Tie palei Ušną, netoli Ventos susigūžę žilieji Ušnėnai yra matę bei girdėję daug ko: ir valiūkiškų dainų, ir žemaitiškos rimties, ir smagių svečių sutikimo akimirkų, ir prieš gerą šimtmetį atskriejusios žinios, kad jų sodietė Julija Žymantienė, kaimynų Višinskių Poviliuko paraginta, Žemaitės slapyvardžiu „apsijovijo“ kaip rašytoja... O birželio 10-osios popietę Ušnėnuose jau nušienautas, bitėm dūzgiantis ir medumi kvepiantis nendrastogės P. Višinskio trobos-muziejaus kiemas sukvietė gausybę žmonių į trisdešimt septintosios Žemaitės literatūrinės premijos įteikimo iškilmes. Šiemet ji atiteko rašytojui, kurio didžiausios kūrybos temos, pasak viešnios, literatūrologės Loretos Mačianskaitės, yra Mintis, Meilė, Malonė ir dar – Žemė. Būtent gimtoji žemė šią Kelmės rajono savivaldybės premiją pirmąkart paskyrė savo kraštiečiui, Kelmėje gimusiam prozininkui Icchokui Merui už apsakymų knygą „Stotelė vidukelėj“. Tik pirmąkart tokiose iškilmėse nematėme paties laureato arba jo artimųjų, nes I. Meras dabar gyvena Izraelyje, o sveikata neleido jam tiesiogiai pajusti šventės džiaugsmo. Ir dar vienas netikėtumas: rašytojo kūrinių išversta beveik į septyniasdešimt pasaulio kalbų, o gimtojoje Lietuvoje – tai jo pirmoji literatūrinė premija, nors, pasak L. Mačianskaitės, jis labai stipriai, tiesiog „pado atmintimi“ jaučia gimtąją žemę, nes vaikystėje piemenavo Kelmės dvare, o paskui tas ryšys su žeme augino ir brandino jo kūrybą.

       – Rajono taryba visada numato lėšų Žemaitės literatūrinei premijai, – sakė Kelmės rajono meras, šią premiją skiriančios savivaldybės komisijos pirmininkas K. Arvasevičius. – Tik šiemet iškilo nedidelis neaiškumas, kaip ją įteikti. Buvo pasiūlymų merui važiuoti pas I. Merą... Bet prisiminėme dabar atostogaujantį, iš Kelmės rajono kilusį Lietuvos ambasadorių Izraelyje Alfonsą Eidintą ir jo paprašėme ambasadoje Tel Avive atlikti šią ceremoniją. Jis sutiko.

       K. Arvasevičius perdavė A. Eidintui visas premijos „regalijas“ – atitinkamą nutarimą, vardinę tautinę juostą, Kelmės miesto herbą ir tris tūkstančius litų konvertuojama valiuta – JAV doleriais.

       – Žinoma, būtų geriau, jei vietoj manęs prieš jus stovėtų Izraelio ambasadorius Lietuvoje, – sakė, rašytojo vardu padėkojęs už premiją, A. Eidintas. – Bet jeigu man patikėjote tą kilnią misiją, tai pasakysiu, kad su I. Meru nuoširdžiai draugaujame. Nors jį kamuoja liga ir jis nėra didelis keliautojas, bet vis dar pribėga prie literatūrinių tekstų, prie plunksnos. Norėtųsi pabrėžti, kad rašytojas nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienų buvo tikras Lietuvos kultūros ambasadorius Izraelyje.

       – Malonu, kad mūsų klasės draugo kūryba taip gražiai įvertinta, – sakė 1953 m. su I. Meru Kelmės vidurinę mokyklą baigusi ir paprašiusi jam perduoti gražiausių savo jaunystės gėlių – bijūnų – kelmiškė mokytoja G. Deveikienė. – Jį visada vadinome paprastai – Meru, nes kito tokio žodžio, koks yra dabartinių pareigybių sąraše, tada nežinojome. Jau mokantis vidurinėje, išryškėjo jo kūrybiniai sugebėjimai: jis mokyklos sienlaikraščiui rašinėjo eilėraštukus, apsakymėlius.

       – Kai elektroniniu paštu rašytojui pranešiau apie premijos paskyrimą, jis paklausė: „Ar tu matai, kaip aš esu susijaudinęs?“ – dalijosi mintimis žinoma literatūros tyrinėtoja Elena Bukelienė. – Žemaitės premija, man rodos, yra reikšmingiausia, nes pati Žemaitė yra mūsų literatūros motina, ir tikrai džiaugiuosi, kad šį apdovanojimą gavo kelmiškis. Jį, aštuonerių metukų berniuką, nacių vedamą sušaudyti, priglaudė ir kaip septintą vaiką išaugino kelmiškė motina. Dabar jį antrąkart priglaudžia lietuvė motina, tik jau – literatūros motina ir ne išgelbėdama jo gyvybę, o suteikdama jam garbę ir pripažinimą. Rašytojas I. Meras, 1972 m. ne savo noru emigravęs, o Maskvos išvytas iš Lietuvos dėl neva antitarybinių ir beidėjinių savo kūrybos nuostatų, visąlaik liko lietuviškas. Tą savo prisirišimą prie lietuvių kalbos bei santykį su ja jis kategoriškai fiksavo ir apsilankęs Lietuvoje 1989 bei 1996 metais. Lietuvių kalba jam reiškia viską.

       E. Bukelienė, išgirdusi, kad kai kas iš premijos skyrimo komisijos narių rinkinyje „Stotelė vidukelėj“ pasigedo aiškesnės kaimo tematikos, siūlė permąstyti premijos skyrimo nuostatus, nes, pasak profesorės, negalima skirstyti literatūros pagal tai, kaip ji vaizduoja kaimo ar miesto gyvenimą. Jei norime deramai pagerbti Žemaitę, tai literatūroje turime ieškoti naujovių. Juk praeitį pagerbiame ne ją pakartodami, o būdami jos verti, – teigė profesorė.

       Tarsi pratęsdama E. Bukelienės mintį, Žemaitės premijos laureatė Vanda Juknaitė pažymėjo, kad laisvoje Lietuvoje labai prasiplėtė kaimo ribos, kad visas pasaulis dabar panašus į didelį kaimą.

       – O rašytojas I. Meras savo kūryba mums padovanojo vieną iš siaubingiausių XX amžiaus biografijų – savo biografiją, – teigė V. Juknaitė. – Vis prisimenu dar Nepriklausomybės pradžioje per radiją nugirstą jo raginimą: „Tik neišvažiuokit iš savo Tėvynės!“ Todėl ir Žemaitės premijos įteikimas už jo kūrybą man yra viena gražiausių dienų gyvenime.

       ...Tą saulėtą popietę po Ušnėnų klevais netrūko ir daugiau kalbų, minčių, dvasios proveržių. Koncertavo liaudiškai lyriškas Šaukėnų kultūros centro vokalinis-instrumentinis ansamblis „Anima“. Kelmės krašto muziejaus direktorė D. Žalpienė aprodė paties P. Višinskio prieš gerą šimtmetį padarytų 24 nuotraukų parodą (jų iš viso jis yra palikęs 170). Šaukėniškė Z. Ambrozienė skaitė Žemaitę, o Užvenčio seniūnas Z. Virbalas – Just. Marcinkevičių. Nuščiuvus šventės šurmuliui, svečiai su vietiniais sodo pašalėj susėdo prie balta staltiese padengto stalo, ant kurio už kiemo tvoros gyvenanti Žemaitės provaikaitė Aldona Janavičienė atnešė kupinas lėkštes kugelio, jos vyras Petras – iš čia pat stovinčio avilio iškopto jau šiųmečio medaus. Atsirado ir didelis sūris su kmynais, ir šakotis, ir mėtų arbatos. Juk tai buvo tos pačios žemaičių žemės sūnaus – žinomo rašytojo I. Mero kūrybos pagerbimo šventė, iš kurios ne taip lengva buvo išsiskirstyti...

       Beje, premijos įteikimas – Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos projekto „Trys dienos apie Žemaitę“ dalis. Rašytojos 160-osioms gimimo metinėms paminėti Kelmėje surengtų Žemaitės skaitymų pranešėjai buvo jos kūrybos tyrinėtojas J. Jasaitis, Literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas E. Žmuida, Žemaitės ir Nacionalinės premijų laureatė rašytoja B. Vilimaitė, Kauno lėlių teatro aktorė L. Zorūbaitė.

Achille Campanile 4 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aldous Huxley 14 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Andrzej Bursa 4 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 5 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 Italo Calvino 6 J. G. Ballard 3 Jan Brzechwa 2 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nicolas Born 2 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paul Celan 4 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 25 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1