H u g a s   B a l l i s    (1886–1927) – vokiečių rašytojas, poetas. Gimė Pirmasense, turtingų miestiečių katalikų šeimoje. 1906–1910 m. Miunchene ir Heidelberge studijavo germanistiką, sociologiją bei filosofiją. Rašė disertaciją apie F. Nietzsche, tačiau nebaigė. 1915 m. emigravo į Šveicariją, Ciūriche subūrė dadaistų ratelį. Kartu su Hansu Arpu, Tristanu Tzara, Marceliu Jancu įkūrė meno saloną, dadaizmo lopšį – „Voltaire'o kabaretas“ („Cabaret Voltaire“). Pasitraukęs iš aktyviųjų dadaistų rato, pasinėrė į ortodoksinę katalikybę, studijavo senuosius mistikus, kaip vieną ankstyvosios krikščionybės psichoterapijos formų propagavo egzorcizmą. Nuo 1920 m. draugavo su H. Hesse. Išgarsėjo biografiniu veikalu „Hermannas Hesse, jo gyvenimas ir kūryba“. Parašė tragikomediją „Mikelandželo nosis“, dramą „Brescios budelis“, romaną „Flametis, arba Apie vargšų dendizmą“, įvairių esė. Išleido 1914–1921 m. rašytą dienoraštį „Pabėgimas iš laiko“.Cimio

Dangus raudonas nuo Bukarešto iki Paryžiaus:
Ant tavo kūno vis verias ir verias juodosios akys.
Viens prieš kitą išskleidžiam rankas lyg dideles vėduokles, kai mylimės.
Ligota tavo akloji žarna, tad tu visa išgeltus.

Iš tavo ausų kyšo alyvų puokštės.
Visa galva skendi alyvose. Alyvomis esi pažabota.
Lyg drugio sparnai trūkčioja ir plazda tavo blakstienos.
Nuo pianino klavišo neatskirsi nosies.

Šokančias rankas turi, dukruže.
Tavo siauras dubuo siūbuoja, kai prieš vėją plaikstaisi mano pašonėje,
Nuolankiai liguistos aistros apimta. Neatsispiri ir riebioms karštoms moterims.
Tavo juoke girdžiu vapaliojant giesmes apačių.

Constanzoje dejavo tavo ausų jūra.
Tavo pirštai smigo kaip durklai ore žvangančių glissandų.
Tavo liežuvis – raudona gyvatės galva, degantis lempos dagtis.
Tavo šešėlyje, Cimio, ritasi kūliais maži velniūkščiai
Kaip spurdančios žuvys, iš kubilo sausumon išverstos. 

Saulė

Tarp mano akių vokų nurieda vaikiškas vežimėlis.
Tarp mano akių vokų žingsniuoja vyras su pudeliu.
Danguj šnypščia medžiai, virtę gyvačių rezginiu.
Akmuo nepasiduoda kalbai. Medžiai žalumos gaisre. Nuožulnios salos.
Lyg jūros dugne – žuvies galva, siūbavimas, kriauklių kiautų šniokštimas.

Mano kojos ištįsę lig horizonto. Dvaro karieta nudarda virš jo
Šalin. Auliniai batai išsikišę virš horizonto kaip nugrimzdusio
Miesto bokštai. Esu milžinas Galijotas. Virškinu ožkos sūrį.
Esu mamuto jauniklis. Mane uodžia žali žolės gniužulo dygliai.
Žolė išriečia žalius kardus, vaivorykštes ir tiltus virš mano pilvo.

Ausys – gigantiškos rožinės kriauklės, visai atviros. Kūnas pampsta
Nuo šnaresių, kurie jame įsipainioję.
Girdžiu didžiojo Pano
Mekenimą. Girdžiu cinoberio raudonumo muziką – saulės. Ji viršuj
Iš kairės. Cinoberio raudonis žyra žemyn nuotrupom į pasaulio naktį.
Krenta traiškydamas miestus ir bažnyčių bokštus,
Ištisus gėlynus, kupinus krokų ir hiacintų, skleisdamas garsą
Lyg skardos vaikiškų trimitų.

O ore – purpuro, kiaušinio gelsvumo, butelio žalsvesio
Gūsiai viens prieš kitą: sūpuoklės – oranžinis kumštis, kybantis ant ilgų gijų,
Ir giesmės iš paukščių kaklų, kurie kyščioja virš šakų.
Labai švelnus vaikiškų vėliavėlių virbas
.

Rytoj pakraus saulę į didžiaratį vežimą
Ir veš į Caspari dailės dirbinių parduotuvę. Didžiagalvis negras,
Storasprandis, išpampusia nosimi, plačiu žingsniu įsiręžęs laikys penkiasdešimt
Nerimastingų asilų, įkinkytų vežimuose, nekantraujančių prie piramidžių statybų.

Margakraujė žmonių minia tvenksis:
Žindyvės ir gimdyvės,
Klipatos ratukuose, vienatinė žirgliojanti gervė, dvi chorėjikės
* šokėjos,
Ponas ripso peteliške ir saldžiakvapis apsaugininkas.

Nebegaliu ištvert: aš kupinas palaimos. Plyšta langų
Kryžiai. Vaikų auklė persisvėrus pro langą lig bambos.
Nebėr vilties išsigelbėt: nuo vargonų fugų sprogsta katedros. Noriu
Sutvert naują saulę. Triuškint viens kitą
Kaip cimbolai, o savo damai ištiesti ranką. Mes plevensim
Violetiniu palankinu
** virš stogų
Jūsų šviesgeltonio miesto kaip šilkinio popieriaus lempų gaubtai skersvėjuje. 

Mažmožis

Prieš mano langą,
Saulės atokaitoj,
Sėdi angeliūkščiai.
Vienas, du, trys angeliūkščiai
Šaudo akimis vidun.
Kvėpuoja į lango stiklą
Ir krizena tarpusavy,
Užrašo
Tavo vardą.
Ir krizena tarpusavy,
Jį nutrynę.
Vidun markstosi šelmiškai,
Kandžiai,
Ir toliau plaikstosi
Trys angeliūkščiai. 

Pavasario šokėja

Tavo žvilgsniuose pavasaris supasi.
Rožių pynė ir obels šaka
Siūbuoja jį kvėpdamos.
Ant tavo lūpų granato ir marmuro
Vaidijasi dešimt tūkstančių vieversių saldžiam sąmyšyje,
Manę ryto žaroj tupintys.

Kur žengia tavo meiliai įraudusios kojos,
Skverbiasi iš žemės žavus muzikos srautas
Ir šturmuoja dangų.

Besisūpuodama kaip grakšti peteliškė
Šokančias rankas kilsčiodama žingsniuoji
Lyg svyruojančiu lynu.

Tavo čiuopiamos krūtys, pajutusios sodų alsavimą,
Pakyla ir nutįsta, mintims pakrikus,
Smailėdamos.

Gracinga tavo siela, kaip ir tavo liepsnelė***,
O tokia baikšti – nuo grubaus žodžio
blaškosi narve plazdendama. 

Vabzdys

Leiskit atgaivint vabzdžio apeigas!
Leiskit dievą garbinti, akis turintį, dygias lyg rubinai!
Kuris sparnus turi, kupinus hieratiškai trūkčiojančio ankstyvosios gotikos langų sąmyšio.
Ir raudoną kūną.

Kojos ištįsę lyg lóto virvės, kurias iš laivų išsviedžia
Į rūškanas jūras. Kūnas sutvertas nešvankaus lyno akrobatų, cirkininkų,
Kabaretų artisčių lankstumo. Belieka savo nuosavą geluonį laižyti,
Kai geismas jį mėšlungiškai surakina.

Gentainiai gana menkų čiuptuvų. Tarpsta drėgnose eglėse.
Paklaikę nuo perdėto jautrumo. Krūpčioja iš skausmo nuo kiekvieno
Dvelktelėjimo.

Akys – gyvastingi brangakmeniai. Tačiau yra kunigija ir sektos,
Ištisai spoksantys prieš save apatiškai.

Jie metasi į begales donkichotiškų karo žygių prieš dangų. Dūzgia lyg
Lėktuvai.
Jie – atradėjų prigimties ir pažįsta drąsos tragikomiškumą.
Ištisas dienas slapstosi miškuose, kurie žaviai padengti vorų
Palapinių stovyklomis ir baltais baldakimais.

Kai kurie iš genties milijonų ieško saulės aureolių:
Mažų fata morganų, miražų ir spindulių pradžios minties žvaigždynuose.
Ten auksaspalvę egzaltuotą būtį palydi šokiais ir šėlsmu, strimgalviais puola
Ant stalų soduose ir įniršę poruojasi.

Kiti sklendžia pro bažnyčių bokštus, fabrikų kaminus sutemose
Virš pragariškų miestų, tiltų arkų ir Eifelio bokštų,
Virš grėsmingų garinių kranų uostuose, Niujorko dangoraižių
Į abejotiną širdgėlos tikslą.

Turi savo gentis, mitus ir dievus, pirmykščius šventus ritualus.
Ir filosofiją. Jie ugnies garbintojai. Išpažįsta savižudybę.
Vengia žemės ir jos šiurkštumo. Nesipriešina
Jos pragaiščiai.

Atvirai demonstruodamiesi sklendžia procesijomis prie lankinių lempų
Ir geležinkelio stočių halių. Kalnų kaimelyje dingusių išminčių troboj,
Kur švyti aiškiaregiška spingsulė, zuja dideliuose susirinkimuose,
Itin susižavėję, be saiko stebeilijas į šviesą.

Tris, keturis, dešimtkart su mirtininkų pamišėlišku įniršiu
Puola į šią ugnies jūros magiją, pakylėtai ir godžiai.
Kol kibirkšties nutverti ima čežėt, spragsėti ir teškiasi
Kaip burlaiviai liepsnojančiais takelažais.

 

       * Chorėja – organinio pobūdžio smegenų liga, kuri pasireiškia nevalingais galūnių ir veido raumenų judesiais.
       ** Palankinas – dengti neštuvai; kaip susisiekimo priemonė naudoti kai kuriose Rytų šalyse.

       *** Paukštis.


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1