U ž ė j a u  p a s  d r a u g ą ,   a r b a  I m b i e r o  v a k a r a i - 2 0 0 6

       Anot alytiškių mero, „Alytus – Dzūkijos sostinė, o Vilnius – tik šiaip miestas“. Jurgiui Kunčinui ir Vilnius, ir Alytus buvo ne šiaip sau miestai. O dzūkams, juolab alytiškiams, Jurgis irgi ne šiaip sau rašytojas. Ne tik dėl to, kad išleido šešias poezijos knygas, aštuonias apsakymų, pats parašė šešis romanus, o išvertė per dvidešimt, bet ir tapo Alytui it kokia ilgo veikimo kultūrinė injekcija. Nors romanuose daugiau Vilniaus užkaborių, publicistikoje ir knygose jaunimui atgyja Alytus – Jurgio gimtinė. Vietiniai jose atpažįsta regiono kalbą, žmones, detales, prisimena pavydėtinai taisyklingą rašytojo tartį (seną vilniečių problemą – ilguosius ir trumpuosius balsius jis skyrė kaip diktorius). „Vainikas soscinei“, „Baltųjų sūrių naktis“, „Didžiosios žiurkės šešėlis“, „Niekieno namai“, šūsnys publikuotų ir nepublikuotų tekstų, paties J. Kunčino žodžiais tariant, yra tarsi naujasis „Alytaus epas“. J. Kunčinui netrūko nei šmaikštumo, nei kitokių įgimtų talentų, tarkime, simpatiško „kūrybinio chaoso“ galvoje, kurie traukė prie jo bičiulius. J. Kunčino bute Žvėryne, Moniuškos gatvėje, ilgą laiką buvo Menininkų bohemos (menžmogių) centras, kur be ceremonijų užsukdavo ne vienas alytiškis ar vilnietis pažįstamas, prašydamas įgudusio vertėjo konsultacijos ar norėdamas pasidalyti nugirstomis naujienomis. Ten pat, Žvėryne, rašytojas turėjo pasisodinęs net kelias svogūnų lysves.
       Pats buvo neoficiozinis, tuo ir simpatingas, bet savo metu vertintas tik kaip „perspektyvus“ marginalas, nesulaukęs jokio oficialaus pagyrimo ar apdovanojimo. Skausmingai stebėjo besikeičiančio Vilniaus geografiją: alubarius, kiemus, tarpuvartes, dingusius, pasikeitusius, perdažytus, o personažų likimus išbandydavo savo gyvenimu. Vis dar išlieka šiuolaikiškas, nes imponuoja neprisitaikymu prie sistemos, individualumu, atvirumu aplinkai. Anot Gintaro Beresnevičiaus, protingi dėstytojai studijuojantiems socializmo Lietuvą pirmiausia turėtų įduoti J. Kunčino romanus, esė, noveles – prarastųjų vietų aprašus, kurie vieninteliai begali atkurti tą tamsią ir be prošvaistės atmosferą. J. Kunčinas tapo mirusios kartos ir mirusio miesto balsu.
       Jo gyvenimą surikiavo nelemtas tryliktukas: gimė 1947 sausio 13, mirė 2002 gruodžio 13, vos belikus mėnesiui iki 56-ojo gimtadienio. Bet liko jo miestas, jį atmenantys ir gerbiantys kraštiečiai. Ir jei Alytus prasideda iš „a“, tai dar nereiškia, kad jis a. a., todėl jau antrąsyk pasibaigus grybavimo sezonui Dzūkijos sostinėje pridygsta literatų. Po dvejų metų pertraukos miesto viešosios bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė prie imbierinių sausainėlių dubens vėl prikvietė prozininkų iš įvairių Lietuvos regionų. „Juk prozos skaitymai – tarsi imbierinių sausainių kramsnojimas: iš pradžių šeimininkų raginamas viena ranka sieki, o paragavęs nebegali sustoti“, – sako Giedrė, renginio matrona ir krikštamotė.
       Apskritai regionuose vis daugėja literatūrinio judesio. Kasmetiniais literatūrinių sambūrių centrais jau gali vadintis Druskininkai, Panevėžys, Šiauliai, akademiškiau nusiteikusi publika kasmet renkasi Anykščiuose ir Jurbarke. O Alytų jau galime krikštyti Jurgio sostine. Žinoma, alytiškiai galėjo pasitenkinti užkabinę ant bibliotekos sienos nepigią vario ar granito lentą su užrašu: „Čia lankėsi...“, bet nusprendė kitaip. Taip, kaip pačiam Jurgiui būtų patikę.
       „Ar ne per daug bus rašytojų, kaip Vilniuj beveik“, – replikavo Danielius Mušinskas. O susirinko kone dvi dešimtys. Priėmime pas Alytaus merą privalgę saldainių „Alytus“ ir švytruodami suvenyriniais raudonais maišeliais su Alytaus atributika visi patraukė į pagrindinių skaitymų erdvę – dar sterilumu kvepiančią naują miesto biblioteką pačiame Alytaus centre. Pasirodo, ten buvo statomi senelių namai, bet paskui nuspręsta, kad seneliams būsią per gerai, ir pastatas padovanotas bibliotekai. Biblioteka – turtingiausia visam regione, geriausiai kompiuterizuota, negana to – pavadinta Jurgio Kunčino vardu. Skaitymai vyko itin jaukioje salytėje tarp periodikos talpyklų, tekstus intymiai apšviečiant šviesuliams, pagamintiems iš sovietinių senosios bibliotekos lentynų ir liustrų. Jei kuris skaitovas pabosdavo, galėjai išsitraukti kokį kultūrinį savaitraštį ir papenėti savo sielą kitos rūšies informacija. Ne vienas varstė dureles su savo atstovaujamo leidinio pavadinimu.
       Pakeliui į skaitymų salę kaskart pasitikdavo pagal lietuvių dievdirbystės tradicijas Sauliaus Lampicko išdrožti J. Kunčino kūrinių herojai: menžmogis, pijokėlis, Tūla (beje, panašesnė į valstietę nei į mūzą), o darbščiosios bibliotekos moterys parengė stendą su visų skaitymuose dalyvaujančių autorių knygomis ir „dosjė“. Šiemet bibliotekoje buvo iškilmingai atidarytas J. Kunčino kambarys, kuriame stovi visą gyvenimą rašytoją lydėjusi patrinta kušetė, numaigyta jo rašomoji mašinėlė, „Užėjau pas draugą“ rankraštis, sužvejota daugybė nuotraukų, surinktos verstinės ir autorinės knygos. Be to, buvo pristatyta kompaktinė plokštelė, kurioje surinkti rašytojo kūriniai, bibliografija, recenzijos, straipsniai, pokalbiai (iš viso 310 pozicijų). Tad visai pelnytai ne vienas prasitarė pavydįs J. Kunčinui tokio atminimo ir tokių jaukių namų...
       Šįsyk skaitymai buvo itin subalansuoti lyčių požiūriu – dalyvavo septyni vyrai ir septynios moterys. O moksleivių konkursą monopolizavo panelės: visos penkios kandidatės į J. Kunčino tekstų interpretacijos prizą atstovavo moteriškajai giminei. Verdikto misiją Giedrė Bulgakovienė šiemet patikėjo prozos grandui Juozui Apučiui, literatūros kritikui Laimantui Jonušiui ir merijos atstovei Gitanai Molevičienei. Ketvirtoji lėmėja buvo ji pati.
       O skaitymų dalyviai, atrodo, šiemet jautėsi pernelyg žanriškai neįsipareigoję: novelių vakare skaityti tekstai svyravo nuo miniatiūrų (Petras Rakštikas) ir esė (Giedrė Kazlauskaitė) iki romano ištraukų (Andrius Jakučiūnas). Šiaip ar taip, tai novelės skaitymai, inspiruoti J. Kunčino „šortais“ vadinamų trumpučių novelių. Kuo mažesnis formatas, tuo jis reiklesnis žodžiui, o šiuosyk santykis su žodžiu ir apimtimi buvo pakankamai palaidas: šortai dažnai virsdavo vis labiau madingėjančiais bridžais, o retsykiais net ir žemę šluojančiom kelnėm. Pagyrimo nusipelno šeimyninis duetas Gasparas Aleksa ir Violeta Šoblinskaitė, rašę tekstus specialiai „Imbierams“. Pirmąjį vakarą nuovokiai užbaigė A. Jakučiūnas, laiku pasitelkęs savo aktorinius sugebėjimus (pasirodo, nuo šeštos iki dvyliktos klasės jis yra lankęs vaidybos būrelį): pasitenkino atpasakojęs savo teksto turinį ir perskaitė vos keletą baigiamųjų sakinių. Klausytojų kantrybe sumanė pažaisti Sara Poisson, kurią nuo pusvalandį trukusio savo teksto skaitymo net alergija ištiko.
       Publikos simpatiją skaitymuose užsitarnavo Juozas Šikšnelis. Nors tų simpatijų, atrodo, pelnė ir kiti, daugiausia vis dėlto teko J. Šikšneliui, kuris nepašykštėjo klausytojams lakoniškų formuluočių ir humoro. J. Šikšnelis, slapyvardžiu Raidas Dubrė dar rašantis ir detektyvus, paprašė jį fotografuoti tik iš kairės – taip geriau išeinąs. O fotoaparatai blyksėjo nuolat ir iš visur – kaip eglutė centrinėj Alytaus aikštėj (ją, beje, matėm ir pro viešbučio langą). Tačiau tik vienintelis D. Mušinskas klausytojus pamalonino koncentruotu novelės pavyzdžiu, nes yra kaip tik to žanro meistras.
       Viktorija Ivanova ir Birutė Jonuškaitė kaip susitarusios savo tekstuose užsiiminėjo origami. V. Ivanova – jauniausia šiųmečių „Imbierų“ prozininkė, kuri dar nespėjo baigt mokyklos, bet knygą jau spėjo išleisti, skundėsi nemokanti lankstyti laivelių. Nežinia, iš ko ji mokosi lankstyti, bet rašyti, rodos, – iš ankstyvosios Jurgos Ivanauskaitės.
       B. Jonuškaitė žadėjo klausytojams tekstą apie raganą, bet kadangi tą raganą sėkmingai nužudė prieš tai A. Šlepiko skaityto apsakymo banditai, teko lankstyti kregždutes ir siųsti butely kregždėlaiškį. Atrodo, jis bus pasiekęs adresatą – komisijos narius, kurie pagrindinę Jurgio Kunčino prozos skaitymų premiją skyrė B. Jonuškaitei. Tas raganos nugalabijimas A. Šlepikui irgi išėjo į naudą – nors tarp rašytojų tarsi ir nebuvo panašus į varną albinosę, o ir novelė jo vadinosi „Tamsa“, J. Apučiui palinkėjus vieną kartą pagaliau išlįsti į šviesą, A. Šlepikas buvo apdovanotas salono „Balta varna“ prizu.
       Moteris rašytojas patraukė į rankdarbius, tačiau vyrus kaži ko vis traukė miškan. A. Šlepikui paskaičius apie mišką (kuriame ir vyko raganos medžioklė), H. Kunčius prabilo apie girią – Belovežą ir skandalingus baltarusio Kalinos Balutos santykius su gyvūnėliais. O antrą dieną visi turėjo progos išvysti autentišką miškinį iš Zervynų – J. Aputį. Kaip pirmasis ir todėl istorinis „Imbiero vakarų“ laureatas jis surengė autorinį kūrybos vakarą: skaitė neseniai parašytą novelę „Darau tai, kas man uždrausta“ ir linksmino auditoriją šmaikščiais atsakymais. Pasirodo, savo Dzūkijos kaime jis dažnai obliuoja lentas. „Kaip mane traukia, velnias, kad taip trauktų rašymas“, – šypsojosi prozos asas. Kad neatsiliktų nuo pasaulio, jis nuolat klausosi radijo. Net ir į studiją kartais paskambina: jeigu išgirsit „Jurgį iš Zervynų“, žinokit, kad tai užsimaskavęs J. Aputis.
       Pirmą vakarą užbaigė prozos spektaklis „Neoficialūs tekstai neoficialioje aplinkoje“, vykęs bibliotekos užkandinėje „Užėjau pas draugą“. Neoficialiausi jame buvo patys rašytojai, juk proza, anot K. Navako, yra „siautulingas žanras“. K. Navakas paskaitė etiudą apie tai, kad J. Erlickui reikėtų įteikt Nobelio premiją, ir ne vieną, o kasmet po vieną. A. Šlepikas apgailėjo artišoko, nes kaip toli jis benušoktų, „tolišokas vis tiek nušoks toliau“. Šioje nominacijoje pasisekė „kylančiai „Šiaurės Atėnų“ žvaigždei“ Giedrei Kazlauskaitei.
       Antrą dieną salėje liko ištvermingiausi. Mat K. Navako, H. Kunčiaus ir A. Šlepiko trijulė Alytaus parke gaudė voveres ir padėjo jaunimui graffiti dekoruoti miesto sienas, kiti miegojo arba klaidžiojo po Alytų. Kaip ryški kometa tądien švystelėjo Laura Sintija Černiauskaitė, bet literatūriškai spinduliuojantis tekstas klausytojų nepasiekė. Kartais susidaro įspūdis, kad jeigu bohemiškai nesiausi, tai ir premijas matysi kaip savo ausis. Bet Giedrė Bulgakovienė nė vieno nepaliko be simbolinių dovanėlių: visi gavo po rožę, salono „Balta varna“ molinį varniuką ir plakatą.
       Į savo sultyse verdančių prozininkų katilą muzikinių ir poetinių pipiriukų mestelėjo Arūnas Storpirštis, kurio dėka skaitymuose „sudalyvavo“ ir J. Mekas, ir H. Radauskas, ir A. Marčėnas, ir D. Kajokas, ir net pats J. Kunčinas. Akademiniu diskursu renginį paskanino L. Jonušys, perskaitęs pranešimą „Sovietmečio valkataujantis inteligentas J. Kunčino prozoje“. O Alytaus jaunimas, paveiktas A. Jakučiūno raginimų jokiu būdu nestoti į filologiją, suintriguotas pirko jo „Servijaus Galo užrašus“ – bibliotekoje be prekybinio antkainio buvo galima įsigyti visų skaitovų knygų.
       Kraštotyros fondas dar nuo pirmųjų, 2004-aisiais įvykusių, „Imbierų vakarų“ išsaugojo H. Kunčiaus megztinį, kurio kandys, atrodo, nepagraužė. Kaip Kunčinų šeimos atstovė renginyje dalyvavusi Jurgio dukra Karolina Kunčinaitė jau spėjo pragraužti kietą literatūros luobą, mat yra viena iš tekstilininkių grupės „Baltos kandys“ merginų. 2006 m. išėjo pirmoji jos knyga „Klajonių paveikslai“. Gal išsipildė tėvo ištarmė, įsiminusi dar paauglystėje: „Karolina, būk rašytoja. Gera rašytoja, tokių labai reikia“, o gal ribos tarp kūrybinių disciplinų pernelyg slidžios. Visų „Imbiero vakarų“ skaitovų tekstus internete galima rasti adresu: http://www.alytus.mvb.lt/Imbieras2006/.
       Renginyje nuskambėjo ir neatvykusios kolegės Vaivos Grainytės tekstas, iš kurio atminty beliko pusė sakinio: „Vėmėme kartu, susikibę už rankų“. Kai tokia kūryba, tai ir elgsena atitinkama. Iš karto prisimenu užsieniečių laikyseną panašiuose renginiuose: kostiumas, kaklaraištukas, pagarba sau, tekstui ir žiūrovui. Bet daugelis tiesiogine to žodžio prasme jautėsi „užėję pas draugą“, todėl šventė buvo spalvinga. Vedėjo kailyje ūbaujant „kauniečiui Navakiukui“, visur aplinkui aidint skambiems A. Jakučiūno „šimtas velnių“ ir J. Apučio „nu, gyvatė“, abejingų literatūrai ir jos kūrėjams neliko. Cituojant patį J. Kunčiną, „juk juodieji herojai visada spalvingesni už angelus, ar ne?“

LAURA LAURUŠAITĖ
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1