Adomas Čartkovskis ir Henrikas Mosčickis Stanislovo Moravskio (Stanisław Morawski, 1802–1853) „Atsiminimų“ (1924) įvade rašė, kad savo mizantropijos, atsiskyrimo, užsidarymo nuo viešojo gyvenimo paslaptį S. Moravskis nusinešė į kapus ir jos neįmanoma atskleisti išlikusiais rankraščiais ir dokumentais
1. Lygiai po septyniasdešimties metų, 1994-aisiais, pirmoji „Atsiminimų“ į lietuvių kalbą vertėja istorikė Reda Griškaitė grįžo prie S. Moravskio rezignacijos paslapties ir buvo linkusi ją aiškinti remdamasi komplikuotais ir skaudžiais XIX a. pradžios politiniais įvykiais. Šiandien, prabėgus kiek daugiau nei dešimtmečiui, vėl maga paimti į rankas S. Moravskio „Atsiminimų“2 tomelį ir mėginti pateikti dar vieną mažiau ar daugiau įtikinamą jų autoriaus mizantropijos versiją. Kitaip tariant, smalsu dar kartą patyrinėti, kas paskatino jauną, veržlų ir visų geidžiamą aristokratą užsisklęsti tėvo paveldėtame dvarelyje ir nugrimzti į prabėgusių dienų prisiminimus bei būties apmąstymus?

       Išsyk svarbu pažymėti, kad S. Moravskio „Atsiminimuose“ daug vietos, dėmesio ir reikšmės skiriama moterims, moterų ir vyrų santykiams. Šiuo atžvilgiu, S. Moravskis ir jo aplinka tiksliai ir taikliai atspindi ikimodernaus buržua ir aristokrato moralę, kuri dominavo Europos aukštuomenėje iki pat XIX a. vidurio: absoliuti dauguma santuokų joje buvo sudaroma materialinių-politinių išskaičiavimų pagrindu, emocinį trūkumą kompensuojant nesuskaičiuojamais flirtais ir ryšiais už šeimos ribų. Svarbiausia šio žaidimo taisyklė reikalavo laviruoti tarp viešai žinomos paslapties (kuri buvo visiems priimtina) ir akivaizdaus jos įrodymo, t. y. fakto apie nėštumą arba venerinę ligą (tai buvo griežtai netoleruotina). Tiek aukštuomenės vyrai, tiek moterys privalėjo skrupulingai slėpti galimas sanguliavimo pasekmes. Viešas apkalbėjimas ir nepaneigiami įrodymai, kad kažkuris šeimos vyras yra suvedžiotojas, o kitu atveju – suvedžiota moteris – atnešdavo nešlovę visai šeimai ir giminei. Niekas negerbė žmogaus, „teršiančio savo lizdą“, ir, svarbiausia, – nesugebančio meistriškai žaisti dvigubos moralės taisyklėmis. Šie užsienietiški papročiai sklido į Lietuvą įvairiausiais būdais, ir vilniečiai sėkmingai mokėsi iš prancūzų, anglų ar italų. „Atsiminimuose“ teigiama: „Pagal to meto Europoje tarp ištvirkusių magnatų paplitusią madą generolas savo bičiuliams kartais surengdavo vadinamuosius rojaus vakarus. Pačios garsiausios, pačios žavingiausios laisvo elgesio moterys didžiausioje paslaptyje – už žalia medžiaga užtemdytų langų, ant minkštais gobelenias iškloto parketo, ant juodu aksomu uždengtų sofų be jokios priedangos – kaip motina pagimdė – linksminosi su vyriškiais, pakviestais į tuos vakarus.
Surengti tokį vakarą tokiame mažame kaip Vilnius mieste taip, kad išlaikytum nepriekaištingą formą ir išsaugotum paslaptį, kainavo palyginti didelę pinigų sumą“3.

       Tad lengvas flirtas ir neįpareigojantys meilės ryšiai buvo ne tik Europos didmiesčių, bet ir Vilniaus aukštuomenės gyvenimo dalis. S. Moravskio „Atsiminimuose“ apstu šio visuotinio flirto ir kūniško jaudulio pavyzdžių, tobulai atitinkančių dvigubo žaidimo taisykles. Ir vyrai, ir moterys čia bene kasdien laukė, o dažniausiai patys kūrė erotines provokacijas, kurios sekė viena paskui kitą ir greitai pasimiršdavo. Nenuostabu, kad pats autorius mėgaujasi tiek jas aprašydamas, tiek būdamas tiesioginiu įvykių dalyviu bei herojumi. Ne viena oficialiuose priėmimuose sutinkamų moterų S. Moravskiui galėjo priminti gana dviprasmiškas situacijas. Kartą, bėgančiam iš vizito pas ponią Janavičienę, čia pat ant laiptų sutikta kunigaikštienė N įstrigs į S. Moravskio atmintį kaip spontaniška valiūkė ir potenciali vakarėlių partnerė.
Mat ant tų pačių laiptų, kaip S. Moravskis rašo „Atsiminimuose“, N netikėtai „apsidairė aplinkui, žvilgtelėjo į viršų ir, įsitikinusi, kad nieko svetimo nėra, staiga apsikabino mano kaklą ir pabučiavo, iš pradžių į abu skruostus, po to į lūpas, bet taip, kad mano burnoje atsidūrė beveik pusė jos koralų spalvos liežuvėlio“4. Atrodo, Vilniaus salonų ore tvyrojo visaapimantis kūniškas jausmingumas, neaplenkdamas nei jaunų, nei gerokai žilstelėjusių sielų. Tai patyrė ir pats S. Moravskis, iškviestas į senosios ponios Vaiskienės kambarį: „Moteriškė šiek tiek pastenėjo, šiek tiek pasistumdė ir visai rimtai ėmė manęs prašyti, kad aš leisčiausi jos pabučiuojamas. Galas man! Bet ką reikėjo daryti? Tad sugriebė mane drebančiomis rankomis ir padoriai, karštai (kaip kad jai reikėjo) išbučiavo. Po to padėkojo, sakydama, kad jai pasidarė jau geriau, ir pridūrė: „Bet jau tu, Staseli, toks gražus, kad net man, senei, sunku susilaikyti“5. Lengvo pobūdžio romanai savaime suprantami atrodė ir garbingam, griežtam S. Moravskio tėvui, kuris nedvejodamas leido linksmas dienas su jaunąja Neri: „Naujasis ponas globėjas susipažino su savo auklėtine, pradėjo apie muziką diskutuoti, drauge groti bei dainuoti, ir įsimylėjo jie, vargšeliai, vienas kitą kaip katinai, ir beveik pusę metų išgyveno visapusišką pasitenkinimą“6. Belieka pridurti, kad šiam nuotykiui nebuvo kliūtis nei senojo S. Moravskio santuoka, nei tuo pat metu egzistuojantys Marijos Neri jausmai ir ryšys su Nagurskiu.

       Mieste susiklosčius tam tikroms neįprastoms aplinkybėms, vyrų ir moterų santykiai virsdavo menkai slepiamu ištvirkavimu. 1822 m. į Vilnių atžygiavo rusų gvardija, kurios eiles sudarė jauni, turtingi, išlaidūs aristokratai, ir tuomet, kaip rašo S. Moravskis, „moterys, kurioms mažai terūpėjo mokslas, perėjo į gvardijos pusę. Keikdavo „maskolius“, tačiau iš tikrųjų kabindavosi jiems ant kaklo.
O šie ne tik kad deramai mokėjo pasinaudoti naiviomis dailiosios lyties atstovių aistromis, bet ir laikė tai visiškai natūralia, visiškai kasdieniška, jiems priderama duokle“7. S. Moravskis švelniai ironizuoja, kad daugelį Vilniaus aukštuomenės moterų valdyte valdė fantazijos apie seksualinius nuotykius. Jis buvo įsitikinęs, kad, mieste pasirodžius žaviam chirurgui Pelikanui, Vilniaus ponias „užpuolė chirurginio įsikišimo reikalaujanti liga“8, t. y. poreikis susipažinti, bendrauti ir atrasti progą pakoketuoti su jų aplinkoje atsiradusiu vyru.

       Kasdieniškai, įprastai ir su šypsena, S. Moravskis fiksuoja ir naujienas apie santuokinę Vilniaus aristokratų neištikimybę. Iš lūpų į lūpas iki jo atkeliauja žinia, kad Zambžickiui besirūpinant pablogėjusios žmonos sveikata, ši ištvirkavo su vyro iškviestu gydytoju Eme. Pastarasis faktas atrodė ypač pikantiškas ir jo aprašymas teikė S. Moravskiui akivaizdų malonumą:
„Kartą, kai Zambžickiui nesinorėjo popiečio miego, jis atsikėlė nuo sofos ir gerai nusiteikęs nuėjo į kitą namų pusę pas žmoną ir bičiulį svečią. Įeina ir mato už save vyresnį Emę neabejotinai pažeidinėjantį sutuoktinių teises“9. Aristokratiškai grakščia maniera S. Moravskis žvilgteli ir į Nagurskienės miegamąjį, kur, vos betramdydamas juoką, mums parodo sugautą ponios meilužį Oginskį10.

       Išmanančiam dvigubo žaidimo taisykles S. Moravskiui suprantamas ir siaubingas, tragiškas Jono Nagurskio poelgis. Pasipiršęs Karpytei, bet dėl įvairiausių priežasčių atidėliodamas vestuvių datą,
pagaliau ilgai lauktų tuoktuvių dieną Nagurskis pasijuto sergąs, pasak italų, „prancūziška“, o pasak prancūzų, – „itališka“ liga ir iš susidariusios situacijos rado vienintelę garbingą išeitį – savižudybę11. Tik mirtis, Nagurskiui atrodė, galėjo abi dideles gimines išgelbėti nuo pajuokos, o jį patį – nuo „teršiančio savo šeimos lizdą“ žmogaus šlovės.

       Tačiau neabejotinai klystume tapatindami S. Moravskį su šia, iš esmės ikimodernios, aristokratiškosios meilės kultūra. Nors perprasdamas bei dalyvaudamas aristokratiškuose „dvigubos moralės“ žaidimuose, S. Moravskis veikiau juos suvokė ir vertino stebėtojo akimis. Aptardamas ponios Nagurskienės ir savo tėvo romaną, S. Moravskis rašo: „Praėjusio šimtmečio meilė, paprastai labai paviršutiniška, paremta vien kūnišku jausmu, negalėjo ilgai trukti, be to, buvo labai tolerantiška iš abiejų pusių. Mano tėvas ir Nagurskienė pagaliau nusibodo vienas kitam ir prisipažino apie tai atvirai. Buvo sutarta dėl abipusės draugystės sąlygų, o santykiuose su kitais leista abipusė laisvė, kurios negalėjo aptemdyti joks pavydas.
Mano tėvui tai buvo labai paranku, nes, be Nagurskienės, tuo metu flirtavo net trimis frontais“12. Šioje „Atsiminimų“ pastraipoje tėvo ryšius su moterimis S. Moravskis įvardija kaip „praeito šimtmečio meilę“ ar atgyveną, nors akivaizdu, kad kaip tik toks vyrų ir moterų santykių modelis vyravo S. Moravskio dienų Vilniuje. Tačiau kaip tik šiame paragrafe S. Moravskis išreiškia asmeninę nuostatą bei aiškiai ir neabejotinai atsiriboja nuo „dvigubos moralės“ kultūros ir vienaprasmiškai identifikuoja save su naująja – romantiškosios meilės idėja.

       Romantinė meilė, pradėjusi formuotis Prancūzijos Provanso riteriškoje viduramžių kultūroje ir gerokai paskatinta Didžiosios Prancūzų revoliucijos lygybės lozungų bei idėjų apie šeimos ir giminės nevaržomą, laisvanorišką vyro ir moters sąjungą, užvaldė XIX a. Vakarų Europą.
Pirmą kartą Europos istorijoje meilė ir aistra žmogui buvo vertinami aukščiau nei meilė Dievui, todėl romantinė meilė formavo visiškai naują požiūrį į tarpasmeninius santykius bei skatino tam tikrą priešpriešą krikščioniškajai etikai, jos santuokos moralei13. Pasak romantikų, naujasis meilės jausmas nesiejamas su šeimos, giminės planais, politiniais, religiniais ar materialiniais išskaičiavimais. Dar daugiau – romantinė meilė ir aistra neturi nieko bendro net su sąmoningu pačio asmens pasirinkimu ar apsisprendimu. Stendhalis tvirtino, kad romantinė meilė yra karštis, o M. Proustas ją apibrėžė kaip „bacilų atneštą infekciją“. Stendhaliui romantinė meilė asocijavosi su nevaldoma ir nekontroliuojama fantazija, kuriančia dažniausiai neadekvatų ir realybės neatitinkantį mylimosios(ojo) paveikslą. S. Moravskio amžininkai Vakarų Europoje suvokė romantinę meilę kaip nevaldomą „iliuziją“, „maniją“ ar „pamišimą“14, nepaisant to, koks netobulas galėjo būti pats meilės objektas15. Nuolankiai priimdama jai likimo skirtą žmogų romantinė meilė ir aistra turėjo vieną esminį tikslą – fizinį ir dvasinį vyro ir moters „susiliejimą“, absoliučią jų vienovę. Šį „susiliejimą“ romantikai vertino kaip tiesioginį įsimylėjėlių ryšį su Dievu, kaip vieną patikimiausių ir tikriausių saitų tarp dviejų žmonių ir juos supančio pasaulio. Todėl kaip niekada anksčiau Vakarų Europos visuomenėje romantinės meilės dėlei buvo pateisinama viskas ir visi; visa, kas iš jos kildavo, buvo teisinga, o pats jausmas prilygintas dieviškumui.

       Progresyvioji S. Moravskio laikų Rusija ir Lietuva taip pat buvo pakankamai imli terpė šioms vakarietiškoms idėjoms, o nuostatos apie laisvą, nevaldomą meilę pasiekė Peterburgą ir Maskvą gerokai anksčiau nei socialistinės Augusto Bebelio ar Klaros Cetkin mintys apie laisvąsias vyrų ir moterų sąjungas.
Naujoji vakarietiška jausmų kultūra greitai rado atgarsį rusiškos bajorijos rateliuose ir tapo čia sava16. Neabejotina, ji neaplenkė išsilavinusio, smalsaus, jautraus S. Moravskio; romantinės meilės galia pakirto visą šio žmogaus esybę: jis aistringai, beprotiškai, nelaimingai ir visam gyvenimui įsimylėjo ištekėjusią moterį – ponią Zakševskytę-Miulerienę, Ksavero Miulerio žmoną, Stanislowo Miulerio, garsaus Vilniaus piliečio ir žodynų autoriaus, su kuriuo dar studijų laikais suartėjo ir susibičiuliavo, brolienę ir svainę17. S. Moravskio meilė šiai moteriai buvo visiškai priešinga vilnietiškų salonų meilės istorijoms, tačiau atitiko Stendhalio ar M. Prousto romantinės meilės sampratą.

       Deja, klasikinė romantinė meilė, tokia, kokią ją suvokė ir formavo XIX a. Vakarų Europos intelektualai, negalėjo ir neturėjo laimingos pabaigos. Ji neišvengiamai siejosi su kančia, nes intensyvi aistra, kuri jungė į vieną nedalomą visumą dviejų žmonių kūnus bei sielas, tegalėjo gyvuoti tiek, kiek ji iš anksto buvo pasmerkta paties gyvenimo. Neturėjo laimingos pabaigos ir S. Moravskio meilė Miulerienei. Ilgai kankinęsis, patyręs didžiulius emocinius sukrėtimus bei iškentęs artimų bičiulių spendžiamas intrigas jo aistrai, S. Moravskis praranda savo mylimąją ir užsidaro nutolusiame dvarelyje.

       Pabaigoje galėtume paklausti kodėl, kaip prisipažino pats S. Moravskis, toji meilė Zakševskytei-Miulerienei sukomplikavo visą jo gyvenimą? Kodėl gi, patyręs dvasinį išgyvenimą, S. Moravskis neatsitiesė ir nebeieškojo naujų ryšių? Atsakymo tektų ieškoti šiandieninėje modernioje romantinės meilės paradigmoje ir šiuolaikinėje jos sampratoje, kuri klasikinę XIX a. romantinės meilės idėją pavertė visiems suvokiama ir visų vartojama sentimentalia sutartimi tarp vyro ir moters. Sutartimi, kuri iš principo neigia ir naikina kančią ir leidžia romantinėje meilėje sugyventi dviem nesuderinamoms emocijoms: romantinei aistringai meilei ir laimingai jos pabaigai. Moderni romantinė meilė apsiriboja trumpalaike minimalia kančia ar veikiau jos pakaitalu. Ji taip pat atsisako ir kančios, nes šiuolaikinė kultūra reikalaute reikalauja laimingos pabaigos.

       Tačiau S. Moravskis liko su išgyventa meile ir priėmė jos siunčiamą kančią kaip vieną didžiausių ir svarbiausių savo gyvenimo įvykių. Meilės teikiama kančia šiam vyrui tapo ne nepakeliama našta, bet kelias į save ir jį supančio pasaulio pažinimą. Tam tegalėjo pagelbėti Tylus Ustronės dvarelis, bet ne šurmuliuojantys Vilniaus salonai.

       Gal čia ir slypi didžioji Stanislovo Moravskio rezignacijos paslaptis ir jam vienam priimtina jos priežastis? 

 
       1 M o r a v s k i s  S .  Keleri mano jaunystės metai Vilniuje / Sudarytoja ir vertėja R. Griškaitė. – Vilnius: Mintis, 1994. – P. 24. „Atsiskyrėlio atsiminimai“, kaip juos vadina S. Moravskis, buvo baigti rašyti 1848 m. lapkritį.

       2 Ten pat. – P. 24.

       3 Ten pat. – P. 139.

       4 Ten pat. – P. 61.

       5 Ten pat. – P. 70.

       6 Ten pat. – P. 102.

       7 Ten pat. – P. 238.

       8 Ten pat. – P. 217.

       9 Ten pat. – P. 77.

       10 Ten pat. – P. 107.

       11 Ten pat. – P. 95.

       12 Ten pat. – P. 103.

       13 D e  R o u g e m o n t  D e n i s .  Love in the Western World. – First Fawcett Premier Printing, 1956. – P. 77.

       14 S i n g e r    I .  The Nature of Love. – T. 2. – Courtly and Romantic. – 1984. – P. 361.

       15 Ten pat. – P. 291.

       16 G o l d m a n  W .   Z .  Women, the State and Revolution. Soviet Family Policy & Social Life, 1917–1936. – 1993. – P. 43.

       17 Ten pat. – P. 19.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1