Agnė Biliūnaitė 9 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Mackus 11 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Almis Grybauskas 8 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Miškinis 2 Antanas Škėma 8 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 18 Castor&Pollux 73 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Daiva Čepauskaitė 11 Dalia Bielskytė 6 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Edas Austworkas 4 Eduardas Cinzas 8 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 1 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Gasparas Aleksa 27 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Henrikas Radauskas 13 Henrykas Sienkiewiczius 1 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 6 Ilzė Butkutė 4 Irena Bitinaitė 2 Jonas Jackevičius 12 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kęstutis Nastopka 9 Lina Buividavičiūtė 1 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Lukas Devita 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 33 Marijana Kijanovska 1 Marius Burokas 52 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Nerijus Cibulskas 11 Neringa Abrutytė 13 Neringa Klišienė 1 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Širvys 3 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras P. Gintalas 5 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Ramunė Brundzaitė 7 Rasa Aškinytė 1 Rimas Burokas 12 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Saulius Šaltenis 10 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 29 Sonata Paliulytė 1 Stasys Anglickis 1 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Venclova 44 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Venancijus Ališas 4 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Vilius Dinstmanas 3 Vincas Mykolaitis-Putinas 13 Virginija Cibarauskė 1 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 5 Vytautas P. Bložė 32 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 13 Živilė Bilaišytė 9

Gintaras Grajauskas. Algirdo Kubaičio nuotrauka

 

Herojai

 

jie ateina šventai tikėdami, kad
yra vieni tokie žmonės – kurie nugalėtojai
ir yra tokie kitokie – kurie pralaimėtojai

 

jie ateina puikiai žinodami, kad
jie ir yra būtent tie, kurie nugalėtojai

 

jie ateina čia tik išklausyti
savo sėkmės istorijų

 

bet niekas neseka jiems
tų jų sėkmės istorijų

 

tada jie pamažu ima kažką įtarti

 

dairosi aplinkui, bando
pažvelgt į akis

 

spokso į veidrodžius
nutaisinėja skausmingas minas

 

burba po nosimi – ką gi, visi mes,
galiausiai visi mes tik žmonės

 

o tada jau numiršta

 

kai kurie, tiesa, dar suspėja
nustebti – juokinga, galvoja,
taigi nieko taip ir nebuvo visai

 

juokinga, taip ir nebuvo
                              ko nugalėti
juokinga, taip ir nebuvo
                              kam pralaimėti

 

 

*

 

žaidžiau tenisą
su dangiškuoju federeriu

 

ir man visai gerai sekėsi
net laimėjau keletą setų
žaidžiau ir galvojau: viešpatie
negi niekas nemato kad
aš nieko neišmanau apie tenisą
man net raketės niekas nedavė
aš tik puldinėju ir strykčioju
ir mosikuoju rankomis
aš tik bandau išsisukti
nuo to baisaus daikto
skriejančio man į galvą

 

 

Apie garines mašinas

 

kai žmogus gimsta, jo kūne
būna 75–80 proc. vandens

 

peržengus 50 metų, kūne
lieka vos 50 proc. vandens

 

duonos riekėje ir labai sename
žmoguje yra 33 proc. vandens

 

toliau jau viskas: anei duonos,
anei žmogaus – vien džiūvėsiai

 

 

Viskas lyg ir gerai, bet kažkas ne taip

 

yra tokia upė, vardu Upė

 

šalia upės miestas, vardu Miestas

 

mieste yra tiltas per upę, vardu Tiltas

 

už tilto yra gatvė, vardu Gatvė

 

per tiltą eina žmogus,
vardu Pranas

 

 

Kažkas gal ir ne taip, bet viskas gerai

 

nėra nė vieno prancūzo, kuris manęs nemėgtų
nėra nė vieno vokiečio, kuris manęs nemėgtų

 

portugalai neturi man jokių priekaištų
japonai neturi man jokių priekaištų

 

štai matote, koks aš geras žmogus

 

todėl aš noriu, kad jūs žinotumėt, kas aš toks:
aš esu vardu Pranas, ir aš einu per tiltą

 

 

Dar apie Praną

 

Pranas yra ne šiaip koks
Pranas yra vienintelis

 

Pranas yra vienintelis
miestelio elektrikas

 

Pranas yra vienintelis
miestelio metalistas

 

Pranas yra vienas
iš dviejų miestelio poetų

 

(antroji buvusi lietuvių kalbos
mokytoja, dabar pensijoje)

 

Pranas yra vienintelis, parašęs
eil. knygą „Lenciūgas ir dratas“

 

ir tai jis, tai jis dabar
eina per tiltą

 

 

Jūros šventė. Dvyliktoji diena

 

tuščia

 

vien kirai,
lesantys vėmalus

 

 

Rūkas. Procesija

 

išeiviai, ateiviai, praeiviai
kreivės, kareiviai, jūreiviai

 

buksyrai, fakyrai, punktyrai
moterys, kūdikiai, vyrai
rodyklės ir orientyrai

 

ėjo, nuėjo su vėju
buvo, subuvo, praėjo

 

tyliai bežiūrint šlavėjui
rymančiam ant savo šluotos

 

paskutinis štai plaukia luotas

 

jame lėtas skylėtas skeletas
jame senas bepročio chalatas
jame senas charono chitonas

 

 

*

 

štai ir parašiau
dar vieną eilėraštį

 

dar vienu eilėraščiu
bus pasauly daugiau

 

einu dabar Manto gatve

 

Manto gatvė ilga, gal imsiu
ir sutiksiu netyčia ką nors.

 

 

[ _ _ _ _ ]

               Stasiui Jonauskui

 

Lazda yra geras daiktas.
Ja galima pasiremti
arba nusimušti bananą.
Lazda turi du galus.
Iš kurios pusės bežiūrėtum,
aiškiausiai matyti – galas.
Jei lėtai slinksi žvilgsniu per lazdą,
pamatysi, kaip galas artėja.
Jei greitai – pamatysi, kuo
galas baigiasi.
Yra lazda, o už lazdos yra visa kita:
tai, kas nėra lazda.
Visa kita visai nesirūpina,
yra ta lazda ar nėra.

Kas yra? Vis dar
galų nesuvedi?
Tai taip ir spoksosi dabar,
kluika tu vienas?
Va tuoj gausi lazda per dantis,
ir visi durnumai praeis.

 

 

Po skaitymų

 

atsistojo, oriai pakosčiojo
ir klausia –
ką autorius norėjo tuo pasakyti

 

visa, ką norėjo pasakyti,
autorius ką tik pasakė

 

tu, glušas subingalvi!

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 5-6 (gegužė-birželis)