Vokiečių–austrų dailininkas ir poetas, žymiausias vokiečių dadaizmo atstovas Kurtas Schwittersas 1887 m. gimė Hanoveryje, 1948 m. mirė Emblsaide, Anglijoje. Kūryboje jungė įvairių meno krypčių (konstruktyvizmo, kubizmo, „De Stijl“ sąjūdžio) idėjas. K. Schwittersas kūrė meną iš nemeno, daugelis jo paveikslų – koliažai iš įvairių medžiagų (popieriaus, metalo atliekų, medžio, lipdukų ir pan.) atliekų. Jo stiliaus pavadinimas kildinamas iš laikraščio skiautės (koliažui sukarpyto „Commerz-und Privat-Bank“ skelbimo) su žodžio fragmentu MERZ. Tokiu pavadinimu („Merz“) 1923–1932 m. leido dadaistinį žurnalą. Nuo 1924 m. Hanoveryje statė „Merzbau“ teatrą, bet taip ir neužbaigė, o karo metu jis buvo sugriautas. Nacių paskelbtas už įstatymo ribų, 1937 m. menininkas išvyko į Norvegiją, 1940 m. persikėlė į Angliją.
       Literatūroje K. Schwittersas ieškojo naujos saviraiškos, eilėraščiams dažnai suteikdavo vizualinį pavidalą, o į paveikslus įterpdavo tekstų. Ankstyviesiems kūriniams įtaką darė ekspresionistinė, futuristinė poetika. Savo poezijos ir prozos kūrinių (juos vadino „merztekstais“) mokytoju laikė Augustą Strammą, taip pat vertino Guillaume Apollinaire'ą. Eksperimentavo su kalba, laužė sintaksę, gramatiką, savo tapyboje naudotą koliažo principą taikė poetiniams tekstams, konstravo juos iš kalbos „šiukšlių“: beprasmių pokalbių frazių, paskirų sakinių iš laikraščių, plakatų, katalogų, skelbimų tekstų, neretai žaisdamas garsažodžiais. „Merzeilėraščiai“ dažnai atrodo kaip abstraktūs, sunkiai išverčiami, beprasmiai žodžių samplaikų rezginiai. To K. Schwittersas siekė sąmoningai – griovė ekspresyvaus ir prasmingo meno idėją.
       Literatūros kūrinius pasirašinėjo Annos Blume pseudonimu. Taip pavadintas žymiausias poeto eilėraštis „Apie Anną Gėlę“ („An Anna Blume“), kuris tapo šlageriu, išverstas į daugelį kalbų. Anna Gėlė – tai „švitersiška gėlė“, per poeto kūrybą keliaujanti, vis „kitaip žydinti“, naujus pavidalus įgaunanti mitologema.
       Tarp žymiausių jo kūrinių reikia paminėti 1932 m. parašytą garsinę deklamaciją su partitūra „Ursonata“ („Ursonate“).

 

Iš vokiečių k. vertė Gytis Norvilas
Apie Anną Gėlę

1 merzeilėraštis

O tu, mylimoji mano dvidešimt septynių pojūčių, aš
myliu tave! – Tu tavo tave tau, aš tau, tu man.
– Mes?
Apie tai (tarp kitko) čia nekalbama.
Kas tu esi, nesuskaičiuojamų pavidalų bobpalaike? Tu esi
– – ar tu esi? – Žmonės kalba, tu buvusi, – te
kalba, jie nežino, kaip išsilaiko bažnyčios varpinė.
Tu nešioji skrybėlę ant kojų ir vaikštai ant
rankų, rankomis tu vaikštai.
Ei, tavo raudoni drabužiai išraižyti baltomis klostėmis.
Aistringai myliu aš Anną Gėlę, aistringai myliu aš tave! – Tu
tavo tave tau, aš tau, tu man. – Mes?
Tai (tarp kitko) išblėsusioj aistroj.
Raudona Gėlė, raudona Anna Gėlė, ką žmonės kalba?
Keblus klausimas:       1. Anna Gėlė turi paukštį.
                                  2. Anna Gėlė yra raudona.
                                  3. Kokios spalvos paukštis?
Mėlyna tavo geltonų plaukų spalva.
Aistringas tavo žalio paukščio burkavimas.
Tu kukli mergina kasdiene suknele, tu mielas žalias
žvėrie, aš myliu tave! – Tu tavo tave tau, aš tau, tu
man. – Mes?
Tai (tarp kitko) aistrų dėžėj.
Anna Gėlė! Anna, a-n-n-a, aš lašinu tavo
vardą. Tavo vardas varva kaip besilydantis galvijų lajus.
Ar tu tai žinai, Anna, ar tai jau jauti?
Tave galima perskaityti ir iš užpakalio, o tu, tu
dailiausioji iš visų, tu iš užpakalio tokia kaip ir iš priekio:
„a-n-n-a“.
Lajus varva glostydamas mano nugarą.
Anna Gėle, tu varganas žvėrie, aš myliu tave!


Vardu Ji susidorojimas

Anna Gėlė yra nuotaika, tiesiog prieš einant
miegoti ir po.
Anna Gėlė yra dama šalia Tavęs
Anna Gėlė yra vienintelis jausmas – meilės, kuriam Tu
iš vis gabus
Anna Gėlė esi Tu
Sudoroti Anną Gėlę, vadinas, paskersti Save
Ar Tu jau buvai kartą paskerstas?
Paskersti Anną Gėlę vadinas išskrosti Save
Ar leisi kad tave mielai paskerstų?
Žudanti Anna Gėlė, nuotaika prieš
einant miegoti
Žudanti Anna Gėlė, dama šalia Tavęs
nužudyti Anną Gėlę, yra tiktai susidorojimas,
tai ką Tu išvis sugebi
Kadangi Tu neišskirtinis, Merzas norėtų Tave apsaugoti,
tai ir visiškas nevykėlis turėtum būti.


Mirties bausmė

9 merzeilėraštis

Vienas žmogus reikalavo mirties bausmės Annai Gėlei.
Mirties bausmę įtemptai dirba nukryžiuojant. Anną Gėlę prikalti prie kryžiaus –
mirties bausmė Jums. Ratilais žvilga peilis įtemptai dirba
iššukėjimai supasi peilis. Ratilais žvilga peilis
Jūsų galvos, be galvos. Ratais be galvų nuvilnija negyvėliai
svaigulys, svaigulys.
Žmonės. Žmonės smegenėjantys žmonės. Jūs žmonės
vieno žmogaus smegenimis. (Bet mano pone!)
Žmonės yra išmintingi, o Anna Gėlė turi paukštį.
O tu, mylimoji mano dvidešimt septynių pojūčių, A-N-N-
A, tokia pat ir iš užpakalio, tu, kurią aš myliu, tu tavo tave tau,
to negali būti. Sodai ryja pasauliai bučinys. Sodai
žydi plaštakos, pievos stiebias palapinės, dangus trūkinėja
gijos, ruduo telegrafuoja laikas. O Tu, Tu širdingoji,
žalsvėjantis paukštis. Tu numalšini aidinčių peilių laukų alkį.

Skeldėja žemė? Ar žmonės klajoja trokšdami mirti?
Pamišęs plienas didingai nužvilga tavo kūnais. Mirtis nuožmiai negailestingai
čaižo botagu nuožmiai vartus vynas. Tik dvėsk, tu išmintingas žmogau. Tu
žalsvėji žmogaus smegeniena.
Tu žalsvėji kretėdama žmogaus smegeniena. Tu miršti, aš mirštu
žmogus, Anna Gėlė gyvena per amžius. O tu, mylimoji, tu
vešanti gyvybė sudžiūvęs lapas.
Gležta gijos žmonės?
Išklerę kojoms smenga kūnai.
Anna Gėlė želia nykimą.


Badmiriaujantis velnias

Iš bado velnias ir muses ėda.
– Taip, o ką?
Ar jis bene išvis turi būti neėdęs?
Gi jis neturi nieko geresnio!
Aš pats iš bėdos taip pat muses ėsčiau.
– Ar Jūs mąstot?
Galbūt neverta kvaršinti galvos.
Neverta teikti tam jokios reikšmės.
Ir apskritai juokingas velnias.
Iš bado aš pats neėsčiau.
Ėsti ir leisti ėsti.
Turi neleisti niekad kitiems ėsti.
Pats rijimas tukina.
Geriau iš bado pačiam save graužti, nei leisti kitiems ėsti.

Iš bado velnias tunka?
Dabar aš žinau, kodėl riebėju!
Mat velnias iš bado pats ėda,
Užuot kitiems valgyti leistų.
Musių trumpos kojos.
Nuo melo tunkama.
Su viena koja sunku skristi.
Kas neturit musių?


Aš giedu giesmę savo

Aš giedu giesmę savo ankštoj erdvėj, ….… vos ne vos girdėt.
Iš gilios krūtinės veržiasi laukan, ….......... man nesuprantamai.
Skamba Tau melodija, ……………....... dabar arba niekada.
Ar manęs vis dar negirdi Tu, …...........…. aš pasipiktinęs esu
Ir arbatą liepžiedžių srebiu, …….....… kuri atmuša skausmus,
Ir klausiu dabar savęs: „Kas Tau yra, …..….… karve sena?“


Pogrindžio eilėraštis

Namai akiuoja milijonais čaižo botagais lempos
Langus kandžioja akys
Mauroja šviesa metropolitenas dantys
Vokiečių Dienraštis lekia rogutėmis ir muzika (geriausias
Batų valymas)
Skaičiavimo mašinos supainioja skaičius, miestas parkas
Dainos švelnuliuoja įtakingi tūzai auksas (rekomenduotas medicinos)
Langai tarpsta be šviesos sustiro
Be kopūstgalvių medėja stiklas
Liepsna stiklėja
Mauroja šviesa kandžioja langus
Liepsna stiklina liepsną
Namai akiuoja milijonais kibirkščiuoja lempos
O ugnis kerta kopūstgalves šviesa riauma.
(Ties spūstim į centrinį koridorių kišasi.)


Geležinkelio stotis

Kopėčios pastatytos į saulę
Saulė juoda
Žydi malūnas
Milijonai žmonių išsigaubia aliarmo sirenos
O širdys plūsta
Širdys
plyšta
Strėlė perširduliuoja širdis
Širdys švilpia
Malūną kiaurai glamonėja saulė strėlės
Tvanksi žvėriški geismai
Tu tavo tau tave
Tu tavo tave tau.


Visi paukščiai...

Dešimt po trijų
Pavasarėlis jau utiutiu.
Visos musės, kurios jau čia,
Visos motinos, kurios yra mamos,
Visi ponai, kurie yra tėčiai,
Dainuoja dainas, kurios yra dada;
Visi paukščiai visi.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1