ANTRA DALIS

 
       ETANAS. Pakelkite, pakelkite tą šiukšlę! Kodėl jūs simuliuojate? Lažybos yra lažybos – tai garbės reikalas. Reikia mokėti garbingai pralaimėti. Pakelkite tą išmatų gabalėlį, prašau.
       DŽOELIS. Koks aš nelaimingas! Kaip man nepakeliamai sunku! Jūs neįsivaizduojat. Jūs nesuvokiat, ką reiškia prarasti viltį ką nors nužudyti. Tai – siaubinga! Gyvenimas yra kalėjimas, o vienintelė laisvės forma jame yra žudyti. Žudymas sukelia tokį svaigulį, tu užsimiršti... Niekas aplink nebeegzistuoja, tik tu ir auka, kuri tuoj paplūs krauju ir dejonėm. Kai aš žudau, aš užmirštu, kad esu kuprotas, aš pamirštu, kad esu šlubas ir šveplas, kad abi mano kojos kairės, o pirštai – sulipę. Aš pamirštu, kad neturiu vaikystės prisiminimų. Užmirštu, kad esu drovus ir bijau paklausti, kiek dabar laiko. Bijau paklausti, kur tualetas. Jeigu pargriūnu, mane apima tokia gėda, kad aš devyniasdešimt devynis kartus nugriūnu tyčia, kad visi pagalvotų, jog ir pirmą kartą pargriuvau specialiai...
       ETANAS. Galėjot nesilažinti! Aš gi jums sakiau, kad nėra jokios mamos. Užtenka čia žliumbti!
       DŽOELIS. Pala, pala... tas šūdelis... Tai juk įrodymas, kad netoliese kažkas yra! Kur jis? Vajė, negaliu surasti... Kur tas sušiktas šūdas?
       ETANAS. Meskit tą šūdelį, liaukitės jį uostyti! Tai labai neestetiška. Be to, jūs galite užsikrėsti kokia nors nepagydoma liga.
       DŽOELIS. Aš ir sergu nepagydoma liga – negalėjimu žudyti! Bet man pamažu grįžta viltis, nes nujaučiu, kad tas šūdukas yra jūsų motinos.
       ETANAS. Tik nepradėkite iš to džiaugsmo to š. valgyti!
       DŽOELIS. Taip, šis nuostabus šūdelis yra jūsų motinos. Pažiūrėkit, jis labai panašus į jus. Nemanote?
       ETANAS. To jau pakaks! Marš kelti kuosiukus į lizdus! Užteks čia šūdą malti!
       DŽOELIS. Meldžiu vienos išlygos! Jeigu dabar man suskaičiavus iki keturiasdešimt septynių čia nepasirodys jūsų mama, aš sutinku ne tik sukelti kuosiukus į medžius, bet, jei norėsite, sukelsiu medžius į kuosiukus. Ir darysiu visa tai efektyviai, ir niekuo nebesiskųsiu.
       ETANAS. Skaičiuokit!
       DŽOELIS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ............................................................45, 46…
       ETANAS. Na kur mano mylima mama? Kas tai?!
       DŽOELIS. Kur?
       ETANAS. Ana va!
       DŽOELIS. Kažkokia žmogysta... Melskitės, kad tai nebūtų jūsų mama.
       ETANAS. Brangusis Dieve, meldžiu, kad tai nebūtų...
       ŽMOGYSTA. Sūnau! Sūneli! Tai aš. Kiek metų nesimatėm, a?
       ETANAS. Tai ne mano mama! Tai net visai ne moteris!
       DŽOELIS. Kur jau ne! Gal tai net ir ne žmogus?
       ŽMOGYSTA. Sūnau, sūneli! Kaip tu užaugai!
       DŽOELIS. Tai tikrai ne moteris. Tai – vyras! Jūs teisus. Bet kodėl jis vadina jus savo sūnumi?
       ETANAS. Mane? Tai jus jis vadina savo sūnumi!
       ŽMOGYSTA. Štai mes ir susitikome...
       DŽOELIS. Ką? Nesąmonė, aš niekad neturėjau tėvų.
       ETANAS. O aš niekad neturėjau tėvo. Pažiūrėkit, kaip meiliai jis į jus žiūri...
       DŽOELIS. Į mane? Tai į jus jis žiūri ir akių atplėšt negali. Pasiilgo...
       ŽMOGYSTA. Piktas likimas buvo mus išskyręs.
       ETANAS. Jums nekilo įtarimas, kad tas žmogus yra, atsiprašau, žvairas?
       DŽOELIS. Dabar, kai geriau įsižiūrėjau, man atrodo, kad jis gal kiek ir žvairokas.
       ŽMOGYSTA. Bet viskas jau praeity. Dabar vėl viskas bus po senovei!
       ETANAS. Pone, kodėl jūs vadinate mane savo sūnumi?
       ŽMOGYSTA. Todėl, kad tu ir esi mano sūnus.
       ETANAS. Dabar jūs paklauskite, ko aš klausiau.
       DŽOELIS. Pone, kodėl jūs laikote mane savo sūnumi?
       ŽMOGYSTA. Todėl, kvailuti, kad tu ir esi mano sūnus.
       ETANAS. Šitas žmogus yra arba aklas, arba pamišęs, arba visus sutiktuosius vadina savo sūnumis. Gal net moteris, šunis, antis, plyteles, saldainių popierėlius, savaitės dienas...
       DŽOELIS. Žaviuosi jūsų sumanumu! Tikriausiai taip ir yra. Bet kaip patikrinti, kuris iš trijų variantų teisingas?
       ETANAS. Teisingi gali būti net visi variantai kartu.
       ŽMOGYSTA. Sūnau, kodėl tu laikai rankoje mėšliuką?
       DŽOELIS. Jis neaklas – mato, ką laikau rankoje.
       ETANAS. Mato, ką laikote, ir pavadino jus savo sūnumi. Keistumai! Jis neaklas. Ir laiko jus savo vaiku.
       DŽOELIS. Tai dar nieko nereiškia! Jis yra aklas, visus vadina savo sūnumis, o šūdą paprasčiausiai užuodė!
       ETANAS. Gerai mąstote, gali būti ir taip.
       ŽMOGYSTA. Štai skrenda trys kormoranai...
       DŽOELIS. Kormoranai tikrai skrenda! Vienas, du... trys. Jis neaklas!
       ETANAS. Ir nevadina kormoranų savo sūnumis... Ar vadino?
       DŽOELIS. Ne. Nė vieno kormorano nešaukė savo sūnumi.
       ETANAS. Vadinasi, jis neaklas ir neturi įpročio nei iš šio, nei iš to visų vadinti savo sūnumis.
       DŽOELIS. Pamišėlis! Vargšas senas pamišėlis.
       ETANAS. Ne toks ir vargšas. Sėdi prabangiame invalido vežimėly, ratai chromuoti, blėkos tviska...
       DŽOELIS. Bet man jo vis tiek gaila...
       ŽMOGYSTA. Trys kormoranai... Kaip aną rytą ant ledo. Tik tu ir aš. Tik ledas ir mes, sūnau. Ir mes čiuožėme...
       DŽOELIS. Jūs jo sūnus! Aš niekada nečiuožiau. Niekada! Gėda! O jūs – čiuožėte. Jūs man pasakojote, kaip vaikystėje čiuožėte.
       ETANAS. Atsiprašau, bet aš čiužinėjau su mama.
       DŽOELIS. Paklausykite! Per daug atsitiktinumų. Jis vadina jus savo sūnumi, mini, kad su jumis čiuožė. Pasakykite, kas su tėvais čiuožia? Niekas su tėvais nečiuožia! Tėvai su vaikais nečiuožia! Tėvai yra per sunkūs, kad su vaikais čiuožtų. O jūsų tėvas yra pamišėlis, kuris su jumis čiuožė. Ir jūs čiuožėte.
       ETANAS. Atleiskite, tačiau man neatlėgsta įspūdis, kad jūs – debilas!
       ŽMOGYSTA. Mano kuprotas, šlubas šveplas debilėlis...
       ETANAS. Girdite? Jis tikrai kalba apie jus...
       DŽOELIS. Patylėkit...
       ŽMOGYSTA. Mano vargšelis. Mano mažas sulipapirštis...
       ETANAS. Nėra jokių abejonių, jūs esa...
       DŽOELIS. Užsičiaupkit, dėl Dievo meilės!
       ŽMOGYSTA. ...išsigimėlis. Vedžiausi tave ledu, tavo abi kairės kojos taip graudžiai tapsėjo, kad vienu metu net maniau: neišdrįsiu...
       ETANAS. Dar įrodymų reikia?..
       ŽMOGYSTA. Vedžiau tave skandinti. Juk buvai toks šlykštus išsigimėlis, kurio niekam neparodysi. Eketę kirtau. Savo dauneliui debilėliui...
       ETANAS. Gal jį reikia užčiaupti? Jis taip... taip negražiai apie jus kalba...
       DŽOELIS. Tegul kalba! Tegul viską pasako... Jeigu jau kalba apie mane, tegul viską... Aš gi neturiu vaikystės atsiminimų... Viską sužinosiu, kad ir kaip skaudu.
       ŽMOGYSTA. Iškirtau eketę eketužę, mažutę, argi didelės tokiam mažulėliui reikia? Akmenėlį po kakleliu parišau. Ir jau leisiu, bet pabūgau...
       DŽOELIS. Tu pabūgai? Tau sudrebėjo ranka, tau pagailo?..
       ŽMOGYSTA (neišgirdus Džoelio žodžių). ...kad kas pamatys. Tada atsinešiau šautuvą. Ir stiklinių. Tokių storų briaunotų stiklinių. Ir, kad nieks neįtartų, jog noriu tave nuskandinti, tau ant galvos uždėjau stiklinę. Mes dažnai taip darydavom. Aš tau ant galvos uždedu stiklinę ir šaunu. Ir kiek visiems juoko. Ir tąkart uždėjau tą stiklinę, kad kiti pamanytų, jog žaidžiam tavo mėgstamiausią žaidimą... Kad pamanytų, jog įvyko nelaimingas atsitikimas – nepataikiau. O ta stiklinė tau nuo galvytės slysta, krenta – tu drebi, tau šalta. Visai plonais drabužėliais aprengtas... Šaunu ir vis nepataikau... Šaunu ir vis nepataikau... Šaunu – pro šalį. Pykstu ant tavęs, rėkiu... Tau gal buvo kokie ketveri, turbūt nieko ir neatsimeni... Visas kulkas baigiu iššaudyt. Ir galvoju – gal ne šiaip sau?
       DŽOELIS. ...Gal pats likimas neleidžia manęs nu...
       ŽMOGYSTA. Bet susikaupiu, atsikratau blogų minčių ir taikau, lyg paskutinį kartą gyvenime taikyčiaus – taip taikau. Ir šaunu. Tiesiai į kaktytę, tiesiai į viduriuką... Bet stiklinė tuo metu tau nuo galvos nuslysta ir krenta. Ir stiklinė su kulka susitinka. Ir kulka kažkur sau nulekia... O tu stovi kaip stovėjęs, tik galvytė nuleista, toks mažas ir bejėgis... Iš galvytės tau kraujas bliaukia. Visas veidelis raudonas. Nes stiklinė sudužo į tūkstančius skeveldrų, jos tavo veidelį sudraskė... Kraujas varva, ledą raudonai dažo. O aš laukiu, kol tu mirtinai nukraujuosi. Laukiu pusdienį, laukiu dieną ir sulaukt negaliu. Nenukraujuoji. Nesupratau, kodėl pykau, rėkiau. O tu stovi, nė iš vietos nepajudi, tik kruvinos ašaros tavo skruostais rieda... Paskui pasilenki, lyg tau būtų pilvą susopę, ir imi vemti. Ir vemi krauju. Vemi ir vemi, ir tam vėmimui galo nėra... Ir išvemi stiklinės šukes...
       DŽOELIS. Aš atsiminiau! Taip viskas ir buvo! Lygiai taip viskas ir vyko...
       ETANAS. Ką jūs atsiminėt? Taip atsitiko man! Ta stiklinė ir tas kraujas... Aš jums jau pasakojau. Čia mano atvejis! Aš nuo to pasakojimo ir atsiminimų tuoj susivemsiu. Dievaži susivemsiu. Jūs sakėt, kad man padėtų menkas kraujo praliejimas? Praliekit jo kraują! Ištaškykit jo makaulę! Ištąsykit jo žarnas! Iškarstykit ant medžių šakų! Atkeršykit už mane! Nubauskite jį, maldauju.
       DŽOELIS. Užsičiaupkit.
       ETANAS. Tai mano mama! Jūs gi norėjote ją užmušti. Šitaip troškote! Tai darykite! Aš jums leidžiu. Aš jūsų prašau. Nužudykite ją! Aš duosiu jums už tai šimtą milijonų piniginių vienetų...
       ŽMOGYSTA. Nuo tavo kraujo pradėjo tirpti ledas ir mano kojos ėmė smigti į tęžtantį raudoną ižą. Atrodė, kad skęstu kraujuje. Taip beveik ir buvo. Aš skendau savo vaiko kraujuje.
       ETANAS. Tai jūs jos nežudysite? Kodėl?!
       DŽOELIS. Aš nesu tas, kokiu save bandžiau parodyti. Aš ne žudikas... Aš pajuokavau. Pamelavau! Man visai nepatinka muštis!
       ETANAS. Eik ir nudobk ją! Greitai! Ji verta mirties. Ir pačios baisiausios. Varyk!
       DŽOELIS. Ne! Man bloga! Aš pajuokavau! Tai buvo tik pokštas. Atleiskite man, prašau. Aš negaliu pakelti rankos prieš savo tėvą!
       ETANAS. Tad žiūrėk – aš tavo tėvą ir savo motiną nuteisiu mirties bausme!
       DŽOELIS. Ne, nereikia! Maldauju! Tegu gyvena, kad ir ką man padarė ar norėjo padaryti. Aš juk likau gyvas!
       ETANAS (naudoja fizinius veiksmus prieš Žmogystą). Še tau! Už viską! Už psichologinius kompleksus! Už vėmimą! Už skeveldras! Už neryžtingumą, už sulipusius pirštus ir šveplumą. Še tau už šlubavimą abiem kreivom kojom! Še tau, kad norėjai nušauti, kad palikai nukraujuoti. Kad barei ir keikei. Kad neleidai į cirką. Še, atsiimk!
       ŽMOGYSTA (tuo metu, kai Etanas ją bando nužudyti). Ir ką jūs galvojate? Nugrimzdau. Iš apačios dar regėjau, kaip mano debilėlis stovi prie eketės, laukia, kada išnersiu. Su akmenuku, parištu po kaklu, laukia. Nuėmęs nuo šautuvo diržą. Paduos man vieną galą, kai tik išnersiu. Mano gelbėtojas. Neišnėriau. Pristigo jėgų. Taip buvau pavargęs, nusiplūkęs per dieną. Taip ir pratūnojau po ledu iki ledonešio. O per ledonešį lytys mano kaulus sutrynė į miltus. Jų beveik nebeliko. Tik dantis ir pusė dubens. Dabar aš – iš protezų. Ir man nieko neskauda. Tik dešinę sielos pusę.
       ŽMOGYSTA. Aš esu akla, sena, pamišusi žmogysta, kiekvieną sutiktąjį vadinu savo sūnumi. Medžius, šunis, antis, čerpes, saldainių popierėlius, metų laikus. Sutinku medį ir sakau: sūnau! Sutinku antį ir sakau: sūnau... Sutinku ir klausiu: kiek metų nesimatėm? A?

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1