[3 pls.]
                                                                                                      Nr.        p.

Ališanka Eugenijus. Ar sunku būti
    europiečiu?
Daujotytė Viktorija.
    Apie namus ir kovą dėl prasmės
Degėsys Liutauras. Mergina su plaktuku
Dirgėla Petras.
    Užmarštis mėlynom kelnėm
Gailius Bernardas. „Da Vinčio kodas“,
    arba Kuo pavojinga virtuali realybė?
Juozaitis Arvydas. Trečioji galimybė

 
3
 
4
1
 
11
 
8-9
10

 
3
 
3
3
 
3
 
3
3

Kalinauskaitė Danutė. Kauleliai, peilis,
    susmulkėjimai…
Parulskis Sigitas. Loterija, kurioje
    visi laimi
Šerelytė Renata. Iliuzijų spindesys ir
    skurdas
Tamošaitis Regimantas. Laikas
    krosnis kūrenti
Vanagas Rimantas. Sunkiausias
    karas, sere, su savim!

 
7
 
5
 
2
 
12
 
6

 
3
 
3
 
3
 
3
 
3ORIGINALIOJI PROZA

Ambrazevičiūtė Rimantė. Ilgas
    pasakas mažiemus. Novelė
Bončkutė Genovaitė. Novelės
Černiauskas Rimantas. Novelės
Gutauskas Leonardas. Ponios Lidijos
    dienoraštis. Romanas
 
Ignatavičius Eugenijus. Dvi moterys,
    gerdamos kavą. Novelė
Jasukaitytė Vidmantė. Kai mes
    buvome vilkai. Romanas
 
Jonušys Laimantas. Trylika mėnesių.
    Epistolinė elegija
Mačiukevičius Jonas. Porcija. Romanas

 
5
3
4
 
6
7
 
10
 
8-9
10
 
11
11

 
37
63
14
 
13
14
 
61
 
12
14
 
54
11

Marcinkevičius Juozas. Tvanki naktis po
    nukryžiavimo. Novelė
Medelis Linas V. Perkalių ledas.
    Apsakymas
Melnikas Jaroslavas.
    Tai kalbu aš. Apysaka
Mikelinskas Jonas. Mūsų emocijų
    vagis. Apysaka
 
Miknevičienė Vida. Novelės
Raižytė Nijolė. Lemties vardas Roza.
    Novelė
Venckevičius Adolfas. Novelės
Venclovas Petras. Tremtis. Meilės ir
    mirties menas. Apysaka

 
2
 
6
 
5
 
1
2
1
 
7
12
 
3

 
47
 
46
 
10
 
14
10
46
 
59
47
 
14ORIGINALIOJI POEZIJA

Balbierius Alis. Eilėraščiai
Baltuškevičius Vladas. Eilėraščiai
Butkutė Elzė. Eilėraščiai
Čigriejus Henrikas Algis. Eilėraščiai
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Galginas Arvydas. J. Eilėraščiai
Geda Sigitas. Vietoje epigrafo. Eilėraščiai
Grajauskas Gintaras. Eilėraščiai
Jakštas Jonas. Eilėraščiai
Janonė Ineza Juzefa. Eilėraščiai
Jasponytė Jurgita. Eilėraščiai
Jasukaitytė Vidmantė. Eilėraščiai
Katkus Laurynas. Eilėraščiai
Keturakis Robertas. Eilėraščiai
Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Miknevičius Lukas. Eilėraščiai
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai

6
2
1
5
5
2
10
2
10
12
1
3
11
12
1
1
6

42
43
42
5
33
56
6
6
57
43
58
8
6
6
8
55
8

Navakas Kęstutis. Iš nežinomo poeto
    dienoraščio. Eilėraščiai
Norvilas Gytis. Eilėraščiai
Patackas Gintaras. Eilėraščiai
Poisson Sara. Eilėraščiai
Reimeris Vacys. Atvertimai. Eilėraščiai
Skripka Vytautas Vilimas. Eilėraščiai
Stacevičius Stasys. Eilėraščiai
Strielkūnas Jonas. Eilėraščiai
Stulpinas Vytautas. Eilėraščiai
Šerelytė Renata. Eilėraščiai
Tamošauskaitė Dalia. Iš vabalų
    gyvenimo. Eilėraščiai
Venclova Tomas. Eilėraščiai
Zelčiūtė Dovilė. Eilėraščiai
Žilaitytė Danutė Joana. Eilėraščiai

 
4
4
11
7
8-9
5
8-9
8-9
3
3
 
12
7
7
6

 
8
40
49
54
74
46
56
8
69
59
 
55
8
65
55ORIGINALIOJI DRAMA

Saja Kazys. Meškos liga. Dviejų dalių
    drama su epilogu
Valiukas Mindaugas.
    „17“. Dviejų dalių pjesė

 
4
 
8-9

 
25
 
60VERSTINĖ PROZA

Allen Woody. Novelės. Vertė M. Burokas
Askildsen Kjell. Šunys Tesalonikuose.
    Novelė. Vertė A. Petrauskaitė
Brautigan Richard. Upėtakių žvejyba
    Amerikoje. Vertė S. Repečka
Grigorian Vahagn. Paukščio siela.
    Apysaka. Vertė M. Kontrimaitė
 
Huysmans. Atvirkščiai. Vertė S. Bučiūtė
Jergović Miljenko. Riešutmedžio
    rūmai. Vertė L. Masytė

4
 
3
 
12
 
1
2
6
 
11

45
 
73
 
58
 
61
60
58
 
64

Kaijakas Vladimiras. Šnorchas.
    Apsakymas. Vertė A. Valionis
Kanovičius Grigorijus. Šėtono apžavai.
    Vertė A. Paulauskienė
Lindgren Torgny. Dorė Biblija.
    Vertė Z. Mažeikaitė
Millás Juan José. Pasakojimai apie
    sutrikusius suaugusius žmones.
    Vertė L. Liubinavičiūtė

 
10
 
12
 
8-9
 
 
7

 
69
 
11
 
78
 
 
69VERSTINĖ POEZIJA

Aivars Eduards. Eilėraščiai.
    Vertė V. Braziūnas
Éluard Paul. Eilėraščiai.
    Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Guillevic Eugène. Karnakas.
    Vertė R. Kasparavičius
Heaney Seamus. Eilėraščiai.
    Vertė A. Makštutis
Lorca Federico Garcķa. Eilėraščiai.
    Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Mezey Katalin. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė

 
10
 
3
 
7
 
2
 
8-9
 
12

 
65
 
78
 
78
 
78
 
91
 
78

Neruda Pablo. Dvidešimt meilės
    eilėraščių ir viena nevilties daina.
    Vertė S. Geda
Oláh János. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė
Rakusa Ilma. Eilėraščiai.
    Vertė A. Gailius
Schwitters Kurt. Eilėraščiai.
    Vertė G. Norvilas
Zsille Gábor. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė

 
 
4
 
12
 
6
 
1
 
12

 
 
64
 
77
 
78
 
81
 
80VERSTINĖ DRAMA

Dorst Tankred. Aš, Fojerbachas.
    Pjesė. Vertė A. A. Jonynas

 
5

 
50KAZIUI JANKAUSKUI – 100

Peleckis-Kaktavičius Leonas. Apie
    „Jaunystės prie traukinio“ autorių

 
11

 
112JURGIUI JANKUI – 100

Peleckis-Kaktavičius Leonas. Ypatingi
    atsiminimai

 
8-9

 
114ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100

Klišienė Neringa. Estetinė žaismė
    Antano Vaičiulaičio novelistikoje

 
6

 
82JUOZUI APUČIUI – 70

Bražėnas Petras. Iššūkis standartui

6

90MARCELIJUI MARTINAIČIUI – 70

Sauka Donatas. Taurus poezijos neturtas
    kryžkelėje tarp kaimo ir civilizacijos

 
4

 
99VLADUI ŠIMKUI – 70

Daujotytė Viktorija. „Einu į potekstę.
    Tyliu“

 
10

 
103

 LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Baranova Jūratė. Lietuvių personalioji
    eseistika: tarp žaismės ir
    fundamentalumo
Daujotytė Viktorija. Apie tapatybę,
    ne(ta)patybę, be(ta)patybę
Jakonytė Loreta. Rašytojai viešumoje:
    šiandieninės periodikos įvaizdžiai
Kmita Rimantas. Sigito Gedos
    lyrikos recepcija sovietmečiu
Mikelaitis Gediminas. Fiodoras
    Dostojevskis Šatrijos Raganos akiratyje

 
 
10
 
7
 
8-9
 
12
 
2

 
 
83
 
81
 
95
 
82
 
83

Pilipauskaitė Vitalija. Žurnalistinis
    romanas: tarp pseudobiografijos
    ir autoterapijos
Sauka Donatas. Poezija iš
    dainos lopšio („Dienoraštis be datų“
    kaip tautinės
    tapatybės dokumentas)
Talutytė Simona. Konkrečioji poezija
    Lietuvoje

 
 
11
 
 
 
3
 
5

 
 
80
 
 
 
83
 
74AKCENTAI

Peluritytė Audinga. Asmeninės teorijos
    metmenys (V. Daujotytės
    „Mažoji lyrikos teorija“)

 
 
10

 
 
94ATODANGOS

Striogaitė Dalia. Balys Sruoga: nuo
    „Sanvartos“ į „Dievų mišką“

 
7

 
101SVARSTYMAI

Atmintis be atminties. Apie atsiminimų
    knygas kalbasi Virginijus Gasiliūnas,
    Jūratė Sprindytė, Regimantas
    Tamošaitis, Vytautas Rubavičius

Guščius Alfredas. Konformizmas
    vakar ir šiandien
Jaunųjų rašytojų situacija: ryšiai ir
    atotrūkiai. Pokalbyje dalyvavo Ugnė
    Barauskaitė, Gintaras Bleizgys,
    Marius Burokas, Laura Sintija
    Černiauskaitė, Laurynas Katkus,
    Mindaugas Kvietkauskas,
    Tomas Staniulis

Juknevičius Stanislovas. Savižudybė
    kaip dezintegracija: laiptai į pragarą

 
 
 
11
 
6
 
 
 
 
 
 
1
 
10

 
 
 
96
 
107
 
 
 
 
 
 
86
 
108

Literatūros studijų būklė jaunosios kartos
    akimis. Pokalbyje dalyvavo Tomas
    Andriukonis, Simona Kalcaitė,
    Giedrė Kazlauskaitė, Benita Lašinytė,
    Vitalija Pilipauskaitė, Jurgita Žana
    Raškevičiūtė, Modesta Jurgaitytė, Ieva
    Katinaitė, Mindaugas Grigaitis,
    Laura Auksutytė, Viktorija
    Daujotytė, Marijus Šidlauskas,
    Mindaugas Kvietkauskas

Reti tinklai netinka. 2005-ųjų knygos.
    Renata Šerelytė, Viktorija Daujotytė,
    Elena Bukelienė, Jūratė Sprindytė,
    Laimantas Jonušys, Solveiga
    Daugirdaitė.
Parengė M. Kvietkauskas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
91
 
 
 
 
81Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1