Pilis yra nepasiekiama,
       kelias į pilį yra apgaulė

       Laikas praėjo kaip viena diena, pasakė mano tėvas.
       Aš apie tą jo vieną ilgą dieną parašiau apsakymą.
       Taigi: kol saulė patekėjo, tėvas iškasė kieme šulinį; iki pusryčių iškirto alksnyną, kuris augo aplink trobelę; iki pietų išrovė kelmus ir praarė žemės rugiams sėti; po pietų susirentė kalvę, 
       pavakariais pradėjo kaustyti kaimynų arklius; vakarienės parėjo susimetęs į kuprą ir pražilęs.
       Vakarojant tėvas perskaitė mano apsakymą.
       Ne, papurtė galvą. Rašai netiesą.
       Betgi tu pats sakei, kad laikas praėjo kaip viena diena!
       Taip, tarė tėvas. Tačiau šitoje tavo dienoje tėra faktai ir vasara. Koks kvailys patikės, kad gyvenau tik vasarą?
       Jei rašyčiau apie žiemos dieną, tai nebūtų vasaros!
       Taip jau yra, šios dienos neaprašysi teisingai, liūdnai pasakė tėvas. Nereikia, sūnau, rašyti apie tai, ko negalima aprašyti.
       Bet aš teisingai aprašiau, kaip tu siekei tikslo.
       Kokio tikslo?
       Tu išleidai mane į mokslus, kad padaryčiau…
       O aš? – staiga pertraukė tėvas.
       Tu – mane…
       O aš? – dar tvirčiau paklausė tėvas.
       Betgi tu – mane…
       O man koks džiaugsmas?
       Kad tu – mane…
       Ką padarysi tu, tai jau tavo mirčiai džiaugsmas. O man… Kas man?
       Tėvas atsigulė į lovą ir užmigo. Žiūrėjau į jį – miegantį – nusiminęs. Rašydamas apsakymą maniau, kad pradedu prasmingą kelionę į savo svajonių pilį, į amžinatvę, kurioje pirmiausia įkurdinsiu tėvą. Praeis šimtas, trys šimtai metų, praslinks daug šimtų metų, o žmonės skaitys, ką parašiau, ir niekada neužmirš nei manęs, nei mano tėvo.
       Nė dabar – jau susenęs – neužmirštu, kaip skaudžiai nusiminęs žiūrėjau į miegantį tėvą.
       Kodėl žmogaus sąmonėj knyga ir amžinybė yra beveik tapačios sąvokos?
       Antai vienadienis laikraštis papasakojo istoriją apie senyvą, kaip mano tėviškėnai sakytų, „iš dokumentų jau išėjusią“ moteriškę Xavierą Hollander. Kadaise Niujorke ji buvo eilinė prostitutė, vėliau – iškviečiama elitinė mergina, galiausiai – sąvadautoja. Pašėlusiai prigimčiai susitaikyti su tokia karjeros pabaiga atrodė siaubinga. Daug metų mylėtis su šimtais partnerių, daryti tai, ko iš tiesų nori, gausybei niūrų parodyti, kad seksas gali būti linksmas, ir – į nežinią, į užmarštį? Moteris nenorėjo nugrimzti į užmarštį. Kupina ryžto ir įkarščio pradėjo įsiamžinimo procesą. O įsiamžinimas – tai knyga. X. Hollander 1971 m. išleido knygą „Laiminga kekšė“ („The Happy Hooker“). Štai prieš jūsų akis aš, autentiška Xaviera: nimfomanė, erotomanė, elitinė gulovė, lesbietė, ekshibicionistė, vujaristė. „Nenoriu išnykti kaip aktorės Mae West ar Greta Garbo. Noriu, kad mane prisimintų kaip gyvą legendą.“ Nuoširdžiai, detaliai, visiškai nesigėdydama Xaviera aprašė orgijas, sadomazochistinius žaidimus, aktą su šunimi, taip pat, žinoma, ir paprastas, tačiau kūrybiškai išradingas sueitis su vyrais bei moterimis. Knyga supurtė Ameriką. Šalyje prasidėjo seksualinė revoliucija. Knygos autorė šlavė į kapšą milijonus dolerių ir neabejojo, kad ir ateities žmonių vaizdiniuose bus gundanti, begėdiška, geidžiama.
       Kas atsitinka žmogui, kad amžinybė jam įgyja ir konkrečią taikomąją vertę?
       Gyvename, akimirka po akimirkos mirštame, keliaujame – visut visi – į amžinatvę. Tačiau taip pat visut visi suprantame, jog įžengdami į pomirtinį pasaulį prarasime tapatybę – siela jokiu Aš neapibūdinama. Štai šio pomirtinio Aš trūkumas mums yra nesuprantamas, mus įžeidžia, nureikšmina, tarytum apvagia. Knyga, mūsų manymu, kaip tik ir turi papildyti transcendenciją konkrečiu (mano, tavo, jo, jos) Aš. Knyga šitaip mąstant turi įvesdinti į amžinatvę ir sielą, ir kūną – paimti tarsi Kristų į dangų kiekvieną asmenį: su drabužiais, vardu ir visa biografija. Žinojimas, kad, be Kristaus, dar niekam taip nėra nutikę ir niekada nė vienam nenutiks, mūsų troškimų neišsklaido. Pomirtinio Aš trūkumas kiekvieno mūsų pasąmonėje yra toks pat dramatiškas kaip ir egzistencinis apsisprendimas „būti ar nebūti“ žemiškajame gyvenime. Juk ir „būti“ dažnas apsisprendžiame todėl, kad įtikime savo Aš išlikimu ir po mirties. Danguje ar pragare – lyg Žolinės šventėje ar Kaziuko mugėje – vėl visi giminaičiai, draugai, pažįstami susitiksime ir jau amžinybę vieni kitais džiaugsimės.
       Vargšė knyga! Šimtai tūkstančių, gal ir milijonai rankų čiumpa plunksnakočius, aprašinėja viską, ką galva pamąsto, širdis pajaučia, akys pamato, ausys išgirsta, genitalijos patiria.
       „Nereikia, sūnau, rašyti apie tai, ko negalima aprašyti.“
       Šis mano tėvo suvokimas buvo natūralus ir autentiškas todėl, kad tėvas buvo visiškai atsidavęs į Dievo rankas ir nedvejodamas pripažino savo tapatybę tokią, kokią Dievas suteikė. Mūsų ir gerų, ir blogų darbų liudytoja Paskutiniame teisme bus tik siela, ir visi fizinio Aš bandymai pačiam įsiterpti į mistiškąjį procesą yra tik graudus puikybės kutenimas.
       Jei skaitytojai, skaitydami šiuos mano samprotavimus, šypsosis, kartu su jais šypsosiuos ir aš. Nes ir samprotauju tik todėl, kad vis nykėjantis puikybės kutenimas literatūroje priverstų nuleisti rankas, nusivilti viskuo, kas žmoniška, jeigu nebepajėgtum iš tų kutenimų, taip pat ir iš savo bejėgiškumo pasijuokti.
       Malonumų pasiglemžtoji Xaviera šiame rašinyje tėra metafora visų kitų konkrečių Aš, norinčių būt paimtų į amžiną ateitį su siela ir kūnu. Su nuoskaudom, skriaudom, vaikystės nuostabomis, senatvės marazmais. Šia gražia „dangun įsibrukimo“ intencija į literatūrą, suvokiamą kaip asmeninių patyrimų įamžintoją, įrašoma viskas viskas: atostoginiai meilės nuotykiai, keptuvėj prisvilę blynai, lytinių aktų detalės, vaikelių akių ir plaukų spalva, kasdieniai ritualai tualete, kremų kvapai, špinatų teikiama potencija, karjeros laiptai, nuopuolio džiaugsmai ir dejonės. Apsirašymas (apsidergimas iki ausų) būtų gal net ir sveikintinas, jeigu iš milijonų prirašytų lapų būtų stengiamasi atrinkti bent kelis lapus, kurie iš tiesų yra literatūra (savita estetinė forma). Tačiau yra atvirkščiai – leidyklose, mugėse, institutuose, universitetų katedrose, knygynuose, visur, kur literatūra spausdinama, skaitoma, aptariama, vertinama ir platinama, džiaugiamasi kaip tik tais milijonais rašliavos lapų. Kuždama, šnekama, per garsiakalbius šaukiama, jog šių lapų krūvos – kitokio, pasauliui atsivėrusio šiuolaikinio žmogaus suręstos anksčiau neregėtos tvirtovės ir pilys, „nauja literatūros realybė“.
       Akistatoje su šia „naujieniena“ nejuntu nuoskaudos, kad esu senstelėjęs ir širdis neleidžia prie jos prisitaikyti. Nenorėjau ir nenoriu tarnauti jokiai kultūros konjunktūrai. Nepalaikiau socialistinio realizmo diktatūros. Nepalaikau kapitalistinėj sistemoj dominuojančios klasės kultūrinės hegemonijos. Nepaklusiu šios kultūros kusinimui nemąstyti, nevertinti įvykių, o tik mėgautis vėl į matriarchalinės laisvės spąstus įviliotomis moterimis. Nebėgsiu ir su vilkų gauja, įkiršinta griebti viską, kas dar pakruta. Bėk, griebk ir mirk – ne mano devizas. Nesiblaškau. Žinau, kad asmeninėmis pastangomis globalios konjunktūros nepakeisi. Suprantu, kad konjunktūras keičia tik gyvenimo kismas, istorijos vyksmas. Štai tupiu kaip senas – vilkiukus jau išauginęs – vilkas tamsioje pamiškėje, žiūriu į „naujos literatūros realybės“ neva pilis lygiai taip pat ramiai, kaip ir į daugiaaukščių namų šviesius langus, už kurių čia barasi, mylisi, čia galvas nuleidę tyli dar jauni žmonės.
       Ko tik neatsitinka, apsirašymas (fizinio Aš sureikšminimas) literatūroje gali evoliucionuoti ir taip, kaip į muziką skynėsi kelią triukšmingasis būgnas: kadaise tik pavojaus signalus skleidęs bei ritualiniuose šokiuose bildėjęs, XX amžiuje jis jau dundėjo (ar tykiai dunksojo) visuose simfoniniuose orkestruose. Kad ir ką apie šį būgno kelią manytume, egzistencinėj žmogaus simfonijoj būgno garso šaltinis yra ne įtempta membrana, o Dievo (sako: likimo, skirties) valia ir galia. Pilis yra nepasiekiama, kelias į pilį yra apgaulė. Jeigu „naujos literatūros realybės“ trubadūrai šią žmogaus žemiškosios kelionės aksiomą bent sąžinei sunerimus prisimintų, ne tik kūrybai, bet ir jiems patiems būtų geriau – išsaugotų orumą, net ir keliskart konjunktūrai pasikeitus, jų niekas negalėtų apkaltinti kolaboravimu su grobuoniška kapitalo kultūra.
       Leonardas Cohenas: „Visas kūnas gali patirti orgazmą. O taip! <…> Dar, dar – putoms drimbant pro sukąstus dantis – dar, dar ir aaa…“
       Gabrielis García Márquezas: „Aš supratau, kad kai naujagimis pirmąkart savo mažyčiu kumšteliu griebia tėvo pirštą, jis griebia jį visiems laikams“.
       Kai man sako, jog juslių aprašymai – tai „nauja literatūros realybė“, o gyvenimą (taip pat ir jusles) apmąstanti literatūra – tai tik „nuvėsęs humanizmas“, aš pradedu abejoti, ar iš tiesų turėjau tėvą.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1