1. Globalizacija, migracija, buvimas pasaulio piliečiais, laisvoji rinka – tokios ir panašios sąvokos tapo įprastos mūsų tikrovei ir kasdienybei. Kaip Jūs matote, vertinate Lietuvą, lietuvius šiandienos pasaulio erdvėje? Kokias regite Lietuvos ateities perspektyvas, o gal – pavojus?

       2. Kūryba ir konkurencija. Atrodo, nesugretinami ar net negretintini dalykai. Gal vis dėlto? Ar galima teigti, kad visos knygos dabar gali būti prilygintinos prekėms, o visi kūrėjai – jų gamintojams?

       3. Asketiškas atsiskyrėlis ar bohemiškas linksmuolis, nevaržomas genijus ar mąslus filosofas... – šie ir kiti stereotipai skirtingais laikais būdavo pasitelkiami poezijos kūrėjams  apibūdinti. Ar tokios etiketės dar turi galios? Ar jaučiate apie Jus suformuoto „poeto“ įvaizdžio spaudimą?
       Jei reiktų pristatyti šiuolaikinį poetą, kokiais žodžiais pats tai padarytumėte? Ar užtektų tradicinių stereotipų? O gal poeto ir poezijos samprata yra įgavusi naujų prasmių?


     

       RIMVYDAS STANKEVIČIUS

       1. Kas yra pasaulio pilietis? Tas, kuris kas savaitę keičia gyvenamąją vietą, turi namą Ispanijoje ir verslą Brazilijoje? Ar slapstosi nuo Lietuvos teisingumo Airijoje? Manau, kad ne. Ir manau, kad pasaulio piliečių šiais laikais ne gausėja, kaip galima būtų spėti pagal šio termino vartojimo kalboje dažnumą, o atvirkščiai – mažėja. Pasaulio pilietis buvo mano senelis, nė karto gyvenime nebuvęs Vilniuje, bet turėjęs savo nuojautą apie tai, ko Dievas tikisi iš mūsų – kas išties svarbiausia einant šiuo gyvenimu, kokio maisto ir kokio mokslo mums reikia paduoti savo sielai, klausęsis vėjų ir medžių, uostęs žemę, virstančią iš po arklo, mokėjęs nuspėti orus geriau negu sinoptikas, žinojęs, „prie kokio mėnulio“ geriausia sėti kviečius, sodinti obelis... Pasaulio pilietė tebėra mano mama, iš moteriškų nuojautų, sapnų, gamtos ir žmonių judesių gebanti išsunkti daugiau tiesos nei iš laikraščių, televizijos ar mokslinių knygų. Pasaulio piliečiais vadinu tuos, kurie rūpinasi ne santykiais tarp valstybių, ne kariniais ar šaltaisiais konfliktais, ne Lietuvos aklimatizacija Europos Sąjungoje, svarstymais, ar gerai, ar prastai šalį vairuoja politikai, bet žmonėmis – apskritai žmonija, su gebėjimu klausytis ir girdėti, jausti ir pasakoti, mokėjimu būti ar nebūti laimingais ir vis dar žaliuojantį norą egzistuoti, pratęsti save, dar turėti vaikų...
       Koks gi požiūris dar gali būti globalesnis? Tą šiandienį globalizacijos procesą, dėmesio sutelkimą tik ties žmonių sugalvotais sutartiniais ženklais, kaip „valstybės“, „jų įtakos sferos“, „tarptautiniai susitarimai“, „ekonominis bendradarbiavimas“, „karai ir paliaubos“, aš vadinu siauru, trumparegišku – aprėpiančiu tik patį primityviausią pasaulio būties sluoksnį. Taip, tas žvilgsnis aprėpia tik mainus – turgų, kuriame pilna godulio, baimių, malonumų, o ir barnių bei muštynių jame visuomet pasitaiko. Čia turiu omeny taip pat ir visus karus bei politines krizes.
       Taigi, visą gyvenimą žvelgiame tik į turgų, nepakeldami akių į dangų, į gražią moterį, į save.
       Tas mažesnysis pasaulis – laisvosios rinkos pasaulis – taip pat nėra blogas. Jei žmogaus poreikiai ir siekiai šiame gyvenime (kuris galbūt kiekvienam – vienintelis) nėra dideli, mažajame pasaulyje pragyventi jį yra tikrai patogu ir malonu. O malonumus mėgsta visi žmonės. Aš – taip pat. Todėl dvasinį gyvenimą gyvenu tik pripuolamai, kai imu savimi šlykštėtis nuo visiško savo atbukimo. Ir išneriu trumpam į didįjį pasaulį. Tuomet užplūsta džiaugsmas ir ramybė, kad viskas yra daug sudėtingiau, nei dažnai atrodo, o mumis galbūt rūpinasi to sudėtingo mechanizmo kūrėjas. Ir, palyginęs jį su mažuoju pasauliu, suprantu, ko šiame trūksta. Romantikos, tos, kur iš stebuklinių pasakų. Žinojimo, kad šis pasaulis nepažinus, kad vykstantys dalykai turi begales prasmių.
       Šiaip globalizacijos ir laisvosios rinkos pasaulyje nematau nieko, kas gąsdintų. Bijoti reikia savęs. Bijoti, kad vieną dieną patikėsime, jog mažasis (mainų) pasaulis yra vienintelis, ir pamiršim tikrojo pasaulio didybę. Pamiršim, kad šioje laisvojoje rinkoje brangiausiai apmokama prekė – mūsų laikas. Jį perka iš mūsų, o mes parduodam. Kad būtumėm sotesni, švaresni, linksmesni. Juk lietuviui taip reikia to laiko paspoksoti į tekančią upę, į degančią ugnį, į garuojančią dirvą... Kitaip jis gali nustoti būti savimi.

       2. Prekėmis pavadinti galima viską, ką galima pirkti arba parduoti. Preke galima pavadinti netgi mišias, jei kunigas jas aukoja dėl to, kad kažkas paprašė ir sumokėjo už tai. Bet dėl to per mišias kalbamos maldos netampa mažiau nuoširdžios ar mažiau šventos. Taigi – knygos yra prekės. Tačiau visa tai, kas jose parašyta – nebūtinai rašyta pardavimui. Norisi tikėti – dažniausiai rašyta ne pardavimui. Norint suvokti skirtumą tarp rašymo sau ir rašymo pardavimui, geriausiai įsivaizduoti pyragą, iškeptą parduoti ir iškeptą sau bei mylimiems žmonėms. Skirtumas akivaizdus.
       Taigi tokie rašytojai, kurie rašo knygas pardavimui – konkuruoja tarpusavyje pagal visus rinkos dėsnius. Kaip tik tokius rašytojus galima prilyginti prekių gamintojams. Jų kūrinius įkvepia į paklausą nukreipti receptoriai – ko šiandien labiausiai nori vartotojas, kas geriausiai „turguje eina“. Bet į tokius rašytojus – verslininkus – aš nežiūriu smerkiamai. Gal tik šiek tiek iš aukšto. Mat jie tenkina masių poreikius, stengiasi, kad žmonėms būtų gerai, vadinasi, kaunasi gėrio pusėje.
       Galiu tik pasakyti, kad tokio tipo lietuvių rašytojams sekasi labai prastai. Nė vieno lietuvio rašytojo „prekė“ dar neišplaukė į galingąją pasaulinę rinką, nė viena nepripažinta bestseleriu, nė viena neekranizuota Holivude.
       Tikrojoje, aukščiausios prabos literatūroje yra ir neparduodamų dalykų. Ir nenuperkamų. Galima nusipirkti paukštį, tačiau gebėjimo mėgautis jo giesmėmis juk nenusipirksi. Tad ir dailiuose prekių įpakavimuose tūnantys kūriniai neperkami ir neparduodami, jie yra (bent jau turėtų būti) išminties ir jausmo grynuoliai, kvapų ir patirčių ekstraktai, gebantys užburti, dovanoti katarsį, jei tik sugebėsi savyje pažadinti receptorius.
       Šio fronto rašytojai taip pat tarpusavyje konkuruoja. Bet toli gražu ne pagal rinkos kriterijus. Ta konkurencija galbūt panėšėtų į dviejų jaunuolių galynėjimąsi dėl panelės meilės. Turi begalinę veiksmų laisvę, savo talentus, moralę ir domesius, bet nežinai tikrųjų vertinimo kriterijų. Juk panelės širdis renkasi ne pagal rinkos vertybių skalę. Bent jau norėtųsi tuo tikėti.
       Taigi. Nors patys kūrėjai labai nenoriai pripažįsta, kad konkurencija tarp plunksnos brolių egzistuoja, bet ji egzistuoja. Kaip ir pavydas, iššūkis pranokti kitus, parašyti taip, kad kiti mintyse sau ištartų: „Kodėl, po velnių, ne aš tai parašiau?“ Man gražus tas galynėjimasis. Gal išminčiams ir juokingas, bet varantis į priekį, neleidžiantis apkiausti, tingėti. Tokia konkurencija man primena Patroklo ir Hektoro dvikovą, kurioje jie grūmėsi ne dėl pinigų, ne dėl moterų, ne dėl tėvynės ir ne keršto skatinami. Jie tiesiog mūšio lauke ieškojo vienas kito, nes norėjo įrodyti, jog vienas už kitą geresnis. Mat jautėsi esą verti vienas kito.
       Man patinka konkuruoti. Patinka rikiuoti ir kitus rašytojus, poetus. Turiu susidaręs sau geriausiųjų poetų dešimtuką. Ir kas kelerius metus jie persiskirsto vietom. Kai kurie užleidžia pozicijas atėjusiems jaunesniems, įtaigesniems poezijos burtininkams. Man patinka rodyti pagarbą didesniems, galingesniems poetams, augti, kaupti jėgas ir slapčia žadėti: „Kada nors suremsime kardus.“

       3. Jeigu mano mama mane vadina poetu, suprantu, kad pasakiau ką nors labai kvailo. Žodis „poetas“ mano žmonos lūpose reiškia, kad esu nepraktiškas, nesavarankiškas ir lengvai pamišęs. Visuomenėje žodis „poetas“ vis dar reiškia, kad kalbama apie knygomis apsivertusį, neturtingą žmogų, kupiną keistybių, romantišką, iškalbingą ir nuolat girtą.
       Juokingiausia, kad nė apie vieną šių apibūdinimų negalėčiau pasakyti: „Šmeižtas.“ Kaip ir apie klausime išvardytas etiketes: „bohemiškas linksmuolis“, „nevaržomas genijus“ etc. Šitaip galima pavadinti kiekvieną poetą. Įdomiau, kai imamos kurti asmeninės etiketės: „Navakas – gražuolė su ūsais“, „Parulskis – ciniškas mizantropas“, „Marčėnas – didybės manijos Napoleonas“...
       Mane įprasta laikyti arogantišku. Tokia tradicija. Jeigu pasakau: „Laba diena“, žmonės toje frazėje užčiuopia arogancijos užtaisą, jei nesakau: „Laba diena“ – arogancija man neleidžia šnekėti.
       Kartais linksmina, kartais erzina tokios etiketės, bet labiausiai kelia nerimą nežinojimas, kiek toje etiketėje esama tiesos. Juk sau visuomet atrodai visai ne toks, nei tave mato kiti. Tačiau iš tiesų daugumai rašytojų, poetų yra visiškai vis vien, ką apie juos kalba. Mes juk ne manekenės ir ne politikai, kad mums rūpėtų mūsų įvaizdis. Tiksliau – iš tokio narciziško pomėgio labai greitai išaugama. Atsimenu, kuomet aš studijų metais nešiojau ilgą megztinį su aukšta atraitoma apykakle ir beretę, kad būčiau panašesnis į poetą, tačiau atsižaidžiau įvaizdžiais tais pačiais studijų metais. Geriausiai kūrėjo santykį su savo kūriniais ir, nepabijokim to žodžio, savo paties talentu, apibūdina W. A. Mozarto frazė, pasakyta imperatoriui: „Aš esu vulgarus žmogus. Bet mano muzika ne tokia. Užtikrinu jus.“
       Bet dėl visa pikta įsidėmėjau sau skirtą priekaištą dėl tariamos arogancijos. Auklėju save. Mokausi būti nuolankesnis. Draugai sako, kad kolei kas ne itin sekasi.
       Jei pačiam reikėtų šabloniškai apibūdinti šiuolaikinio poeto paveikslą, pasakyčiau, kad tai jautrūs žmonės, intensyviai besikapstantys po savo vidų, žmonės labiau ieškantys Dievo nei kiti. Galbūt dėl to kartais ir mažiau nei kiti to Dievo turintys. Jie drauge ir labai skirtingi, ir kažkuo panašūs. Tai savi, mano parapijos žmonės, kurių ne iš mandagumo teiraujuosi, kaip sveikata, kaip nuotaikos, ties kuo zuja mintys, kokios gražuolės kūną šiuo metu laižo jų aistrų liepsnos? Dažniausiai jie neatsako – poetai balsu drovisi, dažnai ir nemoka kalbėti. Bet aš žinau – jie parašys apie tai. Dar ir kaip parašys.       DAIVA ČEPAUSKAITĖ

       1. Visavertį lietuvį pasaulio erdvėje, manau, bus galima pamatyti dar ne greit. Šiandien jis dar tik kapstosi vystykluose ir tenkina gyvybiškai svarbius savo poreikius, t. y. bando užsidirbti maistui, būstui bei būtiniausioms reikmėms. Man jis panašus į kompleksuotą nepilnametį, kuris daug nori, bet nedaug gali. Kai didžiųjų valstybių piliečiai daug gali, bet jau nebenori. Lietuva niekada nebus didelė pasauly. Turbūt ji niekada nebus ir labai turtinga materialiniu aspektu. Bet ji gali būti įdomi. Kuo? Daug kuo – baltiška kilme, istorine atmintim, seniausia gyva indoeuropiečių kalba, kultūra, talentais, asmenybėmis ir t. t. Tai ir yra mūsų turtas. Bet lietuvis, be viso to, dar nori ir valgyti bei pamaitinti savo vaikus. Tai, be abejo, nėra joks išskirtinis tautos bruožas. Tačiau, tarkim, jei britui tai jokia problema, nes jis gali užsidirbti pragyvenimui savo šalyje, tai lietuviui tėvynėje sunkiai sekasi. Kai jis Lietuvoje galės ne tik dirbti, bet ir uždirbti, nustosime sukti galvą apie emigracijos problemas. Kai visos šalies institucijos suvoks, kad brangiausias Lietuvos turtas – žmogus, kai jis globalizacijos, migracijos ir laisvosios rinkos katile galės aukščiau pakelti galvą, nes, nepaisant visų MGL, pirmiausia jis – žmogus. Pasikeis ir lietuvio laikysena. Jis galės gerbti pats save, paskui reikalauti pagarbos iš kitų ir galų gale didžiuotis savo šalimi. Kai jam nebereikės valgyti „Šprotų“ ant suoliuko kokiame nors Paryžiuje, priešais restoraną, kur pietauja normalus europietis, kai jis keliaus po pasaulį ne dirbdamas juodžiausius darbus bei rinkdamas atliekas (naudotus automobilius, dėvėtus drabužius ir t. t.), bet vedinas nuotykių azarto, noro pažinti ar genamas kitokių kūrybinių idėjų, kai namuose gydytojai ir mokytojai bus ne mažiau vertingi už realybės šou personažus, tada galėsime kalbėti apie tikrą lietuvį ir jo įvaizdį pasaulyje. Be abejo, yra tautiečių, kurių dėka ir šiandien smagu būti lietuviu. Tačiau tai statistiniai vienetai. Didžioji masė yra pasaulio juodadarbiai. Žinoma, galima pasidžiaugti, kad lietuvis važiuoja dirbti, ne vogti (tie, kurie plėšikauja, tėra nusikaltėliai be tautybės). Nors bet koks darbas vis dėlto yra garbinga veikla. Klasikinis milijonierius kažkada irgi pradėjo nuo keleto centų ir juodo darbo. Galbūt po daugelio metų lietuvis bus turtingas ir galės daugiau. Tik ar benorės daugiau? Pvz., prisiminti, kokia kalba šnekėjo vaikystėje...

       2. Apie knygą galima kalbėti ir kaip apie prekę. Ji yra parduodama ir perkama. Ji turi prekinę išvaizdą, kainą ir paklausą. Bet visi šie kriterijai tinka, jei kalbam apie knygą kaip daiktą, t. y. tam tikro svorio popierinį dirbinį. Tokiu atveju knygos kūrėjai yra leidėjai, popieriaus gamintojai, medienos perdirbėjai ir medkirčiai. Rašytojas knygos negamina. Jis kuria jos turinį, t. y. idėją. Jei tai sudarytų knygos, kaip prekės, vertę, jos įkainoti būtų neįmanoma. Kiek kainuoja talentas, meistriškumas, stilius, fantazija? Net jei simboliškai pamėgintume tai išreikšti piniginiais vienetais, tuomet W. Shakespeare'o tomelis turėtų kainuoti milijoną, o kokio nors pradedančio rašytojo – vos keletą centų. Grafomanas pats dar turėtų primokėti, kad jo knygą kas nors skaitytų. Be to, tikrasis kūrėjas negamina knygos dar ir todėl, kad niekada rašydamas negalvoja, nei koks bus jos tiražas, nei kiek ji kainuos, nei kokį pelną atneš. Jeigu ir yra tokių, kurie rašo, įvertindami visus šiuos ekonominius terminus, tai tada nekalbėkime apie kūrybą, t. y. literatūrą, ir priskirkime tokį kūrinį kokiems nors lengvosios pramonės gaminiams, vadinkime tai ne knyga, bet, pvz., kokiu nors skaitomojo popieriaus rinkiniu.
       Bet grįžkim prie knygų. Prie tų, kurios turi išliekamąją vertę, net susidėvėjus jų prekinei išvaizdai. Ačiū Dievui, jos perkamos. Net sudarinėjami jų populiarumo reitingai. Taigi knygos konkuruoja, jeigu konkurenciją vertinsim kaip varžymąsi, siekiant to paties tikslo – būti parduotai. Knygos, kurių parduota daugiausiai, lyg nugalėtojos skelbiamos įvairiuose dešimtukuose, apie jas kalbama, rašoma, kuriami skandalai, reklama. Bet ar ta knyga, kuri kaip kokia mis pripažinta laimėjusi, yra geriausia? Nebūtinai. Daugybė gerų ir protingų knygų niekada nebus masiškai populiarios. Nes tada geriausia knyga yra laikraštis. Kodėl gera knyga nebūtinai sulauks masės skaitytojų? Todėl, kad ji turi savitą skonį ir yra skirta gurmanams. Vieniems ji patiks, kitiems ne, bet dėl skonio, kaip žinoma, nesiginčijama.

       3. Manau, kad jokios etiketės galios nebeturi. Gyvename destruktyviame postmodernistiniame amžiuje, kuris griauna mitus ir stereotipus. Griauna autoritetus ir įprastas sampratas, ardo tradicijas, kvestionuoja nusistovėjusias vertybes, nukelia nuo pjedestalų ir dažnai apverčia aukštyn kojomis. Beveik nebeliko romantikos, todėl tokios sąvokos, kaip „asketiškas atsiskyrėlis“ ar „bohemiškas linksmuolis“, retai bevartojamos. Nevaržomų genijų apstu, mąslių filosofų – gal vienas kitas, bet jie vargu ar kam nors įdomūs. Įdomus tiesiog talentas be jokių stereotipų. Pristatyti šiuolaikinį poetą – sudėtingas uždavinys. Turbūt reikėtų sukurti naują stereotipą, bet stereotipo taikymas labai susiaurina bet kurio reiškinio suvokimą, uždaro vienos sąvokos narve. Poetai skirtingi ir visokie. Jei mėginčiau įsprausti juos į vieną klišę ir nupiešti „vidutinio“ poeto tipą, tai būtų lyg matematiškai surastas vidurkis, dirbtinis, negyvas ir su realybe neturėtų nieko bendra. Šiuolaikinis poetas seniai nebėra nei šauklys, nei tribūna, nei moralės sergėtojas, nei idėjinis ruporas. Ne romantiškas riteris, ne išsiblaškęs svaičiotojas, ne egzistencinis kankinys, ne žmonijos sąžinė ir protas. Tai veikiau savo srities profesionalas, kuriam galbūt šiek tiek daugiau skauda. O apie naujas poezijos sampratos prasmes kalbėti dar sudėtingiau. Esu praktikė, ne teoretikė. Be to, tam reikalinga laiko distancija. Galbūt po daugelio metų šiandienos tendencijos susikristalizuos į vieną stereotipą, kurį ateinančios kartos tyrinės kaip kokią mumiją ir aiškiai pasakys visas sudedamąsias dalis, cheminę sandarą bei molekulių išsidėstymą šiuolaikinėje poezijoje.


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1