

 

Bambukas linksta
bet niekad nelūžta
Vėjyje linksta bambukas
jo švilpesys aiškiai kalba:

 

penki penki penki
sako fleita

 

 

Spalvos


VI

Sako, kad tryliktame aukšte
auga pienmedis
Iš ten ateina vaikai
kurie žaidžia lifte
Jų džiugesys
keliones liftu
paverčia neįkainojamomis

 

Ir skubina saugoti tai
ko neįmanoma saugoti
Bandyti
Norėti
Bet to neįmanoma saugoti
Neįmanoma
NEĮMANOMA
šiame dvylikos aukštų name.

 

 

Poezijos galių šaltinis

 

Niekad nepaklūsta nurodymams
staiga ištrykšta
išsiveržia
tiesiai iš uolų

iš samanomis apaugusių uolų

 

Ištrykšta neperspėjęs
vidury sakinio
vidury salės grindų
vidury gatvės

 

Ištrykšta
iš užsimerkusių akių
kurios atsimerkia
ir mato

 

visas naujų stebuklų
esmes

 

Moko mus gilaus džiaugsmo
švento džiaugsmo

 

Skaudaus šilto
virpančio

 

džiaugsmo

 

 

Lovos kraštas

 

Visi sėdi prie krašto
priešais jį
prie stalo, o gal teisingiau lovos
taip, prie lovos sėdi ir žiūri
bejėgiai

 

Sėdi bejėgiai prie lovos krašto
ten, kur ji nematoma
akla ir nesustabdoma
dirba savo darbą

 

Sėdi visi prie lovos krašto
sėdi prie stalo

 

bejėgiai
žiūri į tą, kurs guli
ir merdi
bejėgis

 

Visi žiūri į tą
nematomą
aklą
ir nesustabdomą

 

dirbančią savo darbą

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 5-6 (gegužė-birželis)