daskevicius misterija

       Valdas Daškevičius. MISTERIJA. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 133 p.

       Esminius savitos, atnašaujančios tylos pradui poetikos bruožus Valdas Daškevičius atrado dar pirmojoje savo knygoje ,,Sauja pelenų“ (1989). Joje simboliniu, autoriaus mintijimo būdą apibendrinančiu poetinės sistemos įvaizdžiu tampa ,,skruzdė Dievo akim“, įprasminanti neegocentrišką kito, neretai mažesnio (bet užgožiančio ontologiniu didumu), būties pajautą:


       Aš miegu prie skruzdėlyno
       knygą šalia pasidėjęs.

       Vyksta atkaklios kautynės
       tarp demonų ir angelų.

       Ir žiūri Dievo giliom akim
       į mano sapną skruzdė.   
 
       (,,Kova“, p. 8)


       Pastaruoju metu kultūrinėje periodikoje pasipylusios eilėraščių publikacijos atkreipė skaitytojų dėmesį į kūrybinį V. Daškevičiaus ,,sprogimą po ilgos tylos“. Santūri, skoninga laikysena kiek primena Viktoro Rudžiansko ar Arūno Sprauniaus rašymą. Jie neformuoja krypties, neblizga ryškumu, laiko save tyliais stebėtojais ir galbūt literatūriniais vienišiais neišraiškingomis pavardėmis. Pilkos misterijos niekad nešaukia – ,,Imkit mane ir skaitykit!“ Gal verčiau knygos pavadinimas būtų ,,Istorija“ ar ,,Isterija“; pastarasis bent apgautų ir supykdytų (vis reakcija, o ne abejingumas). Periferija ir nuošalė, magistralę (?) niekinanti sakinio kelionės forma, Nijolės Miliauskaitės eilėraščiuose gal ir buvo vienu reikalingiausių kalnų taku, tačiau V. Daškevičiui dar reikėtų ilgokai gludinti patirtis, eiti eilutės takeliais, lavinti kalbėjimą ir stilių. Susidvejinimas (,,Lynas esi ir tasai, / kuris ant jo balansuoja ,Krisdamas pamatysi, / kaip išsilaksto artistai, // išskyrus iliuzionistą, imituojantį kryptį…“, p. 34) ir neva erotika (,,Naras“, p. 50) atspindi įprastinę vyrišką pasaulėjautą, vainikuojamą sūnaus paklydėlio (sykiais – Odisėjo) mitu. Tariamojo autsaiderio poziciją netikėtai užplūdusios bohemiškos nuotaikos sukuria kiek mizantropišką ,,užėjau pas draugą“ būsenos variantą: ,,Užsukau / aplankyti kaimynų. / Šitiek metų – mane vos pažino! / O ir aš nebuvau garantuotas, / kad šis vakaras – nesusapnuotas... // Brendžio taurė, puodelis arbatos, / trys eilėraščiai plius kelios natos – / ir tariausi: pavyks rekonstruoti / seną vaizdą prieš grįžtant į stotį…“ (,,Delčia“, p. 42). Rašymas primityvus lyg vaikiško eilėraštuko: tvarkingai sueiliuota (nors tai, aišku, ne blogiausia), banalūs įvaizdžiai bado akis (delčia išlenda kaip parankė), daugtaškiai ir kiti senamadiškai dėliojami skyrybos ženklai atrodo kaip nereikalingas balastas, trukdantis eilėraščiui kvėpuoti (o kvėpuoti jis gali, deja, tik su jais). Būsenų refleksija, postmodernus netikrumas ir paranojiški tapatybės ieškojimai įprasminami kasdieninių erdvių – durų, lifto, ekrano, lango – metaforomis:
 
       Išeidamas
       užrakinu, atrakinu
       duris: patikrinu,
       ar užrakintos.

       Nusileidžiu
       liftu ir pakylu:
       patikrinu, ar liftas
       nusileido žemyn.

       O kurgi
       save palikau?
       Patikrinu: štai –
       besėdįs prie ekrano…

       Drimba į kambarį
       didžiuliais kąsniais
       nepatikrintas
       sniegas.
     
       (,,Nepatikrintas“, p. 43)


       Skyrių pavadinimai (pvz., ,,Žodžio vergas“) ir kai kurie teiginiai spaudoje (,,Nemunas“, Nr. 34) rodo patetišką V. Daškevičiaus santykį su savo, kaip rašančiojo, įsivaizduojamu statusu. ,,Apskritimai javų lauke“ – bene gražiausias skyriaus ir eilėraščio pavadinimas, su netyčine aliuzija į Archimedo žodžių noli tangere circulos meos kontekstą. Kartais prasimuša jau girdėta sintaksė ar nebe pirmą kartą tariama mintis, vyriškojo identiteto nustatinėjimas: ,,Šiltas esu, bet šaltas; / lygus esu, bet suveltas; / krantas esu, bet keltas; / laisvas esu, bet prikaltas“ (p. 44). Savotiška poetinė analogija bendrakeleivių tekstams, pvz: ,,Buvau epas, bet nebuvo homero // buvau choras, bet herojų nebuvo“ (Valdas Gedgaudas). Arba: ,,čia aš su kardu / čia aš be garbės / čia aš ir dar du / čia aš ir jau nieks“ (Darius Šimonis). Žinoma, po saviidentifikacijos seka ars poetica, apeliuojanti į kūrybines nuostatas ir vertybių transgresiją: ,,Išsaugok daiktus, tvaresnius nei vėjas / juose visuos esi atsispindėjęs… Jei nusimes rūbus skaistus žodynas, / nukris savaime užrakintos spynos. / Galbūt pavyks? Pradėsi tu giedoti / virš storo kiauto… Nepamiršk sustoti!“ (,,Žodžio vergas“, p. 71). Eilėraštis, regis, sklandžiai surėdytas, bet juk svarbu ne tik kaip, bet ir kas pasakoma. Panašių poetinių manifestų turbūt yra rašę visi, tačiau panašiausiai – ar tik ne Sigitas Geda: ,,O man skaudžiausia – pasakyti / bent puse lūpų apie didį / pasaulį, kurs aplinkui žydi, / aš nemokėjau taip ilgai“. Bet pakaks apie įtakas ar spėjamus mokytojus. Kur kas svarbesnė yra Dievo figūra, šmėkščiojanti gal ir kaip kosminis Kūrėjo provaizdis, o gal tik kaip religinės problematikos kvintesencija. ,,Kada jie perlips / per tūkstantmetį mūrą, ant kurio pripiešta / juokingų Tavo portretų? / Už jo – skaistus, beribis atolas, / pasitinkąs kiekvieną ir leidžiantis stiebtis… / Kodėl jie Tau stato rūmus, / pamiršę pupelės ankštį?“ (,,Apskritimai javų lauke“, p. 78) – akivaizdžiai neišspręsti dievoieškos klausimai, ir ne tik šiame eilėraštyje. V. Daškevičius bando juos (gana paaugliškom kategorijom) aiškintis poezijoje, bet kartais gal pernelyg tiesmukai (vis dėlto citavau pavykusią vietą).

       Kęstučio Musteikio skulptūrą ,,Mintys“ primenantis ,,Kirminų varymas“ – irgi, galima įtarti, poetinio šamanizmo ir vakarietiškos savigraužos sintezės rezultatas: ,,Tik vieną, patį mažiausią, / palik – tegul raitosi, kruta / dienom ir naktim, kad jausčiau: / dar valgau ir dar geriu, / dar savo kirminui aš – / namai…“ (p. 80). Eilutės paprastumo spindesys, geriausia V. Daškevičiaus knygos savybė, kartais prijaukina, todėl daugžodžiavimas čia nepasiteisina. Eilėraštis ,,Misterija“ tikriausiai turėjo būti programinis, bet per daug jame eseistikos ar net publicistikos, saviapologetikos, pasaulėžiūrinių atramos taškų aiškinimosi. ,,Esu tasai, kuris, pakviestas / iš rūsio, ėmė vaikščioti, kalbėti.“ / ,,Visi mes turim kojas. Na ir kas?“ / ,,Tačiau sugrįžti – menas! Žodis / mane prikėlė, nors jau kūnas dvokė…“ (p. 121). Nejučia susimąstai – ką turėjo jausti prikeltas Lozorius (nors man atrodo panašiau į pasveikusį Jobą)? Turbūt aistrą. Troškimą bet kuria kaina kalbėti, nors ir nežinant, kaip nedaryti poezijos. Į eilėraščio marškinėlius įvilktas naratyvas leidžia spėlioti, ar tik nevertėtų autoriui, užėjus nenumaldomam norui rašyti, išbandyti ir smulkiosios prozos žanrus: ,,Skambėjo rekviem, kad nesikelčiau, / per tašką radijo. Užgintą stalčių / sapne išlaužiau ir išvydau raštą: / ,,Esi jau laisvas. Taip viršuj nuspręsta“ (p. 15). Kai kuriuos ,,pasisakymus“ galima laikyti ir konvertito tikėjimo išpažinimu – kaip konvertitai, praradę tikėjimą, netikėtai ir įspūdingai jį atranda, taip V. Daškevičius, rodos, bus ,,atsivertęs“ į poetą, ir todėl įnirtingai eksplikuoja savo, kaip rašančiojo (mirusio, bet vėl atgimusio – sūnaus palaidūno konotacija), tapatumą.
 
       Jeigu ryto žaidimų draugužė
       iš gretimo vienkiemio
       būtų mano mergaitė,
       būtis, ko gera,
       panėšėtų į bulvę…

       Rinkčiau iš gūžtų
       kiaušinius vietoj žodžių,
       žirgliočiau saulėlydžio kilimu
       mėšluotais batais, su šakėmis,
       iš tolo švytėdamas:

       negraužtų krūtinės
       poezijos
       rėmuo…
     
       (,,Ko gera“, p. 20)


       Deja, krūtinę užliejusi šalta poezijos banga V. Daškevičiui trukdo nepatetiškai ir iš šalies pažvelgti į savo apsisprendimo rašyti ypatingumą. Kaip poetas, leidėjų (ir nenuovokaus skaitytojo, reikalaujančio iš visų planinės produkcijos) akimis, jis, matyt, buvo pasiklydęs, bet tikriausiai grįžo. (Nors kas tas leidėjų žvilgsnis? Visiškas niekas, jeigu nenutrūkstamai rašai į stalčius.) Nėra autoironiškos distancijos – su rašymu, poeto vardu, pasirinktu gyvenimo būdu. Paprastas eilėraščių ciklas ,,Turbūt eilėraštis“ pagal tematiką artimas (bet formos – tai jau labai tolimas!), tarkime, Kęstučio Navako panašių ciklų ideologinei rėdybai: ,,Vaikas eilėraštį skaitė, / snarglelis nutįso po nosim. // Ranka rūpestinga / nušluostė snarglelį – / iš puslapio dingo eilutės…“ (p. 62). Tas daugtaškių (norisi rašyti – tritaškių, vartoti krepšinio terminą) užkratas, gal nuo Maironio laikų paplitusi romantiško dainiaus išraiškos priemonė (Justinas Marcinkevičius daugtaškius galutinai ir visuotinai išpopuliarino savo eseistikoje) knygoje atrodo graudžiai, stumia į neviltį ir tiesiogine šio žodžio prasme virkdo. Nors ne tik – eilėraštyje ,,Labdara“ (p. 77) išlieka kažkas martinaitiško: sentimentalumas, gailesys, kvailutės Onulės raudonas siūlas ir panašūs niekai, galintys sukelti ir nevalingą skaitytojo juoką. Novatorišku nepavadinsi jutiminio Dievo suvokimo: ,,Dievas yra svogūnas – / saldus ir aštrus, / egzistuojantis, / kai jį laupau ir kramtau / su duonos kriaukšliu, / su druskos kristalais, / neskubėdamas, / pasigardžiuodamas…“ (p. 84). Gražu, iškart prisimeni Günterio Grasso ,,Belupant svogūną“; skaitai tolimesnius mažus, estetiškus gabalėlius. Kai kurie iš jų tikrai plevena tarsi N. Miliauskaitės šilkas: ,,Be virbalų / ji mezga ir akis skaičiuoja / be žodžių – mintinai ji žino raštą… / Linguoju supamam krėsle, delnuos / mažėja durpių gniužulėlis…“ (,,Durpės ir sniegas“, p. 88). N. Miliauskaitės išryškinta poetiška buities detalė performuojama ir tvyksteli mažiau niuansuotais sąskambiais, kiek vyriškai, kampuotai. Bet jau visai blogai, kai šalia to teoretizuojama: ,,Aplinkoje, kuri nūnai postmoderni, / nepulsiu atidengti veido – / išjuoks ir panaudos bematant / lyg antrarūšę žaliavą kūrybai“ (,,Misterija“, p. 122). Į knygos pabaigą vis įtikinamesnėmis formomis ryškėja autoriaus susikurta tapatybė, jo paties prisiimamas įvaizdis:
 
       Čia viskas įprasta,
       regėta, čiupinėta,
       ir viskas nauja, lyg
       patirtum pirmą kartą.
       Stumiu vejapjovę,
       O akys patikėtų,
       Jei susitikčiau Budą,
       sėdintį prie vartų…
     
       (,,Stumiu vejapjovę“, p. 120)


       Meditatyvus įsižiūrėjimas į daiktus, kol neišauga ligi menininko mesianizmo, atrodo tikresnis kelias į kūrybinių pretenzijų praskleistą rašymo ir gyvenimo idealą. Vis dėlto ši knyga – dar tik mokymasis kalbėti, jis nebuvo pakankamai intensyvus (tiksliau – mes jo negirdėjome) dėl laiko įtrūkio ir tylėjimo pauzės. Kai nekalbama ,,tam, kuris klausosi“, ir rašoma taip kaip ,,Ekspedicijos pabaigoje“ (p. 125), V. Daškevičiaus poetinis kalbėjimas ima atrodyti simpatingas:
 
       Klaidžiojau sniego kalnuos
       olos ieškodamas, kurioje
       kūnas pavirsta dvasia…

       Mačiau suplyšusias palapines,
       sudužusias fotokameras,
       veidus, įšalusius po ledu…

       Devynias olas apžiūrėjęs,
       žingsnį žengiau į dešimtą –
       įkvėpiau aš, o iškvėpė ta ola…


       Ribinių patirčių inspiracija galbūt ir yra ta esthesis vyksmą stumianti ir stimuliuojanti jėga; eilėraščius galima rašyti lakoniškai, truputėlį ilgesnius ir ne taip griežtai struktūruotus kaip haiku, jei sniego kalne (ir poezijoje) įkvepi, o iškvepia jau kažkas kitas.
 
       Metai, 2007 Nr. 1
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1