Baltijos Asamblėjos premija Norai Ikstenai. 2006 m. Baltijos Asamblėjos literatūros premija paskirta latvių rašytojai Norai Ikstenai (g. 1969 m.) už knygą „Neapibrėžta praeitis“. Tai – rašytojos ir vieno iš ryškiausių šiuolaikinių latvių poetų Imanto Zieduonio pokalbiai apie poeto giminę, vaikystę, kalbos slėpinius ir laikus, kai jie abu – Dievas ir Poetas – buvo maži vaikai. 216 puslapių knyga iliustruota per 50 nuotraukų iš I. Zieduonio ir jo šeimos asmeninio archyvo.
       N. Ikstena – viena žymiausių šiuolaikinių latvių prozininkių. Plataus pripažinimo sulaukė jos romanai „Gyvenimo šventė“, „Mergelės mokymas“, biografinės knygos, apsakymų rinkiniai. N. Ikstenos kūrybos jau versta į estų, danų, vokiečių, anglų, prancūzų, švedų ir lietuvių kalbas („Gyvenimas yra gyvenimas yra gyvenimas“, „Mintis“, 2004).
       „Kalbos peizažas“ su lietuviškais posmais. Rygos leidykla „Zvaigzne“ išleido Pėtero Brūverio poezijos rinktinės „Kalbos peizažas“ antrą knygą „Už stiklo. Poezija ir vertimai“ su A. Nykos-Niliūno, H. Nagio, T. Venclovos eilėraščių vertimais į latvių kalbą, ciklais „Verčiant Marcelijų Martinaitį“, „Verčiant Tomą Venclovą“, „Verčiant Henriką Radauską“, D. Kajoko, K. Platelio eilėraščių fragmentais ir paties poeto eilėraščiais apie Vilnių ir Druskininkus. Šioje knygoje P. Brūveris atsiskleidžia kaip puikus vertėjas iš lietuvių, azerbaidžaniečių, Krymo totorių, mordvių, gagaūzų, rusų, vokiečių, prūsų ir turkų kalbų.
       Jurga Ivanauskaitė Latvijoje – daugiausia verčiama lietuvių rašytoja. Vertėjas Talridas Rullis išvertė J. Ivanauskaitės knygas „Ragana ir lietus“, „Kelionė į Šambalą“, „Agnijos magija“, „Ištremtas Tibetas“, „Prarasta pažadėtoji žemė“. 2006-ųjų pabaigoje leidykla „Dienas Grāmata“ išleido naujausią T. Rullio vertimą – J. Ivanauskaitės romaną „Sapnų nublokšti“.
       Šeštadieninė literatūrinė akademija. Latvijos rašytojų sąjunga vykdo rašytojų lavinimo programą, kuri apima pagrindinius kūrybinės praktikos klausimus (poezijos, prozos ir dramaturgijos teoriją, literatūros stilių ir krypčių istoriją, populiariosios literatūros formules ir žanrus, kritikos teoriją, kalbos kultūrą, literatūros vadybą). 288 valandų kursai vyks 2007 m. vasario–gruodžio mėnesių šeštadieniais.
       www.mariscaklais.lv. Latvių poetui Mariui Čaklajui (1940–2003) atminti sūnus Ingmaras Čaklajis sukūrė interneto svetainę, į kurią kviečia epigrafas „Esu turtingas. Man viskas priklauso, kas nutiko su manim“. Šioje svetainėje atsispindi labai kūrybingas ir turtingas M. Čaklajo kūrybinis ir asmeninis gyvenimas, visuomeninė veikla, šmėkšteli viena kita sąsaja su Lietuva (M. Čaklajis vertė M. Martinaičio poezijos rinkinį „Akių tamsoj, širdies šviesoj“, paskelbė vertimų lietuvių poezijos rinktinėje „Viena jūra“). Svetainės kūrėjas kviečia bendradarbiauti visus, turinčius naujos medžiagos apie M. Čaklajį.
       Rainis ir Aspazija. Latvija ir Šveicarija pažymi kultūrinių santykių šimtmetį. Bendradarbiavimas prasidėjo 1906 m., kai į Kastanjolą, šalia Lozanos, atvyko gyventi du žymiausi latvių poetai Rainis ir Aspazija. Šį istorinį momentą atspindi šveicarų išleista latvių, italų ir anglų kalbomis knyga „Rainis ir Aspazija. Iš Kastanjolos į Laisvę“. Šiame leidinyje skelbiami tyrinėjimai ir nauja dokumentinė medžiaga iš Rygos literatūros, teatro ir muzikos muziejaus.
       Premijos, premijos... Rusijoje kas dveji metai skiriama Žukovskio premija už literatūros kūrinių vertimus iš vokiečių kalbos į rusų kalbą. 2006 m. laureatu tapo žymus germanistas ir vertėjas Borisas Chlebnikovas. Jis Vokietijoje ir Rusijoje žinomas kaip H. Hesse's, H. Böllio ir G. Grasso kūrinių vertėjas, daugelio straipsnių apie šiuolaikinę vokiečių literatūrą autorius. Ta pačia intencija buvo įteikta premija ir geriausiam jaunajam vertėjui. Anna Šibarova pelnė apdovanojimą už šiuolaikinės vokiečių prozos kūrinių vertimus.
       2006 m. Bunino premija (20 tūkst. eurų) įteikta prozininkui Andrejui Bitovui už rinkinį „Rūmai be caro“. Kiti pretendentai buvo A. Kabakovas, A. Iličevskis, M. Šiškinas ir M. Kučerskaja. Bunino premija skiriama už romanus, apsakymų rinkinius, apysakas, parašytas rusų kalba Rusijoje arba užsienyje.
       Rusijos Bukerio premijos laureate tapo romano „2017“ autorė Olga Slavnikova.
       Prestižinis čekų literatūros apdovanojimas – Franco Kafkos premija – paskirta japonų rašytojui Harukiui Murakamiui. Jis vienas pirmųjų pradėjo rašyti apie šiuolaikinio japonų jaunimo subkultūrą. 1987 m. romanas „Norvegų giria“ jį padarė populiariausiu Japonijos rašytoju. H. Murakamio kūriniai išversti į dvi dešimtis pasaulio kalbų. Lietuviškai galime perskaityti jo romanus „Avies medžioklė“, „Dansu, dansu, dansu“, „Negailestinga stebuklų šalis ir Pasaulio galas“, „Norvegų giria“.
       Prancūzijos moterų literatūros premiją „Femina“ gavo Kanados rašytoja ir vertėja Nensija Hjustone už romaną „Lūžio linija“. Šį kūrinį sudaro keturi šešerių metukų vaikų pasakojimai. Kiekvienas vaikas atstovauja vienai iš keturių vienos šeimos kartų.
       Šalia „Drakulos pilies“ – B. Stokerio biustas. Minint Bramo Stokerio 159-ąsias gimimo metines, rašytojui pastatytas paminklas toje vietoje, kur jis niekada per savo gyvenimą nėra buvęs, bet kurią išgarsino pasaulyje – Transilvanijoje. Garsiojo literatūrinio vampyro kūrėjo biustą Karpatų gyventojai pastatė šalia viešbučio „Drakulos pilis“. Tai – vienintelis viešbutis pasaulyje šalia kapinių.
       Nyksta namas, kur gimė „Baskervilių šuo“. Britų literatūrinio palikimo saugotojai susirūpinę – griūva Arthuro Conan Doyle'io namas, kuriame buvo parašyti šedevrai „Baskervilių šuo“ ir „Šerloko Holmso sugrįžimas“. Kaip rašoma „Times“, ilgus metus name buvo nedidelis viešbutis, į kurį užsukdavo svečiai iš viso pasaulio. Prieš dvejus metus namas buvo parduotas už 1,1 mln. svarų sterlingų ir nuo to laiko niekas juo nebesirūpina. Atsitiktinai čionai užsukęs J. Gibsonas, vienas žymiausių A. Conan Doyle'io ekspertų, pašiurpo: durys praviros, vanduo pliaupia per visus tris aukštus, langai išdaužyti, viduje mėtosi alaus skardinės, nuorūkos, skudurai, kuriuos paliko valkatos. Literatūros palikimo apsaugos organizacijų kreipimasis išgelbėti šį pastatą kol kas nesulaukė atgarsio.
       Umberto Eco apie žurnalistinį populizmą. Italų rašytojas ir semiotikas Umberto Eco išleido 46-ąją savo knygą „Atatupstom kaip vėžys: karštieji karai ir žurnalistinis populizmas“. Ją sudaro 2000–2005 m. parašyti straipsniai ir kalbos. Šioje knygoje U. Eco teigia, kad šiuolaikinis populizmas neturi nieko bendra su liaudimi: „...tai tiesiog lingvistinis kazusas, reiškiantis visus šalies gyventojus, kurių nuomone domimasi tik rinkimų metu. Bet šiuo atveju veikiausiai kalbama ne apie liaudį, o elektoratą, paprasčiausią statistinį vienetą. Populistas remiasi ne liaudimi, o idealia, išgalvota jo idėjas palaikančių žmonių visuma. Jos pagrindinė funkcija – pritarimas jo veiksmams. Be to, populistas nuolatos vengia bet kokio tikro susidūrimo su liaudimi. <...> Šiandien pačias naujausias savo idėjas politikai pristato televizijoje, o ne parlamente, nors jame galėtų išplėtoti ir geriau argumentuoti savo pasiūlymus. Čia ir prasideda populizmas“.
       Rastas S. Kierkegaard'o „Arba–arba“ su autografu. Literatūrologai pagaliau turi įrodymą, kad bendravo du didieji danų rašytojai – Sørenas Kierkegaard'as (1813–1855) ir Hansas Christianas Andersenas (1805–1875). Vienoje privačioje Danijos bibliotekoje surastas S. Kierkegaard'o kūrinio „Arba–arba“ egzempliorius su dovanojimo užrašu „Danų poetui H. Ch. Andersenui“. Žinių apie šią knygą mokslininkai rado S. Kierkegaard'o rankraščiuose, bet pati knyga tik dabar pateko į tyrinėtojų rankas. Šis unikalus leidinys gruodžio mėnesį buvo parduodamas aukcione. Pradinė kaina –100 tūkst. danų kronų (apie 13 tūkst. eurų). „Ši knyga – neįkainojama istorinė brangenybė, nes ji liudija apie tiesioginį dviejų pačių žymiausių Danijos rašytojų kontaktą“, – pareiškė aukciono namų atstovas B. Rasmussenas.
       A. Camus „Maištaujantis žmogus“ ir Vilnius. Albert'o Camus „Maištaujančio žmogaus“ (vertė V. Bikulčius) skyriuje „Maištas ir menas“ pristatoma prancūzų rašytojo, filosofo, diplomato J.-A de Gobineau (1816–1882) romano „Plejada“ (1874) fabula apie romantišką Sofi Tonska³ ir Kazimiro meilę. Platoniškos meilės išraiška tampa išvykimas gyventi į Vilniaus priemiestį, kur Kazimiras ir miršta. A. Camus išvada: „Nuostabi istorija neįsivaizduojama be ramios sekos, kuriai nėra vietos iš tikro išgyvenamuose įvykiuose, besiremiančiuose tikrove. Jei Gobineau būtų nuvykęs į Vilnių, jis būtų nežinojęs, kur dėtis iš nuobodulio ir būtų grįžęs atgal ar įsikurdinęs taip, kad galėtų gyventi savo malonumui. <...> Įsivaizduojamas pasaulis, kuris iškyla kaip pataisa realiam pasauliui, pasauliui, kur kančia prireikus gali trukti iki pat mirties, kur aistra niekada nevirsta pramoga, kur žmonės apimti įkyrių idėjų ir visuomet prisirišę vienas prie kito“.

A. VALIONIS   
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1