Tomas Kačerauskas. Arkada. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 244 p.

       Lietuvių literatūros kūrėjų gretas šiemet papildė filosofas Tomas Kačerauskas. Jo debiutinį romaną „Arkada“ (2006) išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Kaip pažymima anotacijoje, „romaną autorius suvokia kaip savo filosofinių apmąstymų meninę išraišką“. Iš tiesų T. Kačerausko monografija „Filosofinė poetika“ (2006) atrodo artima šiam romanui. Kūrybiškumo problema, metaforos galia, tikrovės ir meno santykis, filosofinis pasaulėvaizdis, poetinis mąstymas, laisva kalba – tai, kas jungia monografiją ir romaną. Abu šie tekstai papildo vienas kitą, o jų skaitymo seka nėra svarbi.

       Neskaičiusiems mokslinio darbo, patartina žvilgtelėti į ketvirtąjį knygos viršelį, kuriame autorius tiksliai apibūdina savo kūrinį: „ARKADA – romanas apie kūrybą. <...> Man rūpi žodžio ir tikrovės, poetinio įvykio ir gyvenimo sąsajos, kurias čia bandau išskleisti meninėmis priemonėmis – vaizdais ir žodžių skambesiu. <...> Atskiros dalys siejamos ne tiek trapiais išoriniais ryšiais, kiek asociacijomis ir vaizdais. <...> Taigi romanas – mano kūrybinė provokacija“. Šis T. Kačerausko sakinys, kaip ir po jo sekanti skeptiška Arvydo Šliogerio nuomonė apie romaną, labiausiai intriguoja, skatina tapti meninio pasaulio dalininku.

       Knygą sudaro penkios skirtingos apimties ir meninio įtaigumo dalys: „Adventas“, „Trigonometrija“, „Kumrano giesmės“, „Arka“, „Tiltas“. Visas jas tarsi arka vienija kūrybinės menininko patirties fenomenas ir postmodernistinė kartojimosi idėja. Jas autorius ir apmąsto, nutiesdamas tiltą tarp Romos imperijos ir 2000-ųjų Vilniaus. Jei šiuos vaizdavimo objektus jungia „amžių sandūra“ (p. 14) ir „kartotė“, tai kūrybinės gijos netampa rišamąja medžiaga, nes jos pernelyg fragmentiškos ir trapios. Priežastis – eksperimentavimas romano pasakojimo forma (pirma, antra, penkta dalys), nes jis kertasi su kūrybinio proceso refleksija (trečia ir ketvirta dalys).

       Meniškai vertingiausia ir autentiškiausia romano dalis – „Kumrano giesmės“. Iš viso yra dešimt giesmių, jose naratorius tarsi Homeras pasakoja Benedikto, dramų kūrėjo, istoriją, vykstančią Romos imperijoje. Jos aplinką autoriui pavyksta sukurti, tačiau kūrybiniai ieškojimai pasilieka fone. Benediktas nuolat kalba, kad keliauja statyti dramos ciesoriui, tačiau žodžiai netampa kūnu. Kita vertus, jis visą laiką eilėmis užrašo tai, ką pamato, pajunta, išgirsta, patiria Kumrane. Taigi iš pradžių įvykiai papasakojami proza, paskui giesmių eilutėmis atkartojami Benedikto lentelėse. Vis dėlto tai nepadeda jam rasti dramos idėjos. Aštuntoje giesmėje menininkas prisipažįsta: „Bet aš neturiu nė žodžio ciesoriui. Turiu pastatyti dramą, bet dar neparašiau nė žodžio“ (p. 94). Ją pasiūlo gyvenimas, kai netikėtai susipina dramos ir tikrovės lygmenys. Gyvenimas parašo dramą (ciesoriaus nužudymą planuojantys asmenys), o Benediktas netikėtai tampa nebe autoriumi, bet personažu. Visa situacija atskleidžiama „Pabaigos giesmėje“, kurioje pateikiamas dramos planas, užrašytas Fabijaus pergamento ritinyje. Jį skaitydamas Benediktas įveikia penkias kalno pakopas, kenčia diegiančio klubo skausmą (jo Achilo kulnas), kol galiausiai išgirsta žodžius: „Ciesoriaus vardu tamsta esi suimamas kaip sąmokslininkas, neparašęs dramos ciesoriaus garbei“ (p. 118). Ši istorija rodo, kaip vaizduotė pralaimi tikrovei, kaip gyvenimas virsta drama.

       „Kumrano giesmės“ mėgina spręsti ne tik tikrovės bei meno santykį, bet ir leidžia autoriui plėtoti pamatinę idėją: „Svarbiausia, kad viskas kartojasi“ (p. 132). Jos rutuliojimo pradžia atsekama jau „Trigonometrijoje“, kurioje Tomas užsimena Filijai apie Romos legioną. Prie Romos imperijos pereinama aptartose „Kumrano giesmėse“, kurios siejasi su ketvirta dalimi, neatsitiktinai pavadinta „Arka“ (abi dalis sudaro po dešimt giesmių). Joje nesunkiai atpažįstamas Vilnius, o jame gyvenančios Filijos šeimos istorija tampa pasakojimo šerdimi. Tiesa, ketvirtos dalies pradžia galima būtų laikyti „Adventą“, kuriame iškylantys įvaizdžiai (upė, žuvis, akys, smėlis, vėjas) pakartojami „Arkos“ pradžioje. Galima sakyti, kad „Advente“ žvelgia suaugusi Filija, kuri „Trigonometrijoje“ yra maža mergaitė. Jos istorija nebeturi autentiškos meninės galios, būdingos dramos kūrėjo likimui. Išmonę pakeičia kasdieninio gyvenimo realijos (konfliktai šeimoje, meilė, asmeninės nuoskaudos, loterijos, statybos senamiestyje), todėl tarp tikrovės ir meninės fikcijos nebelieka nei priešpriešos, nei komunikacijos.

       „Arkoje“ primenami ankstesnėse dalyse buvę epizodai (paveikslas „Romanas“, Kumrano giesmės), o visa tai vyksta po magiškų septynerių metų. Dar didesnis dviejų tūkstančių metų laikotarpis jungia Filiją ir Benediktą. Kaip? Pirmiausia naudojami tie patys vardai, kuriais buvo pavadinti „Kumrano giesmės“ veikėjai (Leonas, Ada). Bendraudama su jais, Filija regi ne Vilniuje gyvenančius asmenis, bet Romos imperijos laikų žmones. Štai išgirdusi Leono balsą, ji vaizdavosi „jį einantį tilto atkarpa iš Romos: vakaro vėjyje plaikstėsi ne jo palaidi marškiniai, bet balta toga, jis buvo apsiavęs ne sportbačius, bet sandalus, rankose laikė ne du alaus butelius, bet vyno ąsočius“ (p. 134). Filija gyvena vaizduotės pasaulyje, kuris jai realesnis už tikrąjį (M. Prousto idėjos kartojimas). Formaliai tokius sąmonės vaizdinius galima būtų paaiškinti Filijos mylimojo Kazio stažuote Romoje. Vis dėlto svarbiausia jungtis – Filijos kūrybinės pastangos, kartojančios antikinių dramų kūrėjo likimą. Menininkė, kaip ir Benediktas, raštą pakeičia piešiniu, įvairiomis figūromis dėlioja penkias dėžutes, įsimyli. Pasakotojas ne tik mini tuos pačius įvykius, jungia skirtingus laikus (teatre stebima pjesė apie sąmokslu įtartą dramaturgą), bet ir pasakoja apie nesėkmingą kūrybinį procesą. „Jau baigiasi diena, o su ja – ir vasara, o mano darbas net nepradėtas, galvojo Filija“ (p. 157). Menininkė pripažįsta, kad instaliacijai įrengti užtektų ir vienos dienos, tačiau sumanymui reikia kone metų. Benediktas neparašo dramos, o Filija nesukuria instaliacijos. Tiksliau sakant, ir jos užduotį įvykdo gyvenimas, nuvedantis moterį į ligoninę. Netikėtai joje atsidūrusi, Filija paskęsta sapnų, iracionalių vaizdinių, vizijų pasaulyje. Iš jo ji išsivaduoja sužinojusi, kad jos kūdikis gyvas ir sveikas, ir tuomet „jos galvoje gimsta instaliacijos planas kartu su devinto vakaro pabaigos skoniu“ (p. 228). „Arkoje“ pasakojama ta pati kūrybinės nesėkmės istorija, tik pakeičiami personažai. Ir Filija, ir Benediktas vaidina pagrindinį vaidmenį spektaklyje, kurį pastato gyvenimas.

       „Tilte“ vėl pratęsiama pasikartojimo idėja. Mažoji Kazio duktė Krescencija, brėžiniai susieja šią dalį su „Kumrano giesmėmis“, Mona – su „Trigonometrija“, spektaklis apie Benediktą – su „Arka“. Žinoma, pamatinė jungtis yra pats Kazys, nerandantis idėjos, „kaip sujungti dvi upės puses: ar tiesiu judesiu, kurį atitinka vos išlenkta gelžbetonio arka, ar metalinę jungtį įtempus plieninėmis stygomis, o gal metalą ir betoną apvilkus medžiu, šviesiais pušies kailiniais“ (p. 233). Nors „Tiltas“ ir įtvirtina pasakojimo simetriją, tačiau jo atsiradimas nėra argumentuotas. Kaziui skiriama per mažai dėmesio, sprendimo atradimas yra dirbtinis, pernelyg staigus, neatspindintis kūrybinių paieškų. Eidamas su Mona, nauja pažįstama, į parodą jis suvokia, kad tai turi būti „mūrinis arkinis tiltas, bet ne mėgdžiojantis antikines arkas, o jungiantis du krantus – labai seną ir visiškai naują“ (p. 236). Pats darbas nukeliamas į rytojų, o Kazys su Mona aptarinėja Benedikto piešinius. Šie liudija, kad jau trečią sykį kartojasi ta pati istorija, tie patys vaizdai, mintys ir veiksmai. Visa tai prilyginama vaidinimui teatre, kuriame „viskas tikra, viskas turi savo vietą ir vertę“ (p. 239).

       Taip autorius iškelia ir realizuoja idėją, kad kūrybiniam procesui svarbiausia yra ne menininko kūrybinė galia, bet tikrovė. Vis dėlto tai padaroma pernelyg deklaratyviai, tiesmukai, nors ir stengiamasi braižyti sudėtingus realybės, teatro ir romano trikampius. T. Kačerauskui nepavyksta atskleisti problemiškos realybės ir vaizduotės sankirtos, gyvenimo ir teatro sampynos, nes visa tai uždengiama nuosekliai įrodinėjama kartojimosi idėja.

       Kūrybos procesas netikėtai prilyginamas geometrinių figūrų braižymui. Autorius raštą keičia piešiniu, nes „gražiau vaizdas nei žodis, maloniau poezija nei romanas“ (p. 107). Benediktas braižo dramos brėžinius, Filija – instaliacijas, Kazys – tilto projektą. Vienas ar kitas piešinys ženklina kūrybinių idėjų paieškas, pastangas kurti ir pereiti prie sielos reljefo, kuris „pakartoja, tik daug subtiliau ir smulkiau, visa aplink mus“ (p. 29). Geometrinės figūros leidžia autoriui išdėstyti filosofinį požiūrį į pasaulį, į meną, o jo sukurtiems herojams padeda paaiškinti savo mintis, sapnus, kūrybines intencijas. Veikėjams žvelgiant į brėžinius kyla asociacijos, kurios primena praeitį, panaikina ribą tarp Vilniaus ir Romos, skatina leistis į kelionę laiku, „kai vaikas prabyla suaugusiojo balsu, o didelis žmogus akimirksniu, pamojus pieštuku, tampa mažas“ (p. 232). Vis dėlto svarbiausia geometrinės figūros paskirtis – interpretacija, nes kiekvienas brėžinį suvokia ir apmąsto skirtingai. Skaitytojui paliekama galimybė pateikti savąją piešinio versiją.

       „Arkadoje“ nemažai kūrybinių autoriaus ieškojimų, eksperimentų. Jie sietini ir su žodžio pakeitimu geometrinėmis figūromis, ir su Lotynų Amerikos „naujajam romanui“ būdingais periodais, ir su sprendimu pagrindinį sakinį pradėti šalutinio sakinio jungtuku (nes). Skaitymo procesą apsunkina nuolatinis literatūrinių terminų (siužetas, romanas, atomazga, veiksmas, scena, aktoriai, vaidmuo, istorija) gausa. Dirbtinis sąvokų kartojimas netampa kūrybos refleksija. Ji atsirastų, jei naratorius būtų ir kūrinio herojus, ir tekste gimstančio romano autorius, bet „Arkadoje“ tokio varianto nėra. Tiesa, tekste autorius personažų lūpomis išdėsto savąją romano sampratą. „Bet romanas – tam tikras pasaulis, kur savo vietą tarp daiktų turi tiek strėlės... tiek skydas“ (p. 241–242). Kartu formuluojama ir istorijos traktuotė: daiktų dėliojimas vis kitoje vietoje yra istorija. Iš tiesų autorius geba sukurti romano pasaulį, asociacijas, spalvinę ir garsinę gamą, tačiau jis užmiršta, kad romanas taip pat yra ir pasakojimas. „Arkadoje“ trūksta tekstą jungiančių arkų, stilistinės dermės, dėmesio kalbai. T. Kačerauskas neretai užsižaidžia interpretacijos aiškinimu („Vaikiška giesmė“), galimų siužetų kūrimu („Veiksmas“), geometrinių figūrų interpretavimu („Tiltas“). Romane daug kur verda kūrybinė virtuvė, bet joje nepagaminamas skaitytoją provokuojantis, jo literatūrinį apetitą žadinantis patiekalas.

       T. Kačerauskas siekė parašyti postmodernistinio stiliaus romaną, neretai sekdamas Umberto Eco teorinėmis ir kūrybinėmis idėjomis. Tačiau intertekstus jis pakeitė vaizduote, metonimiją – metafora, antitezę – sinteze, žaidimą – tikslu, todėl tekstas tapo savitu postmodernistinės ir modernistinės stilistikos hibridu. Autorius išbandė savo kūrybines galias, eksperimentuodamas įvairiais žanrais, stiliais, idėjomis, tačiau vientisos ir provokuojančios arkados jam nepavyko pastatyti. Ji gali iškilti ateityje – tai rodo originalios kūrybinės idėjos, gyvenimiška ir intelektualinė patirtis, romano formos ir stiliaus paieškos, metaforiškas meninis mąstymas, leidžiantis skaitytojui įsitraukti į minties nuotykius.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1