Kuomet visai sena, sulinkus ir apakus
Palenksi savo žilą
galvą prie liepsnos,
Tegul šita knyga į
delnus atplasnos,
Joje dar jaunos
šešėliuoja akys;

Ir blyksniai grožio to, nerūpestingo,
Ir kaip mylėjo jie,
melavo iš tiesų,
Tik vienas ją pažino,
net baisu, –
Klajoklę tavo sielą,
jautulingą;

Nuliūsk ir sušnabždėk – išskrido lengvasparnė
Iš žemės tavo Meilė,
pakilo į dausas,
Lengvai kalnų viršūnes
aplenkė visas,
Ją priėmė žvaigždynai į
savo šeimą darnią.

 

 
Iš W. B. YeatsoSiuita
trims balsams, violončelei ir fortepijonui

Ir tą niūkią dieną, galop, kai aš sužinojau…

I

(…) žuvys švyst pašvyst, ėmė giedrėti dangus,
bet brangiausia man buvo

 

gūžta, gūžtelė, gūžtelytė,
na ir kas, kad be paukščio?

Paukščiai slyvmedžiuos glaudės ir baudės giedoti!
Dvi zylės, mėlynais bei šviesraudoniais balsais,
ar kitokiais, vienas Dievas jas žino! Betgi tos
gūžtos, gūžtelė ta, gūžtelytė man vienam jau pri-
klausė, beveik buvo mano, – suvyta iš šerelių, iš
arklio plauko, karčių ir uodegos, iš viso to, ką
naudodavom savo vaikystėj, rišdami meškeres, žie-
vėdami meškerykščius, iškirstus iš lazdynkrūmio
su rusvais, su dvilypiais, keturlypiais ir šešia-
lypiais, auksuotais, perauksuotais deimantais, in-
krustuotais riešuto kekėse…


II

Kažin koks svaigulys mušė į galvą, laikės pakau-
šyje, sklido iš lūpų, pirštais norėjau jas liesti,
prisimindamas Tavo, kurias aš nuploviau, nudeginau
savo aistra, – nereikia man svetimo geismo, nei pėd-
sako!
Viską išdeginau ir nutryniau kaip TUTANCHAMONAS iš
seno Egipto meldynų

 

(tai ten įsisukdavo vėjas, kai
įbrisdavo mažas berniukas, klau-
sydavos nendrių, volungės, afri-
kietiškos strazdo giesmės, perte-
kęs savo kūrybos bei erotizmų, tai
tenai, tai tenai…)

(…) murzina, išsipaišiusi veidą ir smakrą atplaukdavo
jo mergaitė, ištrūkusi iš auklių, iš prižiūrėtojų,
brolių, tėvų prieglobos, pašiurpusia oda,
rausvu liežuviuko galu ji lytėdavo džiūstančias lūpas…


ŠVILPYNĖLĖ IŠ NENDRĖS AR MOLIO!!!

(...) kaip užtemdavo sąmonė, kaip užtemdavo sąmonė!
Svaigulys vien tiktai pagalvojus, jog ateisi, jog
gulsies, jog būsi šalimais!

III

Aš žinau, jog žydėtų man girios, apylinkės, o ir
visas kraštovaizdis daug platesnis, debesys, sniegas
iš pusės šiaurinės, vanduo, vanduvos Tavojo kūno
baltumo:

 

netgi Saulė nėra jo bučiavus, dievas Ra
nėra jo lytėjęs, – Tu buvai sukurta man iš
jo kraujo, jo šviesos ir jo aukso,
iš jo sėklos, kuri deimantinė, bet
nėra jis Tavęs anei matęs, anei lytėjęs…


EPILOGAS

(...) Vėjas jau tilsta meldynuose, dangus nendre rašo
Tau laišką, debesys audžia kuo plačiausias skaras
papiruso, – mano laiškui ir Tavajai širdžiai…
JUK TURIU PASAKYTI, turiu pasakyti:

 

upė jau susisuko į audeklą, – tai bus
mūsų guolis, dangus išsiaukštino ir
susiskliautė virš galvos, – tatai bus
mūsų padangtė.

Juodas, baltas ir strazdanotas, rainas, pilkas, melsvas,
auksinis yra Tavo grožis, lūpos, plaukai, Tavo ausys ir
kaklas, krūtys, visi sąnariai ir slanksteliai, –

 

toks didingas šitas švytėjimas!
Be jokio atšvaito, – tai daugiau
nei tikrovė, svaja arba sapnas,
o mergaite, o moterie, o sesuo,
iš kurios gimsta motina, o
palaimingas

ŠEŠĖLI,

 

slenkąs nuo krūtų linkui strėnų, pilvo, šlaunų,

dar žemiau, vėl kelies ir dabar jau aukštyn, per kulkš-
nis iki šakumo, tarpvietės, iki savo šaknų ir šakų, ša-
kelyčių bei lapų, – esi ŽYDINTIS DIEVO NASTURTAS,
Tavo atšvaitas Nilo gelmėj, dumbluos, molyje ir danguj,

 

kursai dvyliktajam rate iš dešiniosios,
O TAU KAIRIOJOJE PUSĖJE

   

su zylutėmis, kurios beldžia į langą.
Moters kūnas vonioj už užuolaidos

– – – ak, matyti vien tai, ką norėjo laukuos
pasiklydęs berniukas – – –

       I

Regiu, kaip prausiesi. Pirmėliausia įžengi kilni ir nuoga, nuo nieko nepriklausanti karalienė, niekam nepriklausanti. Savo padais, pėdom ir plonyčiais pirščiukais čiuopi vonios dugną, baltą marmurą, dryžą, išjuostuotą šiek tiek tulpių, šiek tiek lelijų spalvom, kurios svaido atspindžius, meta juos aukštyn, apjuosdami klubus ir juosmenį, užskliausdami ties lubomis šitam vos įžvelgiamam limbe, dangaus ir pragaro priešangiuos, drignėj mėnulio, kada dangus po lietaus –

 

TATAI BŪNA VASARĄ –

       – – – per atvėsusį orą, vidudienį, priešaušrį, naktį arba vos prasibudus, nesvarbu, absoliučiai, visai nesvarbu. Juk svarbiausia – matau tiesiai arba savo lapotoj vaizduotėj –

 

šaltą akmenį, lygų ir baltą, ir ke-
liantį vėją bei šiurpą.

      
       II

       Tavo oda pašiurpsta, bet tik laikinai, kolei čiurkšlė vandens ima glostyti Tavo blauzdas, paskui aukštėliau, po to šokteli virš galvos, vanduo plūsta žemyn, atgaivindamas, glamonėdamas nugarą, juosmenį, strėnas, palaimos kauburėlį… Plaukus prausiesi, tuos plaukus, tamsius šerelius nelyg žirgo, eiklaus, elastingo. Tavo plaukai ima šiauštis, džiūgaut, garuoti, skleisdami vos užuodžiamą nakties aromatą. Strėnos, krūtys ir pažastys, ir alkūnės, kaklas, sprandas kiek palenktas ir galva, akys, virpa blakstienos. Visa tai vandeny, visa tai po čiurkšlėm (kaip pavydžiu tiems purslams ir pursloms!). Numazgojai jau viską, kas dar neseniai buvo vien siautulys ir palaima, skleidė nežemišką šviesą, elektrą, kaitrą, neturinčią jokių apribų. Aš buvau tas raudonas karalius iš Lidijos, Tave sergėjo mažas rusvutis šunelis ties uždanga, kaišiojo savo geidžiantį, skvarbų liežuvį…

       III

Kambarys buvo pilnas elektros, ne tos, o anos, kuri Tavojo kūno, – indaujoje ėmė šokčioti sidabriniai šaukšteliai, taurės glaustės, virpėjo viena po kitos, o ir antkaklis pamestas, antkaklis to šunelio, žiūrinčio į Tave, nesuvokiančio – o iš kurgi, iš kur kūno grožis, goslumas, šiluma, spinduliavimas, gobiantis, užliejantis, panardinantis, prausiantis jautrų kailį.

       IV

Oda, gerai išdaryta, išdirbta, ištempta, sutepta ir išglostyta. Senųjų meistrų papročiais, įpročiais, supratimu bei išmanymu savo dalyko. Dar viduramžių ir Renesanso, kada žmonės daug geriau aprėpdavo kūną, alebastrinį, vos parausvintą, rožinę ausį, irgi metančią atspalvius, skystą šviesą visom keturiom pusėm, ant grindų, kvadratėliais, šilko, gėlių, siuvinėtų ant sienos, Ožiaragio ir vienaragio krūmynuos. Viskas žydi mažyčiais žiedeliais, plasta aistros ornamentais, ten, Tavy, o laimingas slyvų medeli į rudenį!

       V

O, kaip geistina, kaip neleistina tai matyti, o matau, o žaviuosi tuos rusvu, mėlynai spinduliuojančiu kūnu. Tavo akys purslotos, vokai nuleisti, rankšluostis, ilgas ir žalias, apima juosmenį (aš jam pavydžiu!). Tai galėčiau matyti iš kitapus, t. y. iš tenai, kitos pusės, jeigu akys būtų kaip paukščio, jeigu būčiau kitaip sudarytas. Iš priekio ir iš užpakalio, tie smulkučiai pursleliai, plaukas įstrigęs burnoj, – tarsi kandžiotum šiaudą išdykėlėj mūsų vaikystėj, malūnų, laukinių vandens malūnų ūžesy
– – – pasilenk, pasilenk, kad matyčiau geriau, kas man Tavo užuolaidos ar šunelis, vis vien juk matysiu daugybę gūbrelių, linkių ir išlinkių, raumens, aptempto tarsi dundantis būgnas
iš jauno buivolo odos… To, kuris lekia iš karščio, nežino, kur dėtis – – –
– – – rankšluostis mus apjuos, nuramins baltos, šiugždančios, standžios paklodės, pagalvėlė, kur spurda iš drovesio, žalia, beveik išauksėjus gėlė. Atgijus, gyva, siuvinėta.

       VI

Antys atšilusioj upėj, pavasario kuosos, juosvi jų sparnai, aštriasnapės, – pilka, blausu, saulė kalas pro rūką, po tavo sparnu ilsis mano burna… Arba viskas slepiama rūbo, kuris prisiglaudė, glamonės (pavydžiu!), – tai neleistina, ilgu, per ilgu, lig vakaro. Dienos snaudulys, persmelktas geismo, slopaus, verčiamo tai į darbus, tai pinigus, bombas ir lėktuvus, nuogąstį, ilgesį, styrančio bokšto vienatvę.

       VII

Ak, dėkoju už ilgesį, už goslumą ir išgąstį kūno, tolima artima – viskas dabar jau sutampa, negali atsiplėšt, atsiskirt nei nutolti, priartinti. Kūnai, kur vejas ir pinas, kaip damaskinis, senas, kaip kardas iš įvijų – plieno. Iš Damasko, iš ten – kaukolėj, mintyse, galvoje. Pienas, pieno lašai ant įkaitusių lūpų.
Vandenį tą mylėk, vonią, vaikus, rankšluostį, pilką ir žalią, – leidžias dabar vieną šlaunį apvijęs, šunį, mane… Kas ne šito pasaulio, nėr jokio reikalo slėpti – spinduliuoja ir maišosi trigubas vėjas. Šiugžda, šlama, nelygu prie upės jau išskalbtos ir iškrakmolintos baltos antklodės, vėjas ir vandenys – srūva.


Fleita ir varnėnas, švilpiniaujantis į pavasarį

Sniegas baltas ir minkštas kaip tavo pečiai,
kaip šermukšnių kekės prieš aušrą,
kekės raudonų šermukšnių sniege, ant
užšalusios upės, leduose, kurie šyla
nuo atskridusių paukščių iš Šiaurės,
svirbelių, raudongūžių, zylučių…

Zylės būna visokių spalvų: baltos,
mėlynos, mėlyngurklės, raudonos,
zylės būna kaip Tavo burna
arba lūpos prieš aušrą, prieš aušrą, –

 

tada, kai gimsti ir numiršti iš naujo,
per naują, naujai… Tu dejuoji, o aimana
sunkias iš giliai, iš didžios gilumos,
iš tos upės, kuri man beveik nekalba.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ko dejuoji, širdie? Aš juk myliu Tave
kaip tą sniegą, baltą ir rausvą su
nukritusiom kekėm šermukšnių,
ko dejuoji, širdie, mano sese,
moterie snieguose ir ugny?

Ugnys, vis plieskiančios, įsiplieskiančios,
kibirkščiuojančios ugnys pavirsta į ledą,
ledas į vandenį, viskas srūva žemyn,
viskas teka tom upėm, kurios baigiasi
mariose ir danguje, melsvame danguje,
sniego popieriuj, – viskas baigias pas Dievą
ar Nieką, viskas tirpsta, kol žemėj
išaušta pavasaris,
kol mojuoja Tau beigi man, o ir zylėms,
kurios jau nuskrido, – žibuoklė.

 

Vieną sniegą, vieną ugnį ir ledą,
vieną vandenį ir daugybę šaltinių
iš požemio aš nešu Tau, nešu
tavo gimtąją dieną, –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Daug jau metų prabėgo, sesuo,
upių daug nusruveno su savo šaltiniais.
Grįžulas jau šimtą tūkstančių atsisuko
ir atriedėjo, nusisuko ir vėl nuriedėjo,
sesuo, žvaigždės – irgi, jos mūsų
seserys, andai buvo jos mažos, su
perkelinėm suknelėm, o berniukai
su sportbačiais, kepurėlėm snieguotom,
šermukšnių išraudonintom lūpom, –
jie kalba išpažindami Tau savąją meilę
nevykusiais žodžiais.

Aš taip pat kitados taip atrodžiau, buvau panašus į tą Grįžulą, į žvaigždes, kurios netekėdavo ir nesileisdavo – – – – – –

 

negi dar nevėlu, negi dar nevėlu,

   

negi, negi, ak, negi! Išpažint

savo meilę, sniegą, upę, zyles, kurios skrenda negrįžtamai į šilus, kur jonažolė rauda?
Širdį skauda, sesuo! Skauda gėlę, sniegą, šaltinį. Būk šaltinis, kuris nepaliaujamai teka, jo vanduo mėnesienoje skina žvaigždes, slepia savo užanty ir neša Tau dovanų. Du, tik du mėnulius, jaunus kaip Tavo pečiai, liaunus kaip krūtys, apvalius tarsi pilvas – – –
Ten užgimsta mūs vynas skaniausias, vynai, kur iš požemių, meilė, kuri tiesiasi saulėn, šviesi ir skaisti kaip žibuoklė su rožiniais polūpiais, su baltom, su raitytomis gijomis, su siūleliais iš aukso, sidabriniais varpeliais užanty –
Jie skamba, paklausyk, kaip jie skamba tada, kada niekas negirdi. Tik mudu, tiktai mums lemta šią melodiją girdėti, sesuo, mylimasai vainike, zyle mano širdies, širdie mano
zylės – – –

 

ta melodija – ji kieno? Nejau to paties strazdanoto
berniuko?
Vietoje užsklandos: baltieji lelijų žiedai

 

Mauruoto liekno viduryje
Baltesnės už balčiausį sniegą…

   

 
K. Binkis. „Vandens lelija“

 
Atsimenu, dar menu tas visas lelijas:

 

žydėjo, davėsi, sklaidėsi,
ypač žali buvo lapai ir polapiai
rudeniop tvenkiny netoli
Buivydiškių sukežusios dvarvietės…

 
(Tarnaičių kambary tebedegė žvakės, kažkas kirkino jas,
panelytė lapas po lapo vartė markizą de Sadą…)

 

 
Betgi aš buvau toks įtūžęs, man jau
šakės, man viskas velniop,
nusiminęs, palūžęs tetroškau
nulaužyti kakliukus
toms pakvaišusioms gulbėms,
šnypščiančioms palei krantą,
kaulijančioms pašaro (bulkos arba saldainių!)
savo ruduojantiems mažvaikiams…

Kokia baisi yra beprotybė ir klaikas! Visas šitas

 

gyvenimas, baltos lelijos ir gulbės,
jų lizdai jau seniai nušviesėjusiuos melduos,
nendrėse, nepasiekiamuos man vandenuos,
meilė, vaikai ir poezija

(jeigu norit…).


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1