Šių metų vasario mėnesį Pietų Italijoje, Neapolyje, įvyko Rytų Europos šiuolaikinei dramaturgijai skirtas festivalis A EST, kuriame italai pastatė du spektaklius pagal lietuvių dramaturgų pjeses – Lauros Sintijos Černiauskaitės „Liučė čiuožia“ (rež. Sebastianas Deva) ir Mariaus Ivaškevičiaus „Malыš“ (rež. Vincentas Pirrotto). Festivalio organizatoriai ketino Italijos publiką supažindinti su aštuonių valstybių – naujų Europos Sąjungos narių dramaturgija, tačiau buvo pristatyta tik keturių šalių – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos dramaturgų kūryba. Iš penkiasdešimties organizatoriams pateiktų kūrinių italų režisieriai pasirinko ir pastatė šešias pjeses – po vieną vengrų bei čekų ir po dvi lenkų bei lietuvių. Dalyvavimas šiame festivalyje yra didžiulė lietuvių dramaturgų sėkmė ir reikšmingas L. S. Černiauskaitės ir M. Ivaškevičiaus kūrinių įvertinimas (festivalis prasidėjo M. Ivaškevičiaus „Malыšo“ spektakliu). Pjesės po du kartus buvo suvaidintos pagrindinio Neapolio teatro „Mercadante“ mažojoje salėje (tuo metu didžiojoje „Mercadante“ scenoje vyko teatro legendos režisieriaus Peterio Brooko spektakliai), išleista festivalio pjesių antologija italų kalba.

       Italijos spauda šiam renginiui skyrė daug dėmesio. Nuo vasario mėnesio pradžios Italijos laikraščiuose („La Repubblica“, „Roma“, „Spettacoli Napolopiu“, „Il Mattino“, „Metrovie“, „Corriere del Mezzogiorno“, „Cronacie di Napoli“, „L'Articolo“ ir kt.) mirgėte mirgėjo festivalio A EST reklaminiai straipsniai: dramaturgų ir spektaklių nuotraukos, šalių pavadinimai, pjesių antraštės, bet tik retame straipsnyje pateiktos pjesės anotacijos. Atrodo, jog rašančiųjų tikslas buvo užmegzti pačią pirmąją pažintį, per daug nesigilinant į dramos kūrinių ir spektaklių ypatumus.

       Aušra Martišiūtė. Tarptautiniuose teatro festivaliuose populiarūs yra naujų pjesių skaitymai, o A EST festivalio organizatoriai pakvietė dramaturgus, režisierius ir aktorius itin intensyviam kūrybiniam darbui – per palyginti trumpą laiką pastatyti spektaklius. Ar tokia rizika pasiteisino?

       Laura Sintija Černiauskaitė. Šešios labai skirtingos kūrybinės trupės iš visos Italijos pristatė nevienodo lygio darbus. Pirmoji festivalio organizatorių sąlyga – ne ilgesnis kaip valandos trukmės spektaklio eskizas ar teatralizuotas skaitymas. Spektaklių kūrėjai tas sąlygas traktavo laisvai – nuo profesionalios, įspūdingos scenografijos (iš dalies ji ir nulėmė skaitymo atmosferą), kuria pasižymėjo Ingmaro Villgvisto „Helverio nakties“ skaitymai, iki minimalistinio M. Ivaškevičiaus „Malыšo“ spektaklio. Mariui šiuo atžvilgiu pasisekė labiausiai – jo pjesė prisišaukė turbūt rimčiausią iš festivalyje dalyvavusių režisierių sicilietį V. Pirrotto, jauną, bet prityrusį operų ir draminių kūrinių statytoją.

       A. Martišiūtė. Kaip italų režisieriai, aktoriai suvokė ir interpretavo jūsų pjeses? Ar jums – pjesių autoriams – pavyko daryti įtaką spektaklių kūrimo procesui?

       Marius Ivaškevičius. Bendrauti su aktoriais ir režisieriumi trukdė kalbos barjeras – italams anglų kalba gan tolima... Tačiau repeticijose išnyko tautiniai ir kultūriniai skirtumai, – tik išėjus iš teatro, suvokdavau, kad esu ne namie, o triukšmingame Neapoly. Teko sušvelninti tiesmuką ir utriruotą aktorių vaidybą – perdėtai patetišką tėvo, žiaurų ir drastišką Lionios personažo interpretaciją. Ir man, ir Laurai teko aiškinti aktoriams, jog lietuviai svarbiausius dalykus yra linkę nuslėpti, nutylėti (vyras, mylėdamas moterį, per visą gyvenimą gali vos vieną kartą pasakyti, jog ją myli), kad situacijos rimtumas gali būti slepiamas, maskuojamas lengvu humoru, žaismingumu, kad neišgąsdintum artimo žmogaus, nesuteiktum jam dar daugiau skausmo. Ilgainiui personažai įgavo subtilumo, o spektaklio metu buvo akimirkų, kai per nugarą bėgiojo šiurpuliukai, o juk tai – gero spektaklio ženklas. Festivaliui A EST pastatytas „Malыšas“ bus rodomas Katanijos festivalyje, Palerme ir Romoje. Spektaklio kūrėjai nori jį parodyti ir Lietuvos publikai, bet sunku pasakyti, ar pavyks tai suorganizuoti.

       L. S. Černiauskaitė. Deja, kuo galima pagirti Mariaus režisierių, to nepasakysi apie „Liučės“ režisierių ir nežinia pagal kokius kriterijus surinktą aktorių trupę. Apie „Liučę“ man kalbėti skaudžiausia. Net dabar, atitokusi nuo įspūdžių, nepajėgiu sušvelninti savo nuomonės apie itališką jos pastatymą. Pjesė buvo tiesiog sumaitota. Jei sakytume, kad tekstas yra dvasia, įsikūnijanti į spektaklio visumą, tai „Liučės“ atveju arogantiškas neišmanėlis tą dvasinę substanciją tiesiog suluošino, nemokšiškai sukišdamas ją į hibridišką saviveiklinį spektakliūkštį. Skaudu matyti taip linčiuojamą savo kūdikį...

       A. Martišiūtė. Deja, dramaturgas visada rizikuoja patirti šaltą dušą, net ir spiginant karštai Neapolio saulei. Dramų kūrėjai, kitaip nei poetai ar prozininkai, turi susitaikyti su viešomis kūrinio interpretacijomis, – dramos kūrinys pasiekia adresatą dažniausiai per tarpininkus – režisierių, aktorius. Paradoksalu, tačiau kaip tik su šia rizika susijusi teatrinė kūrinio interpretacija ir yra dramaturgų siekiamybė. Kūrėjas dažnai patiria nusivylimą, kai jo vaizduotę „perlaužia“ ar net sumaitoja kito kūrėjo vaizduotė. Tačiau kiekvienas kūrinys slepia savyje daugybę interpretacijų, skirtingų perskaitymo būdų. Kuo pasižymėjo (gerąja ir blogąja prasme) italų spektakliuose teatrinė jūsų pjesių interpretacija?

       M. Ivaškevičius. Buvau nustebęs, kad daugelis italų spektaklio mizanscenų priminė mano paties režisuotą „Malыšą“ (vietoj mūsų scenoje stovėjusių dviejų stalų italų spektaklyje buvo kopėčios, sudarančios dviejų greta sustatytų trikampių vaizdą). Net paklausiau režisieriaus, ar jis nematė mūsų spektaklio vaizdo įrašo, tačiau jo atsakymas buvo neigiamas. Režisierius atidžiai įsiskaitė į pjesės tekstą ir net išsprendė dvikalbystės problemą – ir rusiški, ir lietuviški epizodai buvo vaidinami italų kalba, tačiau paskutinis Lionios monologas buvo sakomas siciliečių tarme, sunkiai suprantama net patiems italams (beje, režisierius V. Pirrotto kilęs iš Sicilijos – A. M.).

       L. S. Černiauskaitė. Jau per pirmąją repeticiją patyriau šoką, kai paaiškėjo, kad „Liučės“ tėvo–motinos liniją režisierius pakeitė visiškai nemotyvuota videoabstrakcija su įrašytais bei kompiuteriu modifikuotais šių veikėjų balsais (patys italai vėliau sakė, kad dėl prastos įrašo kokybės jų teksto beveik nebuvo įmanoma suprasti). Tokios svarbios tėvų linijos, balanso principu koreguojančios Liučės ir Felikso istoriją, šiame spektaklyje kaip ir neliko. Eliminavus iš spektaklio tėvus, nublanko, esminio matmens neteko ir jaunieji veikėjai – juk be vyresniųjų personažų neatsiveria nei jų gelmė, nei dramatizmas. Negana to, režisieriui pasirodė nereikalinga ar nepatogi Felikso–motinos scena prie jūros – savotiška tėvų meilės reminiscencija, jų susitaikymas su praeitimi. Išpjovus iš organizmo sveikus, funkcionuojančius organus, jis, suprantama, po tokios vivisekcijos miršta visas. Taip ir nutiko su „Liuče“, kurią išskrodė niekam nežinomas italų „genijus“ S. Deva. Jeigu dar imsime domėn, kad dauguma teatralų nespėjo susipažinti su pristatomų pjesių antologija (ji buvo išleista italų kalba ir parduodama tik festivaliui įpusėjus) ir susidarė nuomonę apie kūrinius tik iš pamatytų spektaklių, nejauku net įsivaizduoti, ką tokiomis sąlygomis buvo galima spręsti apie „Liučė čiuožia“.

       A. Martišiūtė. Ar festivalyje įgyta patirtis padėjo suvokti, kuo jūsų kūrinių tematika, problemos, raiškos būdai yra saviti, lietuviški ir kuo jūsų kūriniai yra artimi kitokią patirtį turintiems žmonėms?

       M. Ivaškevičius. Man buvo staigmena, kad italai pasirinko „Malыšą“ – pjesę, mano požiūriu labiau aktualią lietuvių, rusų, gal dar vokiečių publikai (pjesėje vaizduojamos lietuvių tremties, Antrojo pasaulinio karo, Sibiro ir Lietuvos realijos – A. M.). Lauros pjesė yra kur kas aktualesnė ir bendražmogiškesnė, – joje vaizduojama dabartis, psichologiškai motyvuoti žmonių santykiai, visa tai, kas yra ir šiuolaikiška, ir universalu. „Malыšo“ pasirinkimo motyvai paaiškėjo susitikus režisierių V. Pirrotto, – jam artima buvo pjesės forma, pagrįsta laiškais, netiesioginiu personažų bendravimu. Režisierius jau turėjo patirties statyti tokio pobūdžio dramaturgiją, galbūt pjesės forma jį sudomino ir kaip rašytoją (V. Pirrotto – ne tik aktorius ir režisierius, bet ir dramaturgas).

       L. S. Černiauskaitė. Nors Pietų Italijoje auga bananmedžiai ir niekada nesninga, nesunku spėti, kad žmonės ten myli ir kenčia tiek pat, kiek mūsų iki kovo mėnesio užpustytoje Lietuvėlėje. „Malыšas“ ir „Liučė“, kaip rentgenas peršviečiančios žmonių santykius, matuojamus artumo ir meilės kategorijomis, savo tema – universalios pjesės. Ne tiek svarbu, ar jų skaitytojai (žiūrovai) skina bananus tiesiai nuo medžio, ar nusiperka prekybos centre ir sudoroja atsigręžę „veidu į Baltijos jūrą“.
       Jei vien tema būtų svarbiausia… Tačiau nulemia ne tema, o raiška. O raiškos atžvilgiu, – gal Marius ir užginčys, – bet man susidarė įspūdis, kad priešais italų publiką mes šmėkštelėjome kaip egzotiški paukščiai, imantys truputį kitokias gaidas… Gal net per daug kitokias, kad juos sujaudintume – juk žmones jaudina vienaip ar kitaip atpažįstami ženklai. Taigi į klausimą, ar galime jiems būti artimi ir kuo, atsakyti labai sunku. Būsiu tiesmuka – aš „neperkandau“ italų publikos. Neapčiuopiau jos poreikių, vertinimo kriterijų. Jeigu pakoregavę klausimą mėgintume suvokti, kas jiems yra ne artima, bet įdomu, turėtume atsižvelgti į tai, kad Italijoje ypač populiarus politinis teatras. Ir dar – tikslus, statiškas buitinio realizmo muliažas scenoje, kokio mes Lietuvoje gal net nesame turėję. Pas mus jis beregint būtų nušvilptas kaip antimeniškas, antiteatriškas. Nes tai teatras be metaforos, o juk lietuviui teatras be metaforos – neprasmingas, net nesuvokiamas. Ir nereikia visko suversti rusų okupacijos laikams – neva buvome priversti išrasti ypatingą ezopinę užuominų kalbą. O kaip tada pasaulio geriausioji poezija? Metafora – tai subtiliausių virpesių kodas, kurį tiesmukais žodžiais galima lengvai suluošinti. Ji tiesiog būtina, jei norime nors truputį išsiveržti virš daiktiškumo ir ne tiek nupasakoti, kiek retransliuoti dvasios virpesius. Teatras be metaforos man įtartinas, jis tiesiog praranda teatriškumo matmenį, virsta socialinių bei politinių kovų arena. Italai, kiek supratau, kaip tik tuo ir mėgaujasi – politinis teatras jiems sukelia ypač aistringas diskusijas. Tokios recepcijos pavyzdys būtų šiame festivalyje pastatytas spektaklis pagal čekų dramaturgo Jiry Pokorny pjesę apie kalnų kontrabandą. Čekas, beje, taip pat liko ne itin patenkintas tiesmuku, buitišku jo teksto realizavimu.

       A. Martišiūtė. Spektaklis – kartais dėl to malonu, kartais liūdna – trumpaamžis kūrinys. Tačiau išlieka tekstas ir naujų jo interpretacijų galimybė. Džiugu, jog jūsų pjesės verčiamos į kitas kalbas, skinasi kelią į pasaulį. Italų pažintis su lietuvių dramaturgų pjesėmis neapsiribos tik festivalyje parodytais spektakliais – pjesės „Malыš“ ir „Liučė čiuožia“ išleistos antologijoje italų kalba. Tačiau ir spektaklis išlieka žiūrovų atmintyje, – kaip temperamentingieji italai reagavo į jūsų pjesių pastatymus?

       L. S. Černiauskaitė. Pietų italai ne tik ilgai pietauja ir ilgai gulinėja siestos metu – jie taip pat ilgai, pasimėgaudami ploja po spektaklių. Ir po pusėtinai pavykusių, ir po, mano nuomone, visiškai prastų. Visiems ploja vienodai. Nepaisant nepalankių aplinkybių, „Liučėje“ publika išsėdėjo ir netgi geranoriškai plojo. Čia ir prarandi orientaciją, nes netenki to vienintelio mato, pagal kurį galėtum pasitikrint – sujaudino tavo tekstas publiką ar tiesiog praslydo paviršiais, suraibuliavo kaip atšvaitas... Nekalbu jau apie priklausomybę nuo vertimo ir kūrybinės trupės. Teatras „Mercadante“ festivaliui užleido mažąją salę, kurioje tilpo tik patys didžiausi entuziastai. Šešių pjesių iš Rytų Europos pristatymuose (kiekvienas spektaklis buvo parodytas po du kartus) šmėkščiojo vis tie patys veidai, todėl galėjome tik spėlioti, kam jie priklauso – teatro kritikų elitui, žiniasklaidai ar tai tiesiog aktorių „mamos“ ir „tiatės“... Beje, stebino ir žavėjo publikos kantrybė – pirmasis „Liučės“ parodymas dėl techninių kliūčių neįvyko, o kai iki vidurnakčio besibūriuojantiems žiūrovams pagaliau buvo pranešta, kad spektaklis nukeliamas į kitą dieną, visi kuo ramiausiai išsiskirstė. Jokių pretenzijų, gaižių minų...
       Nors tokius pagal pastatymo kokybę skirtingus „Malыšą“ ir „Liučę“ publika sutiko daugmaž vienodai geranoriškai, abiejų spektaklių metu salėje tvyrojo vos juntamas nesusigaudymas. Glumino ir tyla komiškose teksto vietose, – jei žiūrovas nesiduoda prajuokinamas, kyla įtarimas, kad nerandi su juo kontakto. Mariaus tekstą režisierius pajuto kaip brolis, sugebėjo jį atrakinti, ištraukti iš jo paslėptą jausmingumą. Tačiau, manding, publikai jis buvo pernelyg sudėtingas, daugiasluoksnis. Mariaus tekstus reikia išlukštenti, išvynioti prasmes po trupinėlį, atidarinėti metaforas kaip matrioškas – didesnėje randi vis mažesnę, o tai užtrunka. Tam reikia paties žiūrovo pastangų. Nežinau, ar italų žiūrovas tam pasirengęs.

       M. Ivaškevičius. Stebėjau publiką P. Brooko režisuoto spektaklio metu. Didžioji „Mercadante“ salė primena senovinį operos teatrą – ložės išdėstytos taip, kad prieš akis atsiveria ne tik scena, bet ir didžioji publikos dalis. Spektaklis mane ir, matyt, publiką kiek nuvylė. Gal dėl to, kad su teatro legenda buvo sieti dideli lūkesčiai? Publika, daugiausia jaunimas, sausakimšai užpildžiusi teatro salę, spektaklio metu aiškiai nuobodžiavo. Tačiau visi kantriai išsėdėjo iki vaidinimo pabaigos, o tada jau parodė teatro legendai deramą dėmesį – ilgai tęsėsi plojimai, į sceną išėjusį seną režisierių žiūrovai sveikino atsistoję.

       A. Martišiūtė. Kokių kūrybinių impulsų suteikė Italijoje patirti įspūdžiai? Gal atsiskleidė kitokio dramatizmo (tarkim, kitokio mentaliteto žmogui artimos dramaturgijos) galimybės?

       L. S. Černiauskaitė. Kadangi svečiavomės egzotiškame Pietų Italijos mieste Neapolyje, Apeninų pusiasalyje, vadinasi, ne taip jau toli Afrikos, galėjome įkvėpti ypač minkšto mauriško oro ir pajusti jame tingiai levituojančių kultūrinių reiškinių savitumą – toks savitas pasirodė ir tas „Mercadante“ teatre įvykęs festivalis A EST, skirtas Rytų Europos šiuolaikinei dramaturgijai. Jei patikėtume jo organizatoriais, – beje, atvykėliais iš Šiaurės Italijos, – dirbti su Pietų Italijos žmonėmis esąs vienas vargas – šie „nedraugauja su laikrodžiais“, tinginiauja ir žavingai pučia miglą į akis, t. y. migdo tave pažadais, nieko neskubėdami daryti. Esu linkusi viską paaiškinti klimato ypatybėmis – tokiame šilkiniame ore užmiršti net savo vardą, – čia neįmanoma nei skubinti įvykių, nei apskritai jų tikėtis: gyvenimo pilnatvė tiesiog įkvepiama su švelniu Viduržemio jūros vėju, ir bet kokio užsimezgančio įvykio ar konflikto (o vienas be kito, jei vadovausimės dramaturgijos kriterijais, – neegzistuoja) užuomazgos tuoj pat neskausmingai nupučiamos a domani (iki rytdienos). Viskas bus padaryta rytoj. Esu beveik absoliučiai įsitikinusi, kad šioje klimatinėje juostoje susiformavusiai kultūrai tiesiogiai įtaką daro saulė ir šiltų vandenų apsuptis. Išvažiavau iš Neapolio supratusi, jog dėl lėtos čionykščio gyvenimo tėkmės, – o prie jos neišvengiamai tenka prisitaikyti, – dviejų savaičių tikrai yra per mažai, kad parsivežtum apie šią šalį kokių konkrečių žinių, kad ir apie italų teatrą. Užliūliuota saldžių Apeninų pusiasalio „gimdos vandenų“ (žemėlapyje mano geografijos mokytojui šis pusiasalis kažkodėl priminė batą, o man jis greičiau buvo panašus į milžinišką dviejų jūrų skalaujamą gimdą), spėjau tik prisiliesti teatro paribių, dalyvavau keliose gana vangiose repeticijose, bet taip ir neatsidūriau teatriniame sūkuryje, kurio iš tiesų ir nesijuto… Gal čia ir vėl kaltas tas nuo jūros plevenantis miglotas šilkas?

       A. Martišiūtė. Kitokie žmonės, papročiai, tekstai kartais kelia pasipriešinimą, kartais sukelia kūrybinių impulsų. Kuo jums prasminga Italijoje įgyta patirtis?

       L. S. Černiauskaitė. Susidūrimas su kita kultūra moko tolerancijos. Nesuprantami dalykai dažnai sukelia gynybines reakcijas – skatina agresiją, atmetimą. Tai – pirmas susipažinimo etapas. Antras, atslūgus negatyvumo bangai, susitikimo žingsnis – iššūkis sau ir kitam, noras suprasti, pažinti ir susipažinti. Man asmeniškai buvo naudingas darbas su aktoriais. Įsitikinus, kad jiems neišaiškinta net elementari personažų veiksmų motyvacija, mudvi su vertėja Birute Žindžiūte-Michelini keliose repeticijose tiesiog ėmėmės režisieriaus darbo (Birutė yra vertėjavusi E. Nekrošiaus repeticijose su italų aktoriais, aš – baigiau vieną režisūros kursą LMA). Iki tol scenoje apskritai tvyrojo sumaištis ir nesusigaudymas: personažų vidinės būsenos neiškristalizuotos, nesumegztos ant bendros ašies, aktoriai statiški, beria tekstą kas sau, žodžiu – saviveiklininkų būrelis. Sėdėdama pirmoje repeticijoje tiesiog išsigandau, – juk gėda bus po premjeros išėjus į salę nusilenkti! Nuskambės pompastiškai, bet teko gelbėti situaciją. Aktoriai net neslėpė, kad yra sutrikę ir patys nežino, ką toje scenoje veikia. Aiškinomės, ieškojome personažų vidinių konfliktų ir jų sceninės raiškos. Man pačiai buvo naudinga pasitikrinti motyvacijas, – ar personažai tvirtai „įrašyti“, ar tik „padrabstyti“ lengva ranka. Teko sau pripažint, kad esama ir to „padrabstymo“, ypač Tanios ir Vaikino linijoje. Taigi aktoriams patiems tenka susikurti personažus, kitaip sakant, užbaigti mano darbą. O jeigu jiems trūksta psichologinio skvarbumo, patirties, vaizduotės – kas tada? Taigi bendraudama su italų aktoriais, galima sakyti, kiekvieną savo personažą „perrašiau“ dar sykį.

       M. Ivaškevičius. Kelionėse atsitinka keistų dalykų, kurie joms suteikia vieną ar kitą „potekstę“. Antai mums važiuojant Vezuvijaus link, taksi sustojo pusiaukelėje ir toliau reikėjo kopti pėsčiomis. Įkopus į pačią Vezuvijaus viršūnę, pasigirdo telefono žinutės garsas. Pranešimas skelbė, kad Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią metų kūrinį skirta pjesei „Madagaskaras“. Pamaniau, keisti dalykai dedasi: Vezuvijus – ne kalnas, o ugnikalnis, drama Lietuvoje – ne literatūros, o teatro kūrinys, tačiau premiją gavo literatūrinę!

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1